WAŁDOWO SZLACHECKIE

(ok. 1423-4, Waldaw, 1570 Wałdowo) 11,5 km na SW od Grudziądza.

1. Ok. 1423-4 wójt. lip. (DK 6); 1438 prok. pap., mł. (GZ 97); 1476 z. chełm., okr. pap. (MS 1, nr 1386); 1570 mł., teryt. bpstwa chełm., wieś, pow. chełm., par. Sarnowo (ŹD 5, 36; Bi. 43, 59, 85).

2. 1565 W. graniczy z Rudą (Lustr. 122).

3. Wieś. Ok. 1423-4 własn. ryc., Płąchawy i W., obow. do 1 służby w zbroi ciężkiej i 1 w zbroi lekkiej (DK 6); 1570 Feliks Mełdzyński ma 7,5 ł. chł., 2 zagr., mł. (ŹD 36; Bi. 43).

Młyn. 1438 własn. Zak., 1 mł. o 2 kołach daje czynszu rocznie 3 łaszty żyta oraz 3 wiard. od zagrody, drugi mł. o 1 kole daje czynszu 2 łaszty żyta, zagrodnik tamże 1/2 grz., inne zagrody opust. (GZ 97); 1476 Kazimierz Jag. zezwala Jan. Bażyńskiemu zastawić mł. W. (MS 1, nr 1386); 1505 okr. pap. łącznie z W. nadany przez Aleksandra Jag. bpowi chełm. (UC nr 768); 1509 bp chełm. Mik. Krapitz nadaje mł. w W. kap. chełm.; 1/2 czynszu z mł. nadana kanonikowi Mik. Krapitzowi w dożywocie (UC nr 777); 1539 kap. chełm. nadaje przyw. młynarzowi Janowi na mł. w W. kupiony przezeń od Jerz. Gorzechowskiego; kap. zastrzega, że mł. nie wolno sprzedać bez jej zgody, młynarz winien uiszczać kap. 2 łaszty mąki rocznie, mleć na zapotrzebowanie kanoników bez potrącania jakiejkolwiek miary za przemiał, ma pobierać jedynie wg zwyczaju 1 den. od korca; wolno mu ścinać dęby w dobrach kap. dla naprawy mł. i swego użytku oraz dla kap., jednak za należytą odpłatą; daje mu się też wolne rybołówstwo w stawie oraz potwierdza posiadanie ról, łąk i pastwisk przynależnych z dawna do mł. (UC nr 953); 1570 własn. kap. chełm., mł. o 2 kołach, 1 zagr. (ŹD 5; Bi. 59).

7. Sch. 140.