MOSIŃSKIE JEZ.

1564/65 Jez. Mosinskie, XVIII w. Mosziner See (Gilly), obecnie Jez. Budzyńskie, 1,5 km na W od Mosiny.

[Na gran. powiatów pozn. i kośc.]

1510 jezioro [bez nazwy] w par. Mosina (LBP 103); 1564/65 do stwa mosińskiego należy J.M., długie na 27 sznurów, szerokie [zależnie od miejsca] na 4 1/2, 3 lub 1 1/2 sznura, głębokie na 5-6 łokci; zawiera 5 toni, gdy się łowi przywloką, a 3 tonie, gdy się łowi niewodem; są w nim okonie, szczupaki i płotki; dochód z niego wynosi ok. 16 zł; [w in. miejscu inaczej określono dochód z tego jeziora:] od najmu J.M. płynie dochód 4 zł 24 gr, a obrok [danina w postaci ryb składana przez rybaków1Słownik polszczyzny XVI w., t. 19, Wrocław 1990, s. 390], który dają z tego jeziora do dworu, [jest wart] 2 zł 24 gr.; z jezior mosińskich [liczba mnoga!] płynie struga [→ Mosinarz.] (LWK 1 s. 133, 138).

1 Słownik polszczyzny XVI w., t. 19, Wrocław 1990, s. 390.