BRODY

([ok. 1493] 1549 Brody, 1564/65 Brahen, 1549 Brode, 1580 kop. 1636 Broden, 1944 Bruder See) jez. 13 km na NE od Czaplinka.

[Pow. wał.]

ok. 1493-1564/65 relacje polskie o przebiegu granicy → Wielkopolski z Pomorzem: ok. 1493, zeznanie z 1580 obl. 1636 wspomn. granica biegnie od jez. Pritzstein do jez. B. nal. do zamku [stwa] drah. i stąd do rz. Piławy (WG 25, 152); 1549 taż granica biegnie wzdłuż rz. Rakow do jez. B., w którym 3 tonie należą do Polski, a następnie do jez. Pile (Wielopolski 102; CMP nr 154); 1564/65 taż granica biegnie od jez. Kromolin do jez. B. i dalej wzdłuż rz. Piławy! do jez. Pile; dawniej 2 tonie należały do zamku [stwa] w Drahimiu, ale panowie pomorscy „w czasie spustoszenia” Drahimia przywłaszczyli je sobie i używają (LWK 1, 209).

Uwaga: Relacje pomorskie o wspomn. granicy nie wymieniają nigdy jez. B., gdyż granica ta przebiegała wg nich bardziej na S; brak również wzmianki o tym jez. w niektórych relacjach polskich (np. 1436/41, 1564/65, 1630).