WAŁDOWO KRÓLEWSKIE

(1400, 1438 Waldaw, Waldow, Wyldow, 1570 Waldowo) 7 km na E od Fordonu.

1418 własn. Zak., prok. Pień, W. ma 13 ł. czynsz po 1/2 grz. z łanu (GA 464); 1438 czynsz 1/2 grz. i 2 kury z łanu, z 13 ł. 3 są opust., suma czynszu 5 grz. (GZ 95); 1430 w W. 1 chłop ma 1 pień pszczeli, dzierżony na 1/2 z Zak. (GA 505); 1472 Kazimierz Jag. zapisuje Adam. Ostrowskiemu 100 zł węg. na wsi W. w okr. unisł. (MS 1, nr 791); 1480 W. w posiadaniu Adama z Ostromecka (ASKP 1, 44); 1570 własn. szlach., Ambr. Wałdowski ma w W. i Boluminku 2 ł. i 6 zagr. (ŹD 49); pow. chełm., par. Boluminek (Bi. 43, 85).