WAŁDÓWKO

(1298 „bona Arnoldi de Waldow”, 1314 „bona Bertoldi de Waldow”, Waldo, Walde, 1495 Waldówko1Por. Święte) 9,5 km na NE od Łasina.

1. XVI w. pow. chełm., par. Łasin (Bi. 43, 85).

2. 1298 graniczy z dobrami Jana de Nemore wokół jez. Łasińskiego (PrU 1/2, nr 701); 1314 W. graniczy z lasem należącym do Łasina (PrU 2/1, nr 115).

3. 1298 własn. ryc. Arnolda z W.; 1314 Bertolda z W. (PrU 1/2, nr 701; 2/1, nr 115); 1495 Jan Olbracht potwierdza rodzinie Kostków zrzeczenie się 1/2 dóbr Święte i W. tytułem posagu na rzecz małż. Brochockich (MS 2, nr 499); 1526 przyw. Zygmunta I dla Andrz. Nickiego i Jerz. Bębnowskiego na 1/2 dóbr Święte i W. (MS 4/2, nr 14 824).

6. 1448, 1453 Albrecht z W. rycerz z. chełm. (AST 3, 67, 687-8).

7. Fr. 1,353-4.

1 Por. Święte.