WATOROWO

(ok. 1423-4 Waltdorf?, 1570 Waltorowo) 5,5 km na S od Chełmna.

Ok. 1423-4 własn. ryc. w komt. starogr., 8 ł. z których obow. 2 służby w zbroi lekkiej (DK 3); 1480 W. posiada Sylwester (ASPK 1, 44); 1570-1 własn. i teryt. bpstwa chełm., 20 ł. chł., klucz starogr., par. Starogród (Zap. 20, 318; Bi. 59, 85).