KOMORNIKI

1423 or. Komornyki (WR 1 nr 1130). Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

1423 komandor domu Ś. Jana pod Poznaniem ma zaprzysiąc: „eso Parzysz i Mikołaj1Prawdopodobnie komandor joannitów został pozwany pod zarzutem niewymierzenia sprawiedliwości kmieciowi z K. przez Parysa i Mikołaja; występują oni w Lubowie i Pożarowie k. Wronek. Ich udział w procesie nie jest wyjaśniony uczynili rok o pomożenie prawa kmiotowicu s Komornik, tegoż ja dopomógł; a tam kmiotowic stał, a prawa nie chciał słuchać” (WR 1 nr 1130); 1453 Barbara [przynależność stanowa nie podana] z C. toczy proces przed sądem oficjała z Janem, kmieciem (laicus) z C. (ACC 34, 138v); 1468 discretus Marcin s. Mikołaja z C. przedstawiony przez patronów kościoła par. w Gorzycy jako kandydat na plebana (ACC 47, 206v); 1502 Jan Suski w zeznaniach o napadach i kradzieżach zeznaje m. in., że rzeczy zabrane Żydom zostawili u Święcha Komornickiego (SBP s. 334).

1 Prawdopodobnie komandor joannitów został pozwany pod zarzutem niewymierzenia sprawiedliwości kmieciowi z K. przez Parysa i Mikołaja; występują oni w Lubowie i Pożarowie k. Wronek. Ich udział w procesie nie jest wyjaśniony.