BRONOWICE

(1457 Brunowycze, 1462 Bronowice, 1470-80 Bronowicze, 1508, 1529 Bronowycze, 1510, 1531 Bronowicze, 1532 Bronowÿcze, 1563 Bronyowice, 1569 Bronÿowicze, 1576n. Broniowicze, 1662 Broniowice, 1787 Broniewice, 1827 Bronowiec; Kam. 35; Rym. 18; NMP I 354/3) 4 km na NW od Puław, na lewym brzegu Wisły; ok. 87 km na NE od kl., 31 km na NE od → Braciejowic.

1. 1508n. pow. rad. (Paw. 476), 1624-34 na skutek zmiany koryta Wisły B. i → Łęka przeniesione z pow. lub. do pow. rad. (Gacki 287), 1787 pow. lub. (Spis I 167), 1827 pow. koz. (Tabela I 42); 1470-80n. par. Jaroszyn [ob. Góra Puławska] (DLb. II 564).

3. Własn. szlach.

1457 dz. Marcin Michowski oraz br. Jan i Wojciech (ZL IV 245); 1462 Marcin z B. (AG 1984, 1858); 1470-80 dz. Warsz Michowski h. Rawa, 5 łkm., folw. (DLb. II 564; III 247); 1508 Andrzej z B., Łąki i Pachnowoli (Paw. 476); 1510, 1526 pobór z 4 ł., od 1 zagr. i z karczmy z 1/2 ł. (RP; ASK I/10 42v); 1531 br. Jan, Stanisław i Andrzej Broniowscy, nowi właściciele Pachnowoli i B. (Boniecki II 137); 1531 pobór z 5 ł., karczmy z 3 kwartami roli oraz młyna o 2 kołach (ASK I/10 387v); 1548 do 1718 → p. 5; 1563 pobór z 6 ł. (LS 1564-6 195); 1569 Jan, Jacek, Jerzy i Bartosz z B. dają pobór z 6,25 ł. oraz od 1 zagr. (ib. I/8 578v; Paw. 320); 1576 Jacek Broniowski z bratem dają pobór z 5,25 ł., od 1 zagr. z rolą i z młyna o 1 kole (ASK I/8 515v); 1577 Grzegorz Broniowski daje pobór z 6,25 ł., od 1 zagr. z rolą oraz z młyna o 1 kole (ib. 723); 1662 pogłówne od zarządcy Adama Ciesickiego z żoną, 102 czeladzi dworskiej i mkw wsi oraz od mieszkającego we wsi Piotra Majowskiego z żoną i 3 dzieci (ASK I/67 100); 1787 liczy 242 mkw, w tym 10 Żydów (Spis I 445; II 167); 1827 ma 37 domów i 313 mkw (Tabela I 42).

5. Dzies. należy do kl. święt. i pleb. Oleksowa, przejściowo do pleb. Jaroszyna.

1470-80 dzies. snop. i kon. wart. do 3 grz. lub do 4 grz. dowożą kl. święt., z folw. dzies. snop. wart. do 2 grz. pobiera pleb. Oleksowa (DLb. III 247; II 564); 1529 dzies. snop. wart. 4 grz. należy do stołu konw. święt., z folw. dzies. snop. wart. 1,5 grz. pobiera co drugi rok pleb. Oleksowa (LR 351, 441); 1548 Mikołaj Bromowski pozwany przez kl. święt. o dzies. z B. i Łęki (Gacki 87, 287);

1624 Krzysztof Firlej dz. B. i Łęki przegrywa proces z kl. święt. o dzies. z tych wsi (Gacki 287); 1627 tenże płaci kl. 300 zł odszkodowania za zabierane od 10 lat dzies. z B. i Łęki; odtąd zakonnicy święt. mają taksować dzies. z obu wsi i przyjmować od dz. gotówkę. Razem ze swoimi ss. Aleksandrem i Remigiuszem Firlejami Broniowskimi z Dąbrowicy, Krzysztof Firlej zobowiązał się pod karą płacić kl. za dzies. z B. i Łęki 90 zł corocznie na ś. Marcina [11 XI] za pokwitowaniem przeora (ib. 288); 1634, 1638, 1641, 1643 spory o dzies. z obu wsi (ib.); 1644 Aleksander Broniowski w imieniu swoim i brata daje kl. 1500 zł tytułem rekompensaty za zatrzymane dzies. i zobowiązuje się dożywotnio dostarczać do → Boisk corocznie na ś. Marcina 300 zł za dzies. z ról folw. i od poddanych w Łęce oraz z należących do stołu brata ról poddanych w B. (ib.); 1645 po śmierci Aleksandra jego br., Remigiusz Broniowski, potwierdza ten układ (ib.); 1647 B. i Łękę kupuje Stanisław Witkowski, kaszt. sand., star. lub. i zwoleński, który w 1650 r. zaakceptuje ww. układ (ib.);

1652 Stanisław Witkowski płaci konw. święt. za dzies. z B. i Łęki 300 zł (AG nab. 936 1, 2); 1655 tenże z powodu zniszczeń spowodowanych wylewem Wisły obniża tę sumę do 240 zł (Gacki 289); 1661 zmarł Stefan Chomentowski, dzierż. B. i Łęki, który był winny zakonnikom święt. należność za dzies. z 12 lat. Dług ten w 1665 r. zwrócił br. Stefana. Stanisław Chomentowski i jego ss. Stefan i Jakub (ib.); 1683 dz. Aleksander Polanowski, stolnik koronny, zgadza się płacić kl. za dzies. z B. i Łęki 200 zł rocznie (ib.); 1688 proces kl. z synowcem Aleksandra, Michałem Polanowskim. chorążym czernichowskim, który przestał wypłacać należną kl. sumę za dzies. z obu wsi (ib.); 1693 tenże każe związać poddanego klaszt. z Boisk, wysłanego w celu policzenia kop zboża w B. i Łęce (Gacki X 505); 1710-1 procesy o dzies. z tych wsi przed sądami świeckimi i duchownymi (Gacki 289); 1712 Kazimierz Łubieński bp krak. ekskomunikuje Michała Polanowskiego (ib.); 1718 Michał Polanowski reguluje należności wobec kl. oraz pozwala mu pobierać dzies. snop. w B. i Łęce (ib.); 1762 dzies. z ról kmiec. włączonych do folw. w B. pobiera pleb. Jaroszyna (Wiś.Koz. 29); 1817 pleb. Oleksowa uzyskuje dzies. dworską i wiejską w B. (ib. 100); 1819 do stołu konw. święt. należy 100 zł dzies. pien. z B. (AOkup. 10).

6. 1655 → p. 5.

7. SG I 381; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; Wroniszewski.

8. Materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 160).