CIEŚLINKI

(1531 Czieslynki) niezident. strumień na granicy Szkaradowa z Piotrkosicami, na SE od Dubina.

1531 granica → Wielkopolski ze Śląskiem przebiega między polską wsią Szkaradowo a śląską wsią Piotrkosice; granica ta dochodzi do strumienia (gurges) C. i biegnie jego środkiem aż do lasu Trzębiny (Trzembini; Reces 26).