BRONIEWICE

(1380 Bronewicz, 1393 Bronowicze, Vranowicze, 1406-7, 1414-5 Bronouicze, 1444 Bronincze, 1508 Bromowycze, 1510 Broniowÿce, 1529 Bronyowycze, 1530 Bronijowijce, 1531 Bronyowicze, 1536 Broniowicze, 1538 Broniowice, 1564-5 Bronyowice, 1578 Broniowicze, 1629 Broniouice, 1662n. Broniowice, 1787 Bronowice, 1827, 1854 Broniewice, 1880 Broniewice albo Bronowice; Kam. 35; Rym. 18; Kop.K 234; NMP I 348/2) dziś południowo-zachodnia cz. wsi Szeligi, 15 km na W od Ostrowca Święt., nad rz. Pokrzywianką; ok. 13,5 km na NE od kl., graniczy na SW z → Boleszynem.

1. 1508n. pow. sand. (Paw. 462), 1827 pow. opat. (Tabela I 42); 1510n. par. → Pawłów (ASK I/10 20).

3. Własn. szlach., od 1393 r. cz. należy do kl. święt., w 1536 r. niedoszła cz. tegoż.

1380 Otto z B. (Mp. I 351); 1393 Krzesław z B., zamierzając wstąpić do kl. święt., ofiarowuje mu za zgodą króla 3 źreby: we wsi B., → „Warschnalve” na polu k. Bodzentyna i w → Rajcu k. Radomia (ib. IV 1023; Gacki 201); 1406-14 Andrzej z B. h. Tarnawa, w 1407 r. wysłannik Anny c. Tomka z → Prawęcina do bpa krak. (AKP 8 411, 613; KK II 497); 1415 Mikołaj z B. h. Tarnawa (AKP 8 678); 1444 Prokop z B. h. Tarnawa (AKH 3 86); 1504, 1506 pobór z cz. NN łącznie z → Bukówką, 3 zagr. (RP); 1508 Jakub Gospodarz płaci pobór z cz. B. (Paw. 462); 1510 z cz. Broniowskiego pobór z 1 kwarty, z cz. Jana Gromadzkiego brak danych (ASK I/10 20); 1530 z cz. Broniowskiego pobór z 1 kwarty (ib. 214v); 1531 z cz. Broniowskiego pobór z 1 kwarty, z cz. Gromadzkiego pobór z 2 kwart (ib. 459v);

1536 w zamian za dobra koniemłockie kl. święt. ma otrzymać m.in. cz. B. (→ Koniemłoty; uw.); 1538 z cz. Broniowskiego pobór z 1/2 ł., z cz. Gromadzkiego od 1 zagr. (ASK I/7 189); 1564-5 Gromadzki daje pobór z 1 ł. i od 1 zagr. (LS 1564-5 330); 1578 z cz. Marcina Broniowskiego pobór od 4 kmieci na 2 ł., 2 zagr. z rolą i z młyna o 1 kole (ASK I/10 772; Paw. 190); 1629 Krzysztof Broniowski daje pobór od 4 kmieci na 2 ł., 2 zagr. z rolą i z młyna o 1 kole (RS 1629 60); 1662 pogłówne od Mstowskiego i 21 mkw wsi (ASK I/67 30); 1673 pogłówne od 33 mkw (ib. 236); 1674 pogłówne od 27 mkw (ib. 405v, 459); 1787 liczy 53 mkw (Spis I 414; II 136); 1789 własn. wd. po Kajetanie Dominiku Baierze, star. kiszeńskim, przynosi 1779/15,5 zł dochodu (Osad.rad. II 234); 1827 ma 7 domów i 60 mkw (Tabela I 42).

5. 1529 dzies. snop. wart. 6 grz. należy do pleb. Pawłowa (LR 330); 1747 dzies. pien. tegoż (AV XXXVII 144); 1854 dzies. tegoż (Wiś.Ił. 156).

7. Paprocki 574-5; Boniecki II 139; Krzepe-la 104; Corpus 111; Derwich 1992 wg indeksu.

Uw. Źreb nadany kl. w 1393 r. zapewne włączony został do graniczącej z B. wsi klaszt. Boleszyn. Zamiana z 1536 r., na mocy której kl. otrzymać miał → Skały, → Czażów, Bukówką. B., → Okręglów, → Wojciechowice i → Jamy, doszła do skutku na innych warunkach, por. Koniemłoty, p. 3.