KOMOROWO

1419 obl. 1596 Comorowo1K 2, 320 przytacza pierwszą wiadomość o K., jakoby z 1414 r., lecz z monografii, jaką cytuje (S. Karwowski, Lwówek i jego dziedzice, Poznań 1914, s. 3) nie wynika, aby K. było wymienione w dok. Jagiełły z 1414 r. i rzeczywiście w dyplomie tym nie ma wzmianki o K. (Wp. 7 nr 735) (PG 167, 481v-484), 1508 or. Komorowo (ASK I 3, 10), 4,5 km na W od m. Lwówek.

1. 1508 pow. pozn., par. Lwówek (ASK I 3, 10).

2. 1419 Lwowski Las przy granicach dziedzin C. i Grońsko (PG 167, 481v-484); 1430 [droga] z Lwówka do K. (M. Lwówek I 3, 8-10v); 1566 kopiec narożny rozdziela m. Lwówek, wsie K. i Konin [pod Lwówkiem] (PZ 34, 544v-547v); 1568 las Mniszek w K. (PZ 35, 299-300v).

1573 z relacji woźnego sąd., sporządzonej na żądanie Anny z Ostroroga Lwowskiej, wd. po Prokopie Sieniawskim, o przebiegu granic między K. a Zębowem [obie wsie w obrębie dóbr lwóweckich]: 3 kopce narożne grodzieński [wsi Grodna, obecnie Grudna], komorowski i zębowski leżą w dąbrowie albo w lesie między drogami komorowską, grodzieńską i zębowską; następuje wyliczenie kopcy gran. od 2 do 23 oraz obiektów, przy których te kopce leżą: nad Gradową Drogą, przy strudze niedaleko lipy pod Łączem, na uroczysku Trzaskalińcu, na zagrodniczym kącie pod lipami, w tymże kącie zw. Dąbek, nad lasem niedaleko buku, nad Rudami, nad drogą z Zębowa do K., nad rolami zw. Kierz Olszewy, na łąkach zw. Dąb, przy Bębnowej Płosie, między Płosą Bębnową a Nikodemową, w końcu Bębnowej Płosy, na Pielaszowie, w chroście zw. Brzoska, nad Wojniną Rolą, pod dębem, pod lipą, niedaleko drogi Dąbrowny; kopce narożne komorowski, zębowski i liński [wsi Linie] leżą na uroczyskach zw. Wyrzyna (PG 124, 694).

3. Własn. szlach. – dobra Lwówek. 1419 Sędziwój z Ostroroga, wda pozn. i star. gen. wlkp. w dok. lokacyjnym dla m. Lwówek nie pozwala nikomu warzyć piwa w karczmach swoich wsi, m. in. w C., lecz poleca, aby karczmarze na wyszynk kupowali je w mieście. We wsiach tych nie ma być krawców, szewców i kowali. Póki nie skończy się wolnizna dla miasta, to na milę od niego nie ma być kowala, a po jej upływie na 1/2 mili (Wp. 8 nr 851).

1534 podział dóbr m. Lwówek między Ostrorogami z Lwówka: Stanisław [Starszy, s. Dobrogosta] otrzymuje m. in. C. (PG 80, 195v-197v).

1545 podział dóbr między Ostrorogami Lwowskimi: Stan. Lwowski s. zm. Marcina Lwowskiego kaszt. kowalskiego otrzymuje 1/3 m. Lwówek oraz m. in. C. wraz ze stawem, położonym w Grodnie, lecz na podstawie tego podziału dołączonym do K. (PG 18, 181; PG 87, 74-81).

1568 Krzysztof, Marcin i Piotr z Ostroroga Lwowscy, ss. Wojc. Lwowskiego, kaszt. sant. oraz Anna z Ostroroga Lwowska [c. Marcina], wd. po Prokopie Sieniawskim pozywają się wzajemnie o szkody w m. Lwówek oraz m. in. o karczowanie dużej cz. lasu Mniszek w K. (PZ 35, 299-300v).

1577 płatnik poboru pani Sieniawska [Anna z Ostroroga Lwowska, c. Marcina, wnuczka Dobrogosta, wd. po Prokopie Sieniawskim] (ASK I 5, 686v); 1580 płatnik poboru Marcin Lwowski [kaszt. kam., s. Wojciecha, prawnuk Dobrogosta] (ŹD 10).

1508-1580: 1508 pobór: 5 ł., z karczmy 3 gr (ASK I 3, 10); 1509 pobór: 5 ł., 1 ł. sołtysi, z karczmy 3 gr (ASK I 3, 47v); 1563 pobór: 6 ł., karczma dor. (ASK I 5, 224v); 1580 pobór: 12 półł., 6 zagr., 1 komor, 1/4 ł. karczmarskiego (ŹD 18).

4. 1509 → p 3.

5. Znaleziska z kilku stanowisk: a) narzędzi z krzemienia z epoki kamienia, b) fragmentów ceramiki z młodszej epoki kamienia, z okresu IX-XIII w. oraz nieokreślone chronologicznie (D. Minta-Tworzowska, Pradziejowe i wczesnośredniowieczne osadnictwo w rejonie Lwówka, Fontes Archaeologici Posnanienses, t. 34, 1982-85, s. 118-119). W błotnistej dołinie około 1500 m na S od Komorowa i 250 m na W od drogi z folw. Komorowo do folw. Grońsko, grodzisko wklęsłe z fosą, z okresu około 600-1100 lub później (Kowalenko 234; Hensel 3, 97; D. Minta-Tworzowska, o.c, s. 114-115, pod hasłem Grońsko stanowisko 2).

1 K 2, 320 przytacza pierwszą wiadomość o K., jakoby z 1414 r., lecz z monografii, jaką cytuje (S. Karwowski, Lwówek i jego dziedzice, Poznań 1914, s. 3) nie wynika, aby K. było wymienione w dok. Jagiełły z 1414 r. i rzeczywiście w dyplomie tym nie ma wzmianki o K. (Wp. 7 nr 735).