CIEMNA

(1286-97 w kop. XVII w. Ciemna) niezident. struga w Komornikach; Komorniki 10 km na SW od Poznania.

[Pow. pozn.]

1286-97 bp pozn. wydaje dokument dla sołtysa w Komornikach, który m. in. otrzymuje zezwolenie na budowę mł. na strudze C. (Wp. 3 nr 2037, do daty por. Wp. 3 nr 2040).

Uwaga: Nie można wykluczyć, że struga C. jest identyczna z → Wirowską Strugą, obecnie Wirynką. S. Kozierowski kładł znak równości między C. a Wirynką (K 2, 96). Nazwa strugi C. pochodzi z kopii b. późnej, która na pewno nie przekazała wiernie trzynastowiecznego zapisu; dlatego zob. hasło osada Czernina k. Komornik, której nazwa zapewne wiąże się z nazwą strugi C.