WĄDZYN

(1222 Wanzino, Wansyn, Wansin, Wansen, 1570 Wadzin) 12 km na W od Brodnicy.

1. 1222 niegdyś gród, władztwo chełm. (PrU 1/1, nr 41); 1414, 1423-4 komt. brod. (Br. 160; DK 13); 1570 pow. mich., par. Bobrowo (Bi. 54, 56, 85).

3. 1222 Konrad maz. nadaje W. bpowi Chrystianowi (PrU 1/1, nr 41); ok. 1423-4 własn. ryc. o 36 ł., obow. do 1 służby w zbroi lekkiej (DK 13); 1526 właśc. Jan Konojadzki (PlO 139); 1570 Polaszkowski ma w W. 6 ł. chł., mieszcz. Szymon Mauritius 2 ł. chł. (ŹD 50).

6. 1321 Heynman i Konrad bracia z W. otrzymują posiadłość w z. sasińskiej (Pr U 2/1, nr 363); 1337 Heynman z W. śwd. na dokumencie komtura brod. (PrU 3/1, nr 136); 1407 Dytrych z W. (PlO 139); 1414 szkody woj. 200 grz. (Br. 160); 1438 Bertold z W. rycerz z. chełm. (AST 2, 48); 1446 Fryderyk z W. (PlO 139).