WAWROWICE

(1379 Waner, Wawer, Wauwer, Wauir, 1570 Wawrowicze) 8,5 km na NW od Nowego Miasta Lubawskiego.

1. 1379 folw., wójt. brat. (GA 361); 1403 wieś (SeE 118); 1570 pow. mich., stwo brat., par. Skarlin (Bi. 49, 85).

3. 1379 w W. 30 szt. bydła, własn. Zak. (GA 361); ok. 1418 własn. Zak., wójt. brat., wieś o 51 1/2 ł., z tego 30 ł. opust., czynsz z łanu 13 szk. 3 den. (GA 24); 1437 51 1/2 ł. chł., w tym 15 ł. os. i 26 1/2 ł. opust., czynsz po 13 szk. z łanu, karczma 1 1/2 grz. (GZ 86); 1557 wieś W. należy do stwa brat. (SeB 26); 1570 własn. król., 13 chłopów, ok. 26 ł., 3 zagr., karczma (ŹD 298; BiA9).

6. 1414 szkody woj., wieś W. o 52 ł. ma 25 gosp. spalonych ze zbożem, zabranych 80 koni i 180 świń, strat na 2400 grz. (Br. 156).

7. Tr. 231.