MACHCIN

1181 [fals. ok. 1230] Machcino (DBL nr 1), 1258 or. Machtino (DBL nr 368), 1415 or. Machcino, Machczino (KoścZ 4 k. 167v, 171v), 9 km na SW od Śmigla.

1. 1444 n. pow. kośc. (PG 2, 7v); 1421, 1510 n. par. Charbielin (→ p. 5; LBP 153).

2. 1424 zapowiedź → p. 3.

1453 Rafał z Leszna kaszt. przem. toczy spór z Janem Bronikowskim o gran. miedzy M. a Bronikowem [k. Śmigla]; spór dot. odcinka gran. od kopca ściennego, który stoi przy strudze w miejscu zw. Kamienny Bródek do kopca narożnego ze Szczepankowem (KoścZ 14, 193).

3. Własn. klaszt. (→ Lubiń – opactwo), potem szlach. 1181 [fals. ok. 1230] ks. Władysław [Lask.] wśród posiadłości bened. lub. Wymienia m. in. wieś M., która podlega setnikowi w Kuszkowie (DBL nr 1); 1258 Bolesław [Pob.] wymienia wśród posiadłości tychże bened. m. in. M., która podlega setnikowi w Kuszkowie1W następnym potwierdzeniu posiadłości lub. (fals. datowany na 1294 r., a sporządzony prawdop. ok. 1302; DBL nr 41) wieś M. już nie figuruje (Wp. 1 nr 368; DBL nr 23 reg.).

1415-39 1/2 M. w posiadaniu Gryżyńskich: 1415 Przybysław Gryżyński [z Gryżyny i Brenna, stolnik pozn.] przedstawia w sądzie dok. nabycia wsi M. [nie wiadomo od kogo], nikt nie zgłasza pr. bliższości; tenże pozywa Henryka Kotwicza ze Szczepankowa o to, że wraz z 12 szlachcicami i 20 osobami niższego stanu napadł na M. (KoścZ 4 k. 167v, 171v); 1439 obl. 1440 i 1443 Andrzej Jaszkowski [s. Wyszaka Gryżyńskiego] pozywa swych braci stryj. Andrzeja i Wojsława [ss. Jana Gryżyńskiego] z Gryżyny o równy podział spadku po zm. stryju Przybysławie (→ Gryżyna, p. 3D i przyp. 13); w skład dóbr spadkowych wchodzi m. in. M. (KoścZ 12 k. 137v, 322).

1444-45 Henryk Kotwicz z M. [i z → Gołanic], posiadacz M. i jez. Dominice, pozwany przez Mik. Niałeckiego o to, że mu nie uwolnił Niałka Wielkiego od roszczeń in. osób, i dwukrotnie nie stawił się w sądzie; sąd przysądza Mik. Niałeckiemu wwiązanie w M. i w jez. Dominice (za każde 10 grz. wwiązanie w 1 ł.) na tak długo, dopóki Kotwicz nie uwolni mu Niałka Wielkiego (KoścZ 12 k. 400, 692); 1444 tenże → niżej.

1444-62 Rafał z Leszna kaszt. przem.: 1444 tenże kupuje M. za 600 grz. od Henryka Kotwicza z Gołanic (PG 2, 7v); 1453 tenże → p. 2; 1462 tenże zapisuje czynsz 17 zł weg. od sumy 200 zł węg. Jerzemu Kromno z Trzebin [pow. wsch.] (PG 6, 119).

1488 Hincza Dłuski [zapewne Kotwicz, ze wsi Długie Stare w pow. wsch.] zapisuje ż. Barbarze po 100 grz. posagu i wiana na M. (PG 10, 101).

1590 Stan. Krzycki [h. Kotwicz] s. Krzysztofa burgr. ziemskiego wsch. daje swoje części w M. bratu stryj. Janowi Krzyckiemu s. Andrzeja, a w zamian otrzymuje od niego 6 kmieci os. we wsi Nowa Wieś [k. Krzycka] (WschG 8, 3).

1510-81 areał: 1510 wieś M. cała osiadła [brak in. szczegółów] (LBP 153); 1530 pobór od 5 ł. i karczmy (ASK I 3, 122); 1563 pobór: 13 ł., karczma dziedz. (ASK I 4, 150); 1581 pobór: 11 1/2 ł., 2 zagr., 1 biedny komor., wiatrak dor. (ŹD 63; ASK I 6, 482).

5. 1421 oficjał poleca Dziersławowi pleb. w Charbielinie, aby udowodnił swoje pr. do dzies. ze wsi: Sokołowo [obecnie Sokołowice], Dłużyna, Koła i M. (ACC 5, 33v); 1423 Ziemięta poborca (collector) dzies. nal. bpowi pozn. w sporze z wieśniakami z M. i Sokołowa; Jan pleb. z Charbielina zastępuje (zachodzi) wspomn. wieśniaków w procesie (ACC 6, 145).

1 W następnym potwierdzeniu posiadłości lub. (fals. datowany na 1294 r., a sporządzony prawdop. ok. 1302; DBL nr 41) wieś M. już nie figuruje.