ŁAGIEWNIKI

1392 or. Lagefnik[y] (Lek. 1 nr 1326), 1393 Lagevniki Lek. 2 nr 311), 1399 Lagewniky (Lek. 1 nr 2824), 1400 Lagewinki (WR 1 nr 452), 1403 Langewniki (WR 2 nr 210), 1405 Lagewnyky (M Gniezno I 155, 7). Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

1392-1421 szl. Janusz z L., dz. L., Łagiewnicki [czy dwie osoby?]: 1392-93 tenże w sporze z Hankiem (Hanko) mieszcz. pozn., w imieniu mieszcz. występuje Sędziwój Psarski [z Psarskiego k. Pniew] (Lek. 1 nr 1326, 1666); 1396 tenże toczy in. procesy (WR 1 nr 201, 202, 203); tenże w sporze: 1397-1404 z mieszcz. pozn. (Lek. 1 nr 2337, 2529; KP nr 2008), 1399 z Jostem [z Wojnowic k. Buku] (Lek. 1 nr 2824), 1399-1405 z Winc. Kobylnickim [z → Kobylnik k. Szamotuł] i Jostem z Wojnowic (Lek. 1 nr 1086, 2086, 2203, 2853; WR 1 nr 715, 755), 1400 z Janem Gałązką o dziedzinę Sroczyn [k. Pobiedzisk], sumę [zapisaną] na tej wsi i pr. bliższości do Sroczyna (KP nr 79), 1400 z Andrzejem Krupką ze Skórzewka i Skórzewa (KP nr 223, 277; WR 1 nr 452); 1401 kop. XVIII w. Janusz z L., alias de Kalno [niezident.] przejmuje za zgodą króla od Franciszka Srzebwincza[?] zastaw wsi król. Podarzewo [k. Pobiedzisk] za 100 grz. (Wp. 5 nr 16); 1402 tenże w sporze z Abrahamem Żydem pozn. o 10 grz. i 1 wiardunek (KP nr 1087); 1403 tenże śwd. (WR 2 nr 210); tenże toczy procesy: 1404 z Arkemboldem z Noskowa [k. Wrześni w pow. gnieźn.] (WR 2 nr 238), 1404 z Piotrem Ciesielskim [z Cieśli k. Buku] i Janem Dziurką z Gnuszyna o dziedzinę → Grzybno [k. Pniew] (KP nr 2028), 1404-06 z Pietraszem Urbanowskim [→ Grzybno] (KP nr 2041, 2778); 1405 tegoż ma wprowadzić Witocha [Wichna] wd. po Szczedrzyku [ze Szczodrzykowa w pow. pozn.] w posiadanie [ról] w Dachowie [k. Kórnika, uprawianych przez] 2 kmieci, którzy dają po 2 grz. czynszu (KP nr 2202); 1405 tenże → p. 4; 1405, 1408 tenże śwd. (Wp. 5 nr 67; M Gniezno I 155, 7; WR 1 nr 647); 1411 tenże asesor sąd. w Poznaniu (ZSW nr 1439; MHP 304); 1412 tenże przenosi 2 grz. czynszu [rocznego], zapisanego wikariuszom kat. pozn., z dóbr Gwiazdowo [k. Kostrzyna] na Ruśce [pow. pozn., obecnie Rujsca] (Wp. 7 nr 703); 1412 temuż odstępuje Jerzy pleb. w Węglewie [pow. gnieźn.] dwuletnią dzies. z Podarzewa w zamian za dług 5 grz. (LBG 1, 56 przyp. 10); 1412 tenże w sporze z Jerzym pleb. w Węglewie o 7 grz. bez 2 gr; pleb. dowodzi, że odstąpił mu za tę sumę dzies. w Skrzetuszewie [k. Pobiedzisk] wartości 8 grz. (LBG 1, 57 przyp. 1); 1412 tenże śwd. (WR 2 nr 345); 1413 tenże zasądzony na zapłacenie Jarosławowi z Bieganowa [czy k. Wrześni w pow. pyzdr.?] 27 1/2 grz. (J. Łukaszewicz, Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiecie krotoszyńskim od najdawniejszych czasów aż po rok 1794, t. 1. Poznań 1869, s. 395); 1413 tenże poręcza za Paszka Chrząstowskiego [z Chrząstowa k. Książa] i Chwaliboga Szczytnickiego [ze Szczytnik k. Poznania] (BR 628 nr 54); tenże toczy procesy z dziedzicami z Wysławic [k. Środy w pow. pyzdr.]: 1414 z Jakuszem o 9 grz. (WR 2 nr 424), 1416 z Pawłem o rolę [w Wysławicach], którą Paweł oddał Maciejowi; Paweł dowodzi, że rola ta nigdy nie należała do Janusza i nie miał jej w zastawie (WR 2 nr 442), 1416 z Maciejem o zaorane przez niego zagony [w Wysławicach] (WR 2 nr 451); 1415 tenże śwd. (WR 5 Gn. 186); 1421 Jan kmieć tegoż Janusza z L. w sporze z Michałem z Wysławic, który dowodzi, że nie zabrał kmieciowi 2 grz. (WR 2 nr 968).

1394 śwd. Jan z L. notariusz publiczny (Wp. 3 nr 1956).

1415 śwd. Wojciech z L. wikariusz (WR 5 Gn. nr 186).

1442 prac. Mac. Baran z L. [kmieć] wygrywa proces z Janem niegdyś Knyszyńskim o 1/2 grz. (PZ 14, 104).

1443 szl. Maciej niegdyś z L. występuje w sądzie w imieniu Anny ż. stren. Jana Wedelskiego [tenut. w Wałczu i w Drahimiu] (PZ 14, 206v).

1448 Bieniak z Rozwarowa [obecnie Rostworowo] w działach ze swymi braćmi otrzymuje m. in. sumy zapisane na dziedzinie L. (PZ 16, 157v).

1474 król Kazimerz [Jag.] zezwala Andrzejowi z Szamotuł kaszt. międz. wykupić z rąk Jerzego Boka mieszcz. pozn. wsie Murzynowo [obecnie Murzynowo Kościelne] i L. w pow. pyzdr.1Wsiami król. były Łagiewniki k. Poznania i Łagiewniki k. Pobiedzisk w pow. gnieźn., a więc żadne z nich nie znajdowały się w pow. pyzdr (MS 1 nr 1204).

1497 Mik. Łagiewnickiego kwitują Feliks, Maciej i Mikołaj bracia z główszczyzny za zabicie ich ojca Stanisława z Gaju [czy Stary Gaj k. Mogilna?] (ExpBel. nr 150).

1527-35 Mac. Łagiewnicki: 1527 tenże pleb. kościoła par. w Iwanowicach [pow. kal.] (MS 4 nr 15080); 1535 tenże pleb. w Pniewach (ACC 109, 326).

1547-49 Wawrz. Łagiewnicki mąż Reginy c. zm. Hieronima Mosińskiego (PG 91, 116; AE IX 161-164).

4. 1405 Maciej sołtys z L. występuje w sądzie w imieniu Janusza [Łagiewnickiego] (KP nr 2086).

1 Wsiami król. były Łagiewniki k. Poznania i Łagiewniki k. Pobiedzisk w pow. gnieźn., a więc żadne z nich nie znajdowały się w pow. pyzdr.