KOMOROWO

1393 or. nazwisko: Komorofszky (Lek. 1 nr 11453), 1394 Comorowo (Lek. 2 nr 1674), 1396 Comorow (Lek. 2 nr 1821), 1422 Comorowe (AS I, 54). Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

1393-98 Wojc. Komorowski, brat Agnieszki z C. (Lek. 2 nr 2096): tenże jako śwd. w procesie Świętosława [Pałuki z Szubina, kaszt.] kal. [męża Wichny z Grodziska Wlkp.] przeciwko Maćkowi Borkowicowi [z Gryżyny?] (Lek. 1 nr 1453); 1393 [Wojc.] Rzeszotarzewski [z Rzeszotarzewa, obecnie Rostarzewo] odpiera roszczenia Żyda Arona z tytułu poręczenia wraz z Wojc. Komorowskim za Janka Jaromirskiego (Lek. 1 nr 1654).

1394-1401 Agnieszka, Jagnieszka1Wyjątkowo Agnieszkę nazwano Agatą (Lek. 2 nr 1821). Brak pewności, czy jest ona identyczna z panią Komorowską (imię nieznane), która w 1408 r. występuje w Komorowie k. Wolsztyna (KoścZ 3, 100v) z C., Komorowska, siostra Wojciecha z K.; 1394 taż toczy proces z Gerwardem z Dokowa [Suchego, obecnie Dakowy Suche] i Jaśkiem ze Strzelec o 10 grz. poręczenia za wyprawę (Lek. 2 nr 1674); 1396 taż wygrywa od Jaśka ze Strzelec 2 grz. czynszu [rocznego], dopóki nie otrzyma odeń 20 grz. szer. gr (Lek. 2 nr 1821); 1397 taż toczy proces z Piotrem z Urbanowa o zgubiony pozew Piotra i o akty przemocy (Lek. 2 nr 2040); 1398 taż w procesie z Jaśkiem [ze Strzelec?] ma stawić przed sądem swego brata, Wojciecha z K., a jeśli go nie stawi, to ma wprowadzić [Jaśka?] w posiadanie 2 ł., jako zastawu (Lek. 2 nr 2096); 1400 taż toczy proces z Pieczkiem zw. Smolka z Lutola Suchego o akty przemocy wobec niej na drodze publicznej (Lek. 2 nr 2612); 1400 taż2W haśle → Białokosz Agnieszka została przypisana do Komorowa k. Wolsztyna toczy proces z Wieruszem [z Kopanicy] o 1/7 jeziora Białokosz i 1/7 ryb i innych [pożytków] dziedzicznych (Lek. 2 nr 2474); 1400 taż odpiera roszczenia Rotemburga [z Ptaszkowa?] (Kowalewicz nr 9); 1400 taż2W haśle → Białokosz Agnieszka została przypisana do Komorowa k. Wolsztyna toczy proces z Hinczką Szkapą3Hincza i Fraczek, zwani Szkapa, jako dziedzice Ujazdu [k. Grodziska Wlkp.] występują w 1401 r. (Wp. 5 nr 20), który dowodzi, że ze swym bratem [Fraczkiem] nie posłał swych ludzi, ani też za jego wolą lub rozkazem pani Jagnieszka została „wzięta do cudzej ziemie” (Lek. 2 nr 2668; WR 1 nr 487).

1422 Dobiesław4Krasoń 153 podał mylnie datę 1418 r., a umiejscowił Dobiesława w Komorowie k. Wolsztyna [imienia ojca nie podano] z C., student w Krakowie (AS 1, 54).

1431 wśród rannych w walkach ze Świdrygiełłą, wymieniony Jakub Komorowski [czy z Wlkp.?], zmarły z ran (DH 4, 448).

1433 szl. Tomasz Komorowski [czy z Wlkp.?], marszałek [dworu] bpa pozn. Stanisława [Ciołka] (ACC 25, 112).

1454 Mikołaj dz. z C, wśród jeńców polskich, wziętych przez Krzyżaków do niewoli pod Chojnicami (Biskup Spisy 98).

1497 Gniewomir z C. (ExpBel. nr 40).

1524 szl. Jan Komorowski, śwd. przy wywodzie szlachectwa Pawła Trąbskiego, przed przyjęciem w skład kap. kat. pozn. (MHP nr 284).

1529 szl. Wojc. Komorowski, śwd. przy wywodzie szlachectwa Jana Boleckiego, dra medycyny, przed przyjęciem w skład kap. kat. pozn. (MHP nr 300).

1 Wyjątkowo Agnieszkę nazwano Agatą (Lek. 2 nr 1821). Brak pewności, czy jest ona identyczna z panią Komorowską (imię nieznane), która w 1408 r. występuje w Komorowie k. Wolsztyna (KoścZ 3, 100v).

2 W haśle → Białokosz Agnieszka została przypisana do Komorowa k. Wolsztyna.

3 Hincza i Fraczek, zwani Szkapa, jako dziedzice Ujazdu [k. Grodziska Wlkp.] występują w 1401 r. (Wp. 5 nr 20).

4 Krasoń 153 podał mylnie datę 1418 r., a umiejscowił Dobiesława w Komorowie k. Wolsztyna.