BOSTOWSKA WOLA

(1470-80 Wolya Bostowska; Kam. 221) dziś nie istnieje, leżała między → Łomnem i → Bostowem.

1. [Pow. sand.]; 1470-80 par. → Nowa Słupia (DLb. III 240).

2. 1470-80 graniczy z Łomnem, Grabkowem, Bostowem, Sosnówką (ib.); 1686 stara, opust. wieś [bez nazwy] wśród zarośli na granicy roli Swarowiec należącej do folw. → Stara Słupia, która ob. wchodzi w skład wsi → Pokrzywianka, między → Grzegorzewicami a → Chełmem (AG 1923)1Nie wiadomo, czy chodzi tu o ślad po B.W.

3. Własn. kl. święt.

1470-80 należy do kl. święt., 4 role kmiece. Kmiecie płacą: z pierwszej roli po 10 gr, z drugiej i trzeciej po 1 wiard., z czwartej po 6 gr czynszu, pracują po 1 dniu tyg. własnym wozem lub pługiem, odrabiają obie powaby, wysiewając 1 własny kor. żyta i 2 kor. owsa, a następnie je kosząc, zbierając i zwożąc do stodoły kl. (DLb. III 240).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. z całej wsi wart. do 1 grz. zwożą do kl. święt. (ib. 240, 243).

7. Derwich 1992 wg indeksu; 1997.

Uw. Gacki 239 identyfikuje ją z wsią → Serwis. Ta jednakże leżała nad rz. Słupianką i już w poł. XV w. znajdował się w niej młyn. Tymczasem opis B.W. w DLb. nie tylko nie wspomina młyna, ale zdaje się sugerować (brak podziału na łany), że jest to wieś nowa, niedawno przez kl. założona. Także przytoczone wsie graniczne przemawiają przeciw jej lokalizacji na miejscu późniejszej wsi Serwis. Znajdowała się zapewne B.W. na W od wsi Serwis, na terenie ob. przysiółków wsi → Mirocice (Kępy i Trochowiny), a powstała po 1450 r., na gruntach uzyskanych przez opactwo od dziedziców Bostowa i Łomna, a także nieużytkach Mirocic, → Bielowa i → Baszowie.

1 Nie wiadomo, czy chodzi tu o ślad po B.W.