WAŁDYKI

(1404 Waldyki, Waldyk, Waldeck) 7,5 km na NE od Lubawy.

1404 bp chełm. Arnold zatwierdza zapis na fundację ołtarza w Grabowie; wśród ofiarodawców z Grabowa: Wawrz. Kreczmer, Dytrych Prusse, Michał Krauze i Wawrz. Voigt zobowiązują się płacić z 4 ł., których cz. przynależy do W. (UC nr 445); 1526 bp chełm. Jan Konopacki daje przyw. na 5 ł. sołt. w W. (Li. 582); 1570 teryt. i własn. bpstwa chełm., klucz lub., par. Grabowo, 50 ł. chł. (ŹD 290; Bi. 59, 85).