MROWINO

1404 or. Mrouino (WR 1 nr 565), 1407 Mrowin[o] (WR 1 nr 627), 1408 Mrowini (WR 1 nr 787), 1423 kop. 1488/92 Mrowyno (LBP 38), 1498 Mrowyno (PG 62, 6v), 1510 Mrovino (LBP 37), 15 km na NW od Poznania.

1. 1440 n. pow. pozn. (PZ 14, 78v); 1510 n. par. Cerekwica (LBP 93).

2. 1440, 1513 zapowiedzi → p. 3: 1495 las zw. Przebroda w dziedzinie M. (PZ 22, 249); 1510 lasy i folw. w M., wiatrak w M. zniszczony (LBP 93); 1515 sędziowie polubowni potwierdzają granicę między wsią M. Andrzeja Mrowińskiego a wsią Starzyny: gran. biegnie od kopca węgielnego wsi Rokitnica [obecnie Rokietnica], M. i Starzyny do kopca węgielnego wsi Napachanie, M. i Starzyny (PZ 28, 177; CP 380, 1-2); 1520 M. graniczy z Cerekwicą (CP 22, 1); 1520? (1521?) w M. zagajnik (indago) zw. Przebroda (PZ 29, 17); 1531 M. graniczy z wsią Kokoszczyn (CP 111, 124v); 1560 Marcin Rosnowski dz. M. pozywa Marcina Przecławskiego dz. Rokitnicy o wycięcie 3 wozów drewna olchowego wartości 10 grz. w swoim lesie czyli zagajniku (indago) zw. Kluczewska w M., o wypasienie dąbrowy (merica) w lesie zw. Góry w M., o zniszczenie kopca narożnego między M. a wsią Rokitnica oraz o wycięcie drzew pospolitych i 3 wielkich dębów (PZ 33, 471v-472); 1567 starodawny kopiec węgielny dziedzin Napachanie, Kokoszczyn i M.; usypano 3 [nowe] kopce węgielne czyli narożne wspomn. wsi (PZ 35, 234v-237).

3. Własn. szlach. 1404-29, zm. a. 1433 Szczepan (Stephanus) Skóra1Nie jest identyczny ze Stefanem Skórą z Gaju (→ Gaj, przyp. 2) Mrowiński, dz. M., Popowa [k. Szamotuł] (WR 1 nr 627, 787; PZ 3 s. 73, 76; KR 2, 110): 1404 tenże dowodzi, że Piotr Wilk z Lubosiny i Bieniak z Tuczęp ręczyli jego siostrze, iż otrzyma ona 100 grz. posagu na Dłusku (WR 1 nr 565; KP nr 1733); 1405 tenże pozwany przez Olbrachta komandora [kl. joan.] Ś. Jana [k. Poznania] o człowieka [kmiecia] (KP nr 2176): 1405 [c.d. wspomn. sprawy?] tenże w sporze z Wawrzyńcem kmieciem z Krzyżewnik [wsi kl. joan.] (WR 1 nr 763); 1411 tenże i Jan Mosiński w sporze z Janem, Pietraszem, Wojciechem i Mikołajem z Bnina o uwolnienie od roszczeń innych osób dziedziny Wyskoć (WR 1 nr 679; PZ 4, 31v); 1418 tenże w sporze z Mik. Wargowskim o 10 grz. (PZ 5, 38; KR 3, 132 błędnie pod r. 1417 i mylnie identyfikuje tegoż ze Stefanem Skórą z Gaju); 1426 tenże przedstawia w sądzie dok. nabycia (litera resignatoria) Zakrzewa [k. Buku], nikt nie zgłasza roszczeń z tytułu pr. bliższości (PZ 8, 112v); 1429 tenże (z M. i Popowa) w sporze z Dobrogostem z Prusimia kaszt. kam. (PZ 10, 155v); 1433 tenże wspomn. jako zm. → niżej.

1431-46, zm. a. 1457 Dobiesław Mrowiński dz. M., Lubikowa, Popowa, Przebrodów, s. Szczepana Skóry Mrowińskiego (PZ 12, 212v): 1431 tenże ręczy miastu Poznań, że kmieć z Chludowa nie będzie szkodził miastu (SBP s. 195 nr 540); 1431 tenże → niżej: kmiecie z M.; 1432 tenże (z M. i Przebrodów) w sporze z Dobrogostem Koleńskim kaszt. kam. (PZ 11, 86v); 1433 Jan z Kamionny zeznaje w sprawie z Dobrogostem Koleńskim, że zm. Szczepan Mrowiński był jego poręczycielem i uwalnia tegoż Dobiesława (s. Szczepana) z poręki (PZ 12, 94); 1440 woźny sąd. zapowiada dziedziny M. i Przebrody tegoż Dobiesława (PZ 14, 78v); 1443 tegoż matka jest siostrą stryj. Andrzeja Dokowskiego (Koz. Nieznane nr 9); 1443 tenże otrzymuje → Lubikowo od Agnieszki dz. Lubikowa, w zamian daje jej 1/7 cz. Popowa w pow. pozn. (PG 2, 60v); 1446 tenże daje bratu rodzonemu Szczepanowi wieś Lubikowo, w zamian otrzymuje M., Przebrody i Popowo w pow. pozn. (PG 2, 147); 1457 tenże wspomn. jako zm. → niżej.

