WARSZEWICE

(1289,1570 Warszewicz) 4,5 km na SW od Chełmży.

1289 folw. ryc. Henryka z Cymbarku przylegający do wsi Kończewice ma dawać dzies. katedrze chełm.1Lokalizacja C. P. Woelky’ego – UG nr 118 – jest dosyć prawdopodobna (UC nr 118); 1570 własn. szlach. Achacego Konopackiego, 20 ł. chł., 5 zagr., karczma, kuźnia, 2 komorników (ŹD 45); pow. chełm., par. Biskupice (Bi. 43, 86).

1 Lokalizacja C. P. Woelky’ego – UG nr 118 – jest dosyć prawdopodobna.