CICHOWO

(1246/52 lacus de Cychov, 1294 lacus, 1424 Czychowo) jez. na N i NE od wsi Cichowo, 4 km na W od Dolska.

[Pow. kośc.]

1246 Przemysł I stwierdza m. in., że mieszkańcy Dębie i Motolewic nie mają pr. do jakiegokolwiek pożytku z jezior → Jeleńczewo, → Wielkie i jez. de Cychov [należące do wsi? Cichowo] (Wp. 1 nr 256; DBL nr 13; por. Bielińska 253, Sik. Kryt. 157); 1294 [fals. ok. 1302] Przemysł II! potwierdza posiadłości bened. z Lubinia, m. in. wieś Cichowo z całym jez. (Wp. 2 nr 719; DBL nr 41); 1424 opat lub. toczy spór z Janem Moreckim z Morki o jezioro C., → Mościeszyce i → Małpino; zawarta ugoda dot. tylko jezior → Dębice i → Mościeszyce (KoścZ 8, 54, por. k. 68, dawna fol.: 37v, 93); 1437 wzm. XVIII w. opatowi lub. przysądzono jez. C. wraz z pełnymi pr. do rybołówstwa zgodnie z przywilejami król. dotyczącymi jez. [C] położonego między Mączlinem a Cichowem1W tekście regestu nazwy przekręcone; na oryginalny wpis tego wyroku w czasie kwerendy nie natrafiono (Lub. C 38, 140); 1446 sąd ziemski w sporze między Stefanem opatem lub. a Piotrem niegdyś Rąbińskim i Maciejem Lubiatowskim przysądza opatowi i klasztorowi lub. spokojne posiadanie jez. Cz., położonego między Mączlinem2Por. → Cichowo wieś, przyp. 1 a Cichowem) DBL nr 206, 208; Lub. A 38; por. MPH 5, 638).

Uwaga: Średniowieczne jez. Cichowo odpowiada zapewne dzisiejszemu jezioru o tej nazwie; jezioro to stanowi południowo-wschodnią część rynny jeziernej ciągnącej się od Dalewa w kierunku Dolska. Pozostałą, północno-zachodnią, część tej rynny obejmuje obecnie jez. Mórka (MTop. 1950), w średniowieczu natomiast były tu zapewne 2 jeziora: → Jeleńczewo i → Wielkie. Por. mapa

1 W tekście regestu nazwy przekręcone; na oryginalny wpis tego wyroku w czasie kwerendy nie natrafiono.

2 Por. → Cichowo wieś, przyp. 1.