ŁAGIEWNIKI

1407 or. Lagewniky (Wp. 5 nr 116), 1423 kop. 1488/92 Lagewnyky (LBP 54), 1462 Lagiewniki (PG 6, 66v), 1467 Lagyewnyki (PG 6, 239); wieś k. Tulec, obecnie nie istnieje; Tulce 11 km na NNE od Kórnika.

1. 1462 n. pow. pozn. (PG 6, 146v); [par. Tulce].

3. Własn. kościelna - kapituły kat. pozn., potem szlach. 1407 kap. kat. pozn. daje Piotrowi z Kobylina [pow. pyzdr.] dziekanowi pozn. wieś L. koło Tulec w zamian za dziedzinę Dzięciołowo [osada obecnie niezn.] przyległą do Gołusek [k. Stęszewa] (Wp. 5 nr 116).

1446 stren. Wojc. Górski [z Góry k. Bnina, obecnie nie istnieje] stolnik pozn. z L. i Tulec wspomn. jako zm. (PZ 15, 182).

1462-67 Andrzej Górski: 1462 tenże daje bratu rodzonemu Wojciechowi całe swe części w dobrach Góra, Biernatki [k. Kórnika] i Dębiec [k. Kórnika, obecnie nie istnieje] w pow. pyzdr. oraz cz. w Tulcach i L. w pow. pozn. (PG 6, 66v); 1467 tenże sprzedaje 1/2 Tulec i 1/2 L. za 500 grz.: a) Małgorzacie [swej siostrze] wd. po Adamie z Budziszewa; b) Stanisławowi i Piotrowi braciom, ss. zm. Adama z Budziszewa (PG 6, 239).

5. 1423 kop. 1488/92 dzies. [snop.] z 1/4 L. wartości 1 grz. należy do uposażenia prebendy [w kat. pozn.] zw. „Krzesiny” [kanonika pozn.] Hektora [z Koziemina w pow. kon., obecnie Koźmin] (LBP s. 54, 300 indeks, w którym przyjęto, że ta wzm. dot. naszych Ł.).