KOŁODZIEJSKI BRÓD

1546 Kolodzieisky Bród, niezident. bród na rz. → Górnicy [obecnie Bukówka1→ Bukówka rz., uwaga i mapa], na SE od Człopy.

[Pow. pozn.]

1546 rozgraniczenie dobór Czarnków i Człopa nal. do Czarnkowskich z dobrami [król.] Wieleń [pozostającymi w ręku Górków]: świadkowie postawieni przez Czarnkowskich pokazują gran. wspomn. dóbr przechodzącą m. in. przez K.B. a dalej wzdłuż Kołodziejskiej Drogi w kierunku lasu → Dzierzązna i jęz. → Dzierzązenko; podkomorzy odrzuca te zeznania i na tym odcinku ustala granicę wspomn. dóbr opierającą się na zeznaniach świadków strony wieleńskiej; → Czarnków dobra, p. 2 (PWc. 1, k. 68, 71).

1 → Bukówka rz., uwaga i mapa.