ŁAGIEWNIKI

1427 or. Lagewniky (KoścZ 8, 414), 1428 Lagewnyky (KoścZ 9, 6v), 1445 Laghewniky (ACC 28, 129), 1448 Lagyewnyky (PG 3, 27v-28), 1450 Lagyewnyki (PG 4, 90), 1496 Lagewniki (KoścG 4, 85), 1501 Lagewnyki (PG 12, 155), 1563 Lagyewniky (ASK I 4, 153v), 8 km NW od Kościana.

1. 1450 n. pow. kośc. (PG 4, 255); 1440 n. par. Konojad (AE I 5v).

2. 1427 w zapowiedzi dziedziny Sepno wzm. o gran. z L. (KoścZ 8, 414v); 1429 zapowiedź L., wspomn. drogi boczne (vie indirecte), łąki, pastwiska i lasy → p. 3; 1531 L. graniczy z wsią Drożdżyce, a granice są ustalone (CP 111, 128).

3. Własn. szlach. 1428-29 Wyszak Jaszkowski [alias Gryżyński]: 1428 tenże → niżej: kmiecie z L.; 1429 woźny sąd. zapowiada dziedzinę L. tegoż Wyszaka Jaszkowskiego (KoścZ 9, 207).

1439-48 Andrzej i 1448-50 Jan Jaszkowscy [ss. Wyszaka]: 1439 obl. 1440 Andrzej Jaszkowski pozywa Andrzeja Gryżyńskiego o zajęcie na 3 lata m. in. L. oraz o zabrane plony z folwarków; straty Jaszkowskiego wynoszą z L. 12 grz. za każdy rok (KoścZ 12 k. 147, 156); 1448 działy tychże braci Jaszkowskich: Jan otrzymuje od Andrzeja m. in. L., lecz musi [tę wieś] wykupić (PG 3, 27v-28; dawne PG 1, 43v-44; KObceRyc. 15 błędnie pod r. 1434); 1450 Jan Jaszkowski sprzedaje Piotrowi, Maciejowi i Piotrowi braciom niedz. z Bnina wieś L. za 800 zł węg. (PG 4, 255).

1450-57 Piotr, Maciej i Piotr z Bnina [ss. Piotra kaszt. gnieźn.]: 1450 ciż → wyżej; 1450 Piotr dz. Bnina sprzedaje z zastrz. pr. wykupu [swemu bratu stryj.] Mik. Stęszewskiemu [Bnińskiemu ze Stęszewa] stolnikowi pozn. całą wieś L. za 600 zł węg. (PG 4, 90; wzm. też w PG 16, 277); 1457 Piotr z Bnina odstępuje swym braciom Piotrowi kan. pozn. i Maciejowi dziedzicom z Bnina m. in. wieś L. (PG 5, 64).

1501 Katarzyna ż. Mikołaja z Kościelca kaszt. kruszw.: 1501 taż sprzedaje Benedyktowi Zadorskiemu [z Zador k. Kościana] całą wieś L. za 400 zł węg. (PG 12, 155; wzm. też w PG 16, 277).

1529 Jan scholastyk pozn., Wojciech i Łukasz z Rydzyny bracia niedz. (ss. zm. Piotra Rydzyńskiego), Stanisław dz. Rydzyny ich brat stryj. (s. zm. Mik. Rydzyńskiego) oraz Jan i Mik. Młyńscy [z Młynów k. Kórnika, obecnie Trzykolne Młyny] bracia rodzeni (ss. zm. Jana Młyńskiego) sprzedają z zastrz. pr. wykupu Wojciechowi, Janowi, Piotrowi, Hieronimowi i Stan. Zadorskim (ss. zm. Benedykta Zadorskiego) całą wieś L. po zm. Katarzynie c. zm. Mikołaja z Kościelca kaszt. kruszw., a ż. Stan. Tarnowskiego z [m.] Rzemień [w Rzeszowskiem, obecnie wieś] (PG 16, 277).

1580-82 Jan, Stanisław i Mik. Zadorscy, ss. zm. Melchiora Zadorskiego, dziedzice L. (KoścG 34 k. 80, 125v, 243v-244; KoścZ 67, 493).

1530 pobór z L. od 3 ł. (ASK I 3, 122v); 1563 pobór z cz. Baltazara Zadorskiego od 2 1/2 ł. oraz z cz. Jana Zadorskiego i Jaskuleckiego od 8 1/4 ł. i karczmy dor. (ASK I 4, 153v); 1580 pobór z cz. Abrahama Zadorskiego od 3 1/4 ł. oraz z cz. Anny Zadorskiej od 3 ł. (ASK I 6, 503; ŹD 73); 1582 pobór z L. płaci Abraham Zadorski (Piotrkowska 1 nr 338).

Kmiecie z L.: 1428 kmiecie z L. Wyszaka [Jaszkowskiego] w zamian za wolne pastwiska w dziedzinach Sepno, Sepno Małe i Szczepowice Jakusza Sepieńskiego powinni w obecnym roku przez 1 dzień orać role pod zboże jare, przez drugi dzień pod ozime lub na ugór, 1 dzień wozić nawóz, 1 dzień kosić 2 łąki i 1 dzień przeorywać tam, gdzie im zostanie wskazane (KoścZ 9 k. 6v, 35a); 1496 Bieniak Zadorski daje kmieciom z L. pr. do korzystania z pastwisk (pascua sterilia) w dziedzinie Roszkowo [k. Kościana] (KoścG 4, 85); 1511 wśród świadków składających zeznania o cudach, które zdarzyły się w miejscu zw. Miejscem Matki Bożej [obecnie Święta Góra k. Gostynia] jest m. in. uczc. Katarzyna z L., ż. Mik Wolnego z L. (AC 2 nr 1664).

5. 1440 Paweł pleb. w → Konojadzie toczy proces z kmieciami z L., którzy uprawiają role folw. w L. o dzies. snop. z tych ról; kmiecie zobowiązują się płacić dzies. (AE I 5v); 1445 Mikołaj pleb. w → Konojadzie w sporze z m. in. wszystkimi kmieciami z L. o wiardunki tytułem mesznego (ACC 28, 129); 1601-03 meszne i dzies. snop. z L. należą do uposażenia par. → Konojad (AE XVII 10v-14v; AV 3, 96).

7. Cieplucha s. 175, 268, 280.

Uwaga: W 1424 role we Włóczęgach [k. Łagiewnik, obecnie niezn.] „dziad [Wyszaka z Jaszkowa] wyjął sobie” (WR 3 nr 1079, 1245, 1258). Cieplucha 268 przypuszcza, że wzm. ta dotyczy przyłączenia 2 ł. we Włóczęgach do Łagiewnik; → Jaszkowo, przyp. 3.