WARDĘGOWO

(1405 Firdung, Fierdunge, 1561 Wyerdengowo, 1570 Jardęgowo) 16,5 km na SE od Łasina.

1405 Ludwik z F. bierze 14 grz. odszkodowania za konia w wyprawie Zak. na Gotlandię (Tr. 346); ok. 1423-4 własn. ryc., Mikołaj w F. ma 18 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 17); 1440 Mikołaj z F. z okr. radz. działacz Związku Pruskiego (AST 2, 233); 1453 Karol z F. rycerz z chełm. (ibid. 3, 499, 644, 688); 1561 Małg. i Feliks Gnoińscy sprzedają wsie W., Konojadki, Osieczek, Salno i Zalesie za 1200 fl. (PlO 63); 1570 własn. szl. Stan. Wichulskiego, pow. chełm., par. Ostrowite (ŹD 38; Bi. 54, 85).