BOSTÓW

(1339-1439, 1504, 1510n. Bostow [ale: 1437-1508 Bosthow, Bosthov, 1441 Boscow, 1470-80 Boschow, Bosthow, 1504 Basthow, 1506 Baszow, 1529 Busthow, 1532 Bostoff, 1538 Bostowo], 1827 Bostów; Kam. 33; Niec. 35; Kop.K 180; NMP I 318) 8 km na SE od Bodzentyna; 6 km na NE od kl.

1. 1508n. pow. sand. (Paw. 460), 1827 pow. opat. (Tabela I 39); 1510n. par. Świętomarz (ASK I/10 21).

2. 1437, 1439, 1442, 1446, 1450, 1696 → Bielów; 1450 → Mirocice; 1470-80 graniczy z → Baszowicami, Bielowem, Mirocicami i → Bostowską Wolą (DLb. III 233, 240).

3A. Własn. szlach.

1339 Rzechna, wd. po Włodzimierzu z B., i ich s. Pełka przegrywają proces z bpem krak. o wieś Jeziorko (Wp. II 1191); 1374-przed 1404 Paszko z B. (Mp. III 864; IV 1006; ZDM I 260); 1386-90 Dziwisz z B., komornik z. (ZDM I 181; Mp. IV 975, 982, 1006); 1390 → Bielów; 1404 Jachna, wd. po Paszku z B., z dziećmi Katarzyną, Elżbietą, Mikołajem oraz Bartłomiej s. Jachny (ZDM I 260; → Bielów);

1404-50 Bartłomiej Bostowski h. Bielawa1W rzeczywistości Bielina, por. Derwich 1997 163 z B. i Bielowa, s. Jachny, stryj Jarosława i Mikołaja Ćwikły z B. (→ Bielów); 1404-18 Paszko z B. (ZDM I 260; AKP 8 613; Mp. IV 1174); 1404-przed 1450 Niemierza z B. (SP II 3006; Mp. IV 1376, 1424; ZDM III 746, 855; Boniecki II 88; → Bielów, p. 3: 1440, 1446); 1433-78 Jan z Bielowa, od 1437 r. z B., bratanek Bartłomieja z Bielowa, br. stryjeczny Jarosława i Niemierzy z B. (AKH 3 13 s. 52; Mp. IV 1329, 1403, 1423-4, 1500-1; SP II 3006, 3020; ZDM II 496; III 854-5. 864; Hube 16; Wiś.Ił. 313; AG 1857-8, 1984, 2247, 1864, 1868 dorso, 2246, 1875; TN XX 88; ZDP rps 1146 24v; BO rps 93 221); 1441 br. Jan i Niemierza z B. (SP II 3006, 3020); 1450 Jarosław z B., br. rodzony Niemierzy i Mikołaja Ćwikły z B., stryjeczny Jana z B. (ZDM III 854-5), 1450 Mikołaj Ćwikła z B., br. Jarosława (ib. 854); 1462 sędzią [w dobrach] klaszt. opactwa święt. jest Jan z Bielowa (GK XVI s. 300);

1468-1509 duchowny Jan Bostowski, br. Piotra i Pawła Bostowskich, m.in. pleb. → Modliborzyc, kan. krak. (Wypisy II 18 przyp. 7 oraz AG 1868 dorso, 2024, 5722 dorso; BKUL 2; AGZ XIX 649; KMK I 196; SP II 4362; Tyn. 291-2; TPaw. 7 70, 92; TPaw. II 48; Wiś.Ił. 373; Uruski I 365; Boniecki II 89; W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy, W. 1971, 276); 1487 Jan i Paweł Bostowscy, br. niedzielni, w sprawie ścięcia za burdę w Kr. ich br., Piotra (KMK I 196); 1485-1505 Jakub Bostowski (Paw. 56, 87; Uruski I 365; SP II 4411, 4447, 4520-1; ZK CLIII 237; J. Ptaśnik, Cracovia Artificum, Kr. 1917, 1168; KMK I 225, 228): 1504 pobór z 3/4 ł. i od 1 zagr. (ASK I/7 33v. 100v); 1506 pobór od 2 zagr. (ib. 112v);