1446-61 Szczepan (Stephanus) Mrowiński, dz. M., Lubikowa, Popowa, Przebrodów, brat rodzony Dobiesława: 1446 tenże → wyżej; 1451 tenże daje siostrze rodzonej Małgorzacie 1/3 cz. Lubikowa, a następnie 2 części tej wsi (PG 4, 38v); 1457 tenże wwiązany w części wsi M., Przebrody i Popowo braci Andrzeja i Pawła ss. zm. Dobiesława z M. (PG 56, 96v); 1461 tenże dz. → Lubikowa (AE II 29v).

1457-70 Paweł Mrowiński, dz. M., Przebrodów, Popowa, s. zm. Dobiesława: 1457 tenże → wyżej; 1470 tenże zapisuje ż. Jadwidze po 200 grz. posagu i wiana na połowach wsi M. i Przebrody (PG 8, 73); 1470 tenże → niżej.

1457-1536 Andrzej Mrowiński2Uznajemy, że jest to jedna osoba ze względu na osobę Kat. Brodnickiej wspomn. jako ż. Andrzeja Mrowińskiego w 1485 i 1530 (→ p. 3: Andrzej Mrowiński) wicepodkomorzy w Kościanie 1499-1502 i w Poznaniu 1501-10 (GUrz. C 868, 1051; CP 381 s. 1 i nr 82), dz. M., Przebrodów, Popowa, s. zm. Dobiesława (PG 10, 123; LBP 93; PG 62, 226; CA XII 1; KoścZ 18, 42v; AC 2 nr 1735; Obra 51 s. 304, 309, dawniej Obra B 3; MS 4 nr 23133): 1457 tenże → wyżej: Szczepan Mrowiński; 1470 tenże daje w dziale bratu Pawłowi dz. M. połowy wsi M. i Przebrody (PG 8, 73); 1478 tenże zapisuje ż. Katarzynie po 300 grz. posagu i wiana na M. i opust. Przebrodach (PG 9, 92v); 1485 tegoż ż. Katarzyna sprzedaje Andrzejowi Choryńskiemu swe cz. po matce w mieście i wsi Brodnica w pow. kośc. (PG 10, 26); 1493 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Michałowi Wielżyńskiemu 4 ł. opust. w Popowie za 30 zł węg. (PG 10, 193v); 1495 tenże w sporze z kmieciem z Pamiątkowa o spalenie cz. lasu w M. wartości 10 grz. bez 6 gr i tyleż szkód (PZ 22, 249); 1495 tenże zapisuje mansjonarzom kościoła w Szamotułach 1 grz. czynszu rocznego na Popowie i M. (PG 7, 64v); 1505 tenże występuje jako wuj Kat. Kobylińskiej wd. po Janie Radomickim, obecnie ż. Szymona Wilkowskiego (PG 13, 48); 1513 woźny sąd. zapowiada M. i Przebrody tegoż Andrzeja; syn Jakub Mrowiński płaci przysądne (PZ 28, 105); 1515 tenże → p. 2; 1520? (1521?) tenże pozywaMik. Sędzińskiego o 3 młode jastrzębie wartości 30 grz. zabrane w zagajniku wsi M. (PZ 29, 17); 1522 tenże → niżej: Anna; 1525 tenże sprzedaje Dorocie Buszewskiej [żonie swego brata Wojciecha] Popowo w pow. pozn. za 110 grz. (PG 16, 98); 1528-29 tenże → niżej: Dorota, Katarzyna; 1530 tenże z ż. Kat. Brodnicką sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Więckowskiemu wójtowi w Stobnicy 1/2 M. za 140 grz. (PG 16, 327); 1531 tenże wraz z ż. Katarzyną daje s. Piotrowi Mrowińskiemu 1/3 M. w dziale z in. synami (PG 16, 437); 1533 tenże i jego brat Wojciech występują jako wujowie małol. Anny c. zm. Piotra Buszewskiego (PG 16, 609v); 1536 tenże i jego brat Wojciech toczą proces z pleb. z → Cerekwicy (AE VII 343v-344v).

1508-36 Wojc. Mrowiński, dz. M.: 1508-22 tenże mąż Doroty wd. po Mścisławie Durmowskim z Zajączkowa (A 197; PG 15, 452v); 1533 tenże zapisuje wspomn. ż. Dorocie c. zm. Jakuba Buszewskiego po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 M. (PG 16, 568); 1533, 1536 tenże → wyżej; 1540-49 Jadwiga c. tegoż Wojciecha, ż. Stanisława z → Mnichów (PG 17, 365v; PG 18, 512).

1513 Jakub Mrowiński → wyżej: Andrzej; 1541 tenże? → p. 6.

1522 Anna c. Andrzeja Mrowińskiego: tejże zapisuje mąż Wawrz. Gurowski po 40 grz. posagu i wiana na 1/2 Gurowa w pow. gnieźn. (PG 15, 460v).

1527-31, zm. a. 1534 Piotr Mrowiński, s. Andrzeja: 1527 tenże mąż Anny c. zm. Macieja z → Krajkowa (PG 16, 188v); 1531 tenże → wyