ŁAGIEWNIKI

1386 or. Lagewniky (Lek. 1 nr 70), 1394 Lagefniki (Lek. 1 nr 1777), 1396 Lagewniki (Lek. 1 nr 2209), 1426 Lagewnyky (Koz. Nieznane nr 16), 1430 Lagyewniky (PZ 11, 60), 1475 Lagyewnyky (PZ 20, 26v), 1502 Lagewnyki (PG 12, 188v), 1507 Lagiewnyky, Lagiewniki (ACC 84, 98; PG 13, 101), 1510 Lagyewnyki (LBP 81), 1518 Lagiewnyki (MS 4 nr 11391), 11,5 km na N od Poznania, wieś, obecnie nie istnieje.

1. 1433 n. pow. pozn. (Wp. 9 nr 1306); 1471 par. Chojnica (PG 57, 129).

3. Własn. król. 1386-1405 Szymon z L., Łagiewnicki (Lek. 1 nr 2214): 1386 tenże sołtys z L. → p. 4; 1387 tenże w sporze z Mikołajem [z Bytynia kaszt.] starogr. o to, że Mikołaj pobrał temuż Szymonowi z L. pieniądze „na mirze” [tj. w czasie nie kwestionowanego posiadania] (WR 1 nr 30); 1396-98 tenże wiceburgr. pozn. (Lek. 1 nr 2209, 2792, 2810); 1396-1405 tenże asesor sąd. w Poznaniu (Lek. 1 nr 2213, 2214, 2811; MHP 295); 1397 tegoż c. → niżej: Katusza; 1398 tenże wicepodkom. pozn. (Lek. 1 nr 2810); 1404-05 tenże śwd. (WR 1 nr 564, 770).

1393-97 Katusza, Kat. Łagiewnicka, c. Szymona z L. (Lek. 1 nr 1559): 1393 pani Łagiewnicka [prawdop. taż Katusza] w sporze z Gertrudą z Białcza; Gertruda dowodzi, że nie wzięła posagu od swych rodziców (WR 1 nr 173); 1393 taż w sporze ze swą c. (Lek. 1 nr 1590); 1394 taż pozwana przez swą c. Gertrudę i jej męża Jana (Janka) Dziurkę s. [Piotra] Połajewskiego o 50 grz. posagu Gertrudy; jeśli Katusza nie stawi się na termin, wówczas Jan Dziurka zostanie wwiązany w 1/2 L. (Lek. 1 nr 1727, 1762, 1777, 1815); 1397 taż (c. Szymona z L.) wygrywa proces z Gniewomirem dz. → Krzestkowic o 5 grz. wiana (Lek. 1 nr 2312, 2544); 1403 taż Katarzyna niegdyś z L. (PyZ 1, 127v).

1420-37 [zm. a. 27 X 1445] szl. Mik. Rudzki, z L., Rudek, Łagiewnicki, pisarz ziemski pozn. 1437-45 (UDR I/1, 196), tenut. w Kopanicy 1443-45 (Koz. Nieznane nr 22; WR 1 nr 1589): 1420, 1432 tenże śwd. (WR 1 nr 1010, 1539); 1426-30, 1432? tenże sołtys w L. → p. 4; 1434 tenże Mik. Rudzki z Rudek i L. w sporze: z Wojciechem z Glinna (PZ 12, 228v), z Anną ż. mieszcz. pozn. (PZ 12, 156v); 1434 tenże → p. 4.

1433 Piotr Korzbok [z Trzebawia k. Stęszewa]; temuż potwierdza król Władysław [Jag.] zapisy 200 grz. na L. w pow. pozn. (zapis z 1419) i m. król. Babimost (Wp. 9 nr 1306; tu w przyp. 2 pomyłkowo: Ł. w par. Wronczyn).

1443 Tomasz Korzbok z [naszego?] L. w sporze z Heleną z Jabłkowa [k. Skoków w pow. gnieźn.] (PZ 14, 148v).

1451 król Kazimierz [Jag.] zezwala Piotrowi z Szamotuł kaszt. pozn. wykupić m. król. Brójce z rąk Mik. Koleńskiego i wieś L. w pow. pozn. od Andrzeja Gorzyckiego; król zapisuje Szamotulskiemu 200 grz. na Brójcach i L. (MS 1 nr 141).

1466-76 Andrzej Przecławski alias Rokitnicki: 1466 temuż daje ż. Małgorzata 150 grz., tj. 1/3 cz. swego posagu oprawionego przez męża na wsiach Przecławek i L. w pow. pozn. (PG 6, 220); [prawdop.] tenże zapisuje ż. Ofce [Zofii c. Jana Knyszyńskiego] po 100 kóp [gr] posagu i wiana: 1473 na wsi Przecławek [k. Szamotuł] i na inwentarzu we wsi L. (PG 7, 210), 1476 na 1/2 Przecławka i na wsi król. L. (PG 9, 63v); 1489 wd. po tymże → niżej.

1489-1514 Jakub Rosnowski [z Rosnowa k. Stęszewa], rotmistrz 1514, stolnik pozn. 1507-25 (UDR I/1, 141), 1510-12 star. malborski (PSB 32, 469-471 - Rożnowski Jakub); temuż król Kazimierz [Jag.] zezwala wykupić wieś L.: 1489 z rąk Ofki (wd. po Andrzeju Przecławskim) i jej ss. Jana oraz Jerzego (MS 1 nr 2067), 1514 z rąk [wspomn.] Jerzego i Jana Przecławskich [zezwolenie nie zostało zrealizowane] (MS 4 nr 2320).

1489-1518 Jerzy i Jan oraz 1502-07 Winc. Przecławscy, ss. zm. Andrzeja Przecławskiego i Ofki [Knyszyńskiej]: 1489 Jan i Jerzy → wyżej; 1502 Winc. Przecławski sprzedaje z zastrz. pr. wykupu swym braciom Janowi i Jerzemu dziedzicom w Przecławku swe części we wsiach Rokitnica, Knyszyn, L., Drogocin i Wargowo w pow. pozn. (które to części powinien otrzymać w dziale z braćmi) za 800 zł węg. (PG 12, 188v); 1507 Jan Przecławski burgr. pozn. zapisuje ż. Katarzynie, c. Bieniaka Zajączkowskiego, po 100 grz. posagu i wiana m. in. na częściach, które przypadną mu w działach z braćmi Wincentym i Jerzym we wsiach Przecławek, Rokitnica, L., Drogocin, Knyszyn i Wargowo (PG 13, 101); 1514 Jerzy i Jan Przecławscy → wyżej; 1518 Jerzy i Jan z Przecławka → niżej.

1518-46 Andrzej oraz 1527-46 Jan i 1546 Piotr Przecławscy, ss. Jana Przecławskiego: 1518 temuż Andrzejowi król Zygmunt [St.] zezwala wykupić wieś L. z rąk ojca Jana i stryja Jerzego z Przecławka (MS 4 nr 11391); 1518 temuż Andrzejowi król nadaje dożywotnio wieś L. w zastaw (MS 4 nr 11879); 1546 tenże Andrzej dziekan pozn. daje swym braciom rodzonym Piotrowi i Janowi Przecławskim całe części po ojcu i matce we wsiach Knyszyn, Drogocin i Zajączkowo w pow. pozn. (PG 18, 282v); 1546 Piotr Przecławski daje w dziale bratu Janowi Przecławskiemu całe wsie Knyszyn, Drogocin i L. w pow. pozn., w zamian otrzymuje 1/2 Zajączkowa i dopłaca 1435 zł (PG 18, 286).

1553-83 Janusz Przecławski: 1553 tenże zapisuje ż. Annie c. Jakuba Sadowskiego po 700 zł posagu i wiana na 1/2 wsi Knyszyn, L. i Drogocin (PG 19, 129v); 1577-83 tenże → niżej: pobór.

1471 [wieś] L. w par. Chojnica nie zapłaciła podatków (PZ 57, 129); 1475 L. w wykazie zaległości podatkowych (PZ 20, 26v); 1508 L. płaci pobór od 4 ł. (ASK I 3, 5v); 1510 w L. 8 ł. os., o [łanach] opust. nic nie wiadomo (LBP 81); 1563 pobór z L. od 7 1/2 ł. i karczmy dor. (ASK I 5, 219); 1577 pobór z L. płaci Janusz Przecławski (ASK I 5, 671); 1580 pobór z cz. Janusza Przecławskiego: 2 ł., 2 zagr., 2 komor., 4 [ł.] opust., 8 owiec, 1 pasterz (ASK I 6, 91v; ŹD 10); 1583 pobór z L. płaci Janusz Przecławski (Piotrkowska 2 nr 368).

Kmiecie z L.: 1434-42 Mac. Baran kmieć z L. (WR 1 nr 1432, 1433; PZ 14, 104); 1507 prac. Jan Janik [kmieć] z L. poręcza za kmiecia z Suchegolasu, którego archid. śremski osadził na roli w Glinnie Małym, że dotrzyma on warunków umowy i nie ucieknie (ACC 84, 98).

4. 1386 Szymon sołtys z L. (Lek. 1 nr 70); 1386-1405 tenże tenut. L. → p. 3.

1405 Marcin sołtys w L. (RH 14, 59).

1426-30, 1432? szl. Mikołaj z Rudek [k. Ostroroga] sołtys w L.: 1420-37 tenże tenut. L. → p. 3; 1426 tenże toczy proces z [Winc.] Czuryłą z Bielaw (PZ 8, 127v); 1426 tenże ma przeprowadzić wywód szlachectwa z h. Bylina, Nowina i Nałęcz (Koz. Nieznane nr 16); 1430 tenże występuje w sądzie w imieniu Wojciecha z Glinna (PZ 11, 60); 1432 tenże śwd. Mikołaj s... [nie odczytane, może scultetus?] z L. (WR 1 nr 1533); [1434] temuż Mikołajowi niegdyś sołtysowi w L. poręczają Jan z Pniew i Chwalęta z Lubicza za Dobrogosta Koleńskiego kaszt. kam., który ma zapłacić temuż Mikołajowi 50 grz. (Wp. 9 nr 1362); 1437 tenże? szl. Mikołaj z L. sołtys ma zapłacić szl. Janowi s. Dosza [Dobiesława] z Rogalina [k. Mosiny] 2 kopy gr (PZ 14, 8v).

1434 szl. Dziersław niegdyś sołtys w L. toczy proces z kmieciem z [sąsiedniego] Drogocina; w imieniu Dziersława występuje jego brat rodzony Mikołaj (PZ 12, 156v).

1510 w L. 4 ł. sołectwa (LBP 81).

Uwaga: W lustracji z 1565 opuszczone zostały m. in. Łagiewniki w zastawie u Jana Przecławskiego (LWK 1, XXXV, uwaga wydawcy).