BRACIENINO

(1470-80 Braczenyno, Braczyenino; Derwich 1992a 62; NMP I 327) dziś nie istnieje, lokalizacja niepewna. Umieszczana na prawym brzegu Wisły, naprzeciw Jaroszyna (Osady 33-4), raczej jednak leżała na lewym brzegu Wisły w okolicy → Bronowic, → Łęki i Piotrowic.

Par. Jaroszyn [ob. Góra Puławska].

Własn. szlach.

5. 1470-80 wieś opust., jej role i łąki uprawiane są przez mkw niewymienionych z nazw sąsiednich wsi. Z łkm. dzies. snop. wart. do 4 grz. dowożą kl. święt. (DLb. II 563; III 245).

7. Osady 33-4; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 62.