1508 Pawet Bostowski płaci pobór z Cząstkowa i cz. B (Paw. 460); 1510 z cz. Pawła Dobór z 3/4 ł. i od 1 zagr, cz. Ćwikły opust. (ASK I/10 21); 1518-20 Andrzej, niegdyś z B., mąż Jadwigi ze Skrzynna (MS IV 11850; Boniecki II 89); 1524 Jakub, s. Pawła, student U. Kr. (Al. II 225); 1529 dz. Piotr Bostowski, pobór z 3 ł. i karczmy (RP); 1529 Jan Bostowski, pleb. → Pawłowa (LR 361); 1529 Bostowski ma folw. w Cząstkowie (ib. 360); 1530 szl. Piotr i Paweł z B. (AG 3250); 1530 z cz. należącej do Pawła pobór z 4 kwart. cz. Ćwikły dzierży Piotr Bostowski, pobór od karczmarza „Czÿgan” (ASK I/10 217v); 1531 pobór z 4 kwart cz. Pawła i z cz. Ćwikły (ib. 462v); 1532 każda z trzech części, tzn. Ćwikły, ob. należąca do Pawła Bostowskiego, tegoż Pawła oraz Piotra Bostowskiego, daje pobór z 1 kwarty (ib. 598); 1538 pobór z 1 ł. cz. „pańskiej” (ib. I/7 190); 1547 opat święt. z braćmi Bostowskimi przed Janem Tarnowskim, kaszt. krak. (Acta Poloniae Historica, Kr. 1878 I 209); 1551 br. Paweł i Piotr Bostowscy. dz. Cząstkowa i cz. B., mają cz. pr. patronatu nad kościołem w Krępie (Wiś.Ił. 122, 128-9); 1564-5 pobór z 1 ł. (LS 1564-5 330); 1568 Paweł Bostowski pogrzebany w kościele klaszt. na → Świętym Krzyżu (Paprocki 378); 1570 Kasper Bostowski (ZDP rps 1465 7);

1577 Wojciech Przezwicki daje pobór od 10 kmieci na 2,5 ł., 6 zagr. z ogrodem i z karczmy (ASK I/7 583); 1578 tenże daje pobór od 10 kmieci na 2,5 ł., 5 zagr. z rolą, 2 komor. bez bydła i z karczmy z rolą (ib. I/10 775; Paw. 192); 1629 Marcjan Tymiński daje pobór od 10 kmieci na 2,5 ł., 5 zagr. z rolą, 4 komor. bez bydła i z roli karczmy (RS 1629 63); 1652 dz. Marcjan Tymiński (AG nab. 936 2); 1653 dz. Hieronim Tymiński (Gacki 314); 1662 pogłówne od dz. Hieronima Tymińskiego z żoną, 3 służebnych, 3 służących i 9 czeladzi dworskiej, a także od 16 czeladzi folw. i 104 mkw wsi (ASK I/67 32v); 1673 pogłówne od dz. Katarzyny Tymińskiej i 9 szlachty, 14 czeladzi folw. i 50 mkw wsi (ib. 237); 1674 pobór od pani Tymińskiej z córką, 2 służących, 7 czeladzi folw. i 72 mkw wsi, a także od pana Stockiego z żoną i 3 synami oraz jego 4 służących (ib. 407); 1674 pogłówne od pani Tymińskiej z córką, 2 szlachty i 7 czeladzi folw., od pana Stockiego z żoną i 3 służącymi, 4 czeladzi folw. i 12 mkw wsi oraz od 20 mkw źrebu Sosnówka (ib. 460); 1685-95 dz. Michał Tymiński (AG nab. 936 3v. 4, 5v; Gacki 241); 1787 liczy 175 mkw, w tym 4 Żydów (Spis I 399; II 118); 1827 ma 22 domy i 129 mkw (Tabela I 39).

3B. Cz. włączona do dóbr kl. święt.

1437, 1446, 1450, 1696 → Bielów; 1450 → Mirocice, p. 2; od 1653 na B. zapisana była na wyderkaf na 7% suma 2160 zł za tzw. dzies. chodelskie, z których konw. na ś. Marcina [11 XI] otrzymywał co roku 150 zł (→ Kłodnica Kościelna, p. 5: 1653, 1685 [?], 1687, 1689).

5. 1529 z całej wsi dzies. snop. wart. 8 grz. pobiera pleb. Świętomarzy (LR 353); 1540 dzies. tegoż (BPAN rps 6560 46).

6. 1524, 1529, 1568 → p. 3A.

7. SG I 342; XV/1 223; Krzepela 96; Derwich 1992 wg indeksu; Dymmel 279; Derwich 1997.

1 W rzeczywistości Bielina, por. Derwich 1997 163.