ŁAGOWO

1294 fals. a. 1302 Lagowo (DBL nr 41; Wp. 2nr 719), 1303 or. Lagow (Wp. 2 nr 867), 1357 kop. XV-XVII w. Lagowo (DBL nr 78), 1362 or. Lagowo (Wp. 3 nr 1483), 6 km na SW od Dolska.

1. 1563 pow. kośc. (ASK I 4, 173); 1510 n. par. Lubiń (LBP 108).

2. 1357 ścieżki (semite) w Lubiniu prowadza w kierunku L. (DBL nr 78); 1363 jez. Linowe → p. 4.

1371 Wojciech opat lub., lokując wieś Bieżyn, włącza do niej m. in. role i zarośla Łagowiec [zapewne położone od strony wsi L.] (Wp. 3 nr 1640).

1473 wzm. o postępowaniu gran. dot. L. W sumariuszu klaszt. (BenLub. 241 k. 139v, 140); 1479 kopce narożne: kopiec stojący na końcu błota dzieli Bieżyn, Bielewo i L., a inny kopiec dzieli Bielewo, L. i Szczodrochowo (BenLub. 241 k. 4, 70, 70v).

1575 kopiec narożny L., Malechowa i m. Dolska; jeden z kopców ściennych między L. a Malechowem leży w miejscu zw. Jaźwiny (KoścG 29, 47).

3A. Własn. rycerska: 1294 fals. 1302 Przemysł II, potwierdzając posiadłości bened. lub., wspomina wieś L. (nie należącą do kl.); mieszkańcy tej wsi nie mają pr. łowić w jeziorze k. Małpina [obecnie Jez. Mełpifińskie] (Wp.2nr 719).

1303 Brykcy (Briccius) dz. L. zastawia swą 1/2 L. klasztorowi lub. za 14 grz. srebra; on sam lub jego spadkobiercy będą mogli odzyskać tę cz. L., gdy zwrócą klasztorowi wspomn. sumę (Wp. 2 nr 866; DBL nr 49 reg.); 1303 dziedzice L. po dokonaniu działów majątkowych sprzedają swe części L. klasztorowi lub.: Tomasz i Stanisław ss. Dolberta swą połowę (dimidietas) za 4 grz., Witosław s. Jakuba swą połowę za 6 grz. srebra, Maciej s. Jakuba przekazał (assignavit) swą cz. klasztorowi, a jego [spadkobiercy?] (filioli) [synowie?, bratankowie?] uznali (admiserunt) tę darowiznę (Wp. 2 nr 867).

1357-63 Wojciech z L.: 1357 śwd. (DBL nr 78, 86); 1362 tenże oraz Andrzej opat lub. dokonują zamiany: Wojciech daje opatowi swą cz. L. wraz z zastawem uczynionym [niegdyś, w 1303?, → wyżej] przez jego wuja [imienia brak], a w zamian otrzymuje od opata Wławie (Wp. 3 nr 1483; DBL nr 84 reg.).

1371 Piotrek z L.; z jego posiadłością graniczy łąka nadana sołtysowi w Bieżynie (Wp. 3 nr 1649; DBL nr 103 reg.).

Ante 1439 do nekrologu lub. zostali wpisani: rycerz Wojsław [z in. źródeł niezn.], który dał klasztorowi cz. L. oraz Peregryn z ż. Zmysławą i dziećmi [z → Łagówka; ofiarował on klasztorowi Łagówko, które zapewne weszło później w skład Ł.]1W późniejszych nekrologach powtórzono wspomn. wpisy z nekrologu średniowiecznego oraz na podstawie zachowanych w kl. dokumentów uzupełniono je o komemorację Macieja dz. Ł. Z datą 1303,→ p.3A (MPH5 s. 614, 616, 626, 637) (MPHn. 9/2 s. 44, 92).

3B. Własn. klaszt. → Lubiń - opactwo. 1363 Jan opat lub. → p. 4.

1444 opat lub. dokonuje podziału majątku między Marcinem kmieciem z L. a jego pasierbami: Marcinem, Barbarą, Małgorzatą i Katarzyną; Marcinowi przypadnie dom i sprzęty (utensilia), a pasierbowie otrzymają od niego spłatę 11/2 grz. w 3 ratach w ciągu roku (DBL nr 193); 1460 sędziowie polubowni (Mac. Wielki kmieć z L. i 2 kmiecie z Bielewa) oświadczają wobec opata lub., że pogodzili Macieja zw. Suchy z L. z jego bratem Stanisławem, który zrzekł się pewnych praw do majątku brata (KsLub. nr 4455).

1482 śwd. [prac.?] Leonard z L. (DBL nr 328).

1423-1580 areał: 1423 [kop. 1488-92] [dzies.] po 3 grz. z 16 kwart roli w L. należały do uposażenia prebendy kan. „Dalabuszki” w kat. pozn.; obecnie [w 1423 r.?, czy w l. 1488-92?] płacą po 10 gr z 8 ł. (LBP 47); 1510 dzies. 6 wiard. z 6 ł. [po 1 wiard. z łana] należy do uposażenia wspomn. wyżej prebendy (LBP 46); 1510 wieś L. opata lub. ma 6 3/4 ł. os. i 1 1/2 ł. opust. oraz sołectwo wielkości 1 1/2 ł. (LBP 108).

1530 wieś L. płaci pobór z 4 ł. (ASK 13, 127); 1563 pobór: 8 ł., sołtysi na 11/2 ł., karczma dziedz., 4 komor. (ASK I 4, 173); 1566 pobór: 8 ł., 1 1/2ł. soł., karczma dor. [sic], 5 zagr., 2 rybacy, 5 komor. (ASK I 4, 263v); 1571 pobór 6 1/2 ł. os., 1 1/2 ł. soł., karczma dziedz., 4 zagr., 1 rybak (ASK I 5, 426); 1580 pobór: 5 1/2 ł. os., 1 1/2 ł. soł., 4 zagr. (ŹD 76).

1581, 1583 L. wieś opata lub., → Lubiń - opactwo (KoścZ 67 k. 21, 752v).

4. 1363 Andrzej opat lub. nadaje opatrznemu i uczciwemu Sułkowi i jego potomkom sołectwo we wsi L., które ma być lokowane na pr. niem.; do sołectwa ma należeć 1 1/2 ł. roli i 2 ogrody oraz łąka nad jeziorem zw. Linowe; sołtys ma pr. mieć karczmę, stępę lub piekarnię (pistrinum), jatkę mięsną i chlebową, kowala, szewca, może pobierać 1/3 opłat sądowych oraz opłaty od zeznań i rezygnacji; sołtys ma obowiązek służyć klasztorowi na koniu wartości 1 grz. i 1 wiard.; mieszkańcy wsi L. mają zwolnienie od czynszu dla kl. na 10 l., a po upływie tego czasu będą dawać po 4 ćw. (mensura) żyta, 2 ćw. pszenicy, 3 ćw. owsa i 1 ćw. chmielu oraz 1 wiard. tytułem dzies.; kmiecie będą 3 razy w roku orać dla kl., a ponadto dadzą połeć mięsa (latus carnium) lub 5 sk. na Boże Narodzenie, 30 jaj na Wielkanoc, a [8 IX] z każdego domu po 2 kurczaki (2 pullos); we wsi będą się odbywać 3 sądy gajone [w roku]; dwa razy posiłek (prandium) dadzą kmiecie, a raz sołtys, lub zapłacą 5 sk. za każdy posiłek (DBL nr 86).

1444 Mikołaj sołtys w L. (DBL nr 193).

1518 śwd. Maciej zw. Pychto sołtys z L. (AAG Liber viridis 146 II foliacja).

1536 na sądzie gajonym (iudicium bannitum) w L. bracia Andrzej Suwrowany rzeźnik z Gostynia, Szymon Czethoszek vel Czroszek z Dolska i Leonard z L., dziedzice sołectwa w L. sprzedali to sołectwo swemu szwagrowi (gener) Grzegorzowi Warchołkowi za 17 grz.; cena sołectwa została obniżona z powodu pr. bliższości, jakie posiadała do tego sołectwa ich siostra Katarzyna, ż. Warchołka; o dokonanej transakcji zeznali przed księgami miejskimi w Krzywiniu: Wawrzyniec Pieklik burgr. w L. [w zastępstwie sołtysa] oraz ławnicy: Marcin Warchołek, Andrzej Król i Błażej Kulisz (M Krzywiń I 33, 180).

1563-80 1 1/2ł. soł. w L. → p. 3B.

5. 1510 pleb. w Lubiniu pobiera meszne i stołowe z L.; dzies. z L. otrzymuje kl. w Lubiniu → p. 3B (LBP 108).

6. 1424 Piotr Mikołajewski [z L.?2W regeście tego samego dok. KBR nr 112 podano odmienną wersję nazwiska tegoż Piotra: Petrus alias [?] Lagowsky; [or. spłonął w 1945 r.]] poddany [?] Czemy i Mikołaja z Lubiatowa [Małego] zeznaje przed szlachtą [sędziami polubownymi?], że nie będzie rościł pretensji do kl. lub. z tego powodu, iż nie mógł dać opatowi lub. należnej poręki (Wp. 5 nr 390, niejasny reg.).

1425 Michał Łagowski [z kontekstu wynika, że był on poddanym Czemy z Lubiatowa Małego] stawiał sieci na jez. nal. do dóbr bpich Dolsk i został ujęty (WR 3 nr 1124).

Uwaga: → Łagówko. Na terenie wsi L. leżała prawdop. zaginiona wieś → Rakowiec, posiadłość nabyta przez kl. lub. w l. 1371-74, później w źródłach już nie wspominana (DBL nr 104, 105, 108).

1 W późniejszych nekrologach powtórzono wspomn. wpisy z nekrologu średniowiecznego oraz na podstawie zachowanych w kl. dokumentów uzupełniono je o komemorację Macieja dz. Ł. Z datą 1303,→ p.3A (MPH5 s. 614, 616, 626, 637).

2 W regeście tego samego dok. KBR nr 112 podano odmienną wersję nazwiska tegoż Piotra: Petrus alias [?] Lagowsky; [or. spłonął w 1945 r.].