ŁAGÓWKO

1391 or. Parvum Lagowco, Lagowco, zaginiona osada w pobliżu Łagowa, które leży 6 km na SW od Dolska.

1. [Pow. kośc.; par. Lubiń]

3. 1391 Pielgrzym (Peregrinus) niegdyś dz. P.L. z ż. Zmysławą i ss. Janem zw. Rożen oraz Zbylutem1Zapewne ciż sami Jan Rożen i Zbylut otrzymali od kl. lub. w 1392 sołectwo w → Żelaźnie (DBL nr 121) daje klasztorowi lub. swą cz. dziedziny L. stanowiącą jego majątek po ojcu (Wp. 3 nr 1914); 1398 Tomek [z Węgleszyna] star. gen. wlkp. potwierdza wspomn. darowiznę Pielgrzyma, jego ż. Zmysławy i dzieci2W średniowiecznym nekrologu (a. 1439) wspomniano Pielgrzyma i Zmysławę z jego matką i dziećmi [bez imion] pod r. 1300 [!] bez wzmianki o przekazaniu dziedz. Ł (MPHn. 9/2, 92), natomiast w późniejszych nekrologach na podstawie dok. z 1398 wpisano jego komemorację pod 1398 wraz z informacją o darowiźnie (MPH 5, 637) (Wp. 3 nr 1994).

Uwaga: Ł. stanowiło zapewne jeden z działów Łagowa, które było w posiadaniu kilku drobnych posiadaczy. Kl. lub. po przejęciu Łagowa i Ł. połączył prawdop. obie osady w jedną całość.

1 Zapewne ciż sami Jan Rożen i Zbylut otrzymali od kl. lub. w 1392 sołectwo w → Żelaźnie (DBL nr 121).

2 W średniowiecznym nekrologu (a. 1439) wspomniano Pielgrzyma i Zmysławę z jego matką i dziećmi [bez imion] pod r. 1300 [!] bez wzmianki o przekazaniu dziedz. Ł (MPHn. 9/2, 92), natomiast w późniejszych nekrologach na podstawie dok. z 1398 wpisano jego komemorację pod 1398 wraz z informacją o darowiźnie (MPH 5, 637).