MOSINA

1247 kop. XIV i XV w. Mosznia (MPHn. 8, 91), 1247 kop. XV w. Moszina (MPHn. 6, 9), 1292 or. Mosina (Wp. 2 nr 689), 1400 Misina (WR 1 nr 467), 1564/65 struga [bez nazwy] (LWK 1, 133), niegdyś rz., lewy dopływ Warty; wypływała z → Mosińskiego Jez., a ujście jej znajdowało się k. Mosiny; obecnie na miejscu tej rz. znajduje się Kanał Mosiński łączący Wartę z Obrą1Budowa Kanału Mosińskiego wprowadziła wiele zmian w stosunkach wodnych tego terenu. W końcu XVIII w. rz., której ujście do Warty znajdowało się koło m. Mosiny, zbierała wody z Jez. Mosińskiego [obecnie Jez. Budzyńskie] oraz z Samicy płynącej z Jez. Dymaczewskiego; w miejscu, gdzie dziś płynie Kanał Mosiński znajdowały się koryta wypełniane wodą okresowo wiosną i jesienią (Gilly; objaśnienie na mapie: Lauf des Wassers bei Frühjahrs und Herbst Zeiten).

[Pow. kośc.]

1247 książęta Przemysł I i Bolesław [Pob.] dzielą między siebie Wielkopolskę: Bolesław otrzymuje gród Kalisz z przyległościami oraz ziemię od [rz.] Prosny do Przemętu; północną gran. tej ziemi [idąc z E na W] stanowią: rz. Warta [od ujścia Prosny po ujście rz. M.], [rz.] M., błoto (palus) Sepno [na tym terenie powstała z czasem wieś o tej nazwie, 8 km na N od Kościana], następnie [teren?, osada?] zw. Lanka [zapewne teren, gdzie obecnie znajdują się wsie Łęki Wielkie i Łęki Małe, ok. 10 km na NW od Kościana], a wreszcie [odcinek] rz. Obry [do Przemętu]2→ Lanka, uwaga (MPHn. 6, 9 – Rocznik kap. gnieźn.; MPHn. 8, 91 – Kronika wlkp.; DA 7-8, 59-60).

1292 wieś → Krosna leży nad rz. M. (Wp. 2 nr 689).

1400 Wawrz. Łódzki [z Będlewa] dowodzi w sporze z Adamem i Janem braćmi z Dymoczewa, że przez 3 l. posiadał wodę zw. Misina [górny bieg rz. M.?] (WR 1 nr 467).

1564/65 pod m. Mosina znajduje się młynik na strudze [bez nazwy], która płynie z jezior mosińskich (LWK 1, 133).

1 Budowa Kanału Mosińskiego wprowadziła wiele zmian w stosunkach wodnych tego terenu. W końcu XVIII w. rz., której ujście do Warty znajdowało się koło m. Mosiny, zbierała wody z Jez. Mosińskiego [obecnie Jez. Budzyńskie] oraz z Samicy płynącej z Jez. Dymaczewskiego; w miejscu, gdzie dziś płynie Kanał Mosiński znajdowały się koryta wypełniane wodą okresowo wiosną i jesienią (Gilly; objaśnienie na mapie: Lauf des Wassers bei Frühjahrs und Herbst Zeiten).

2 → Lanka, uwaga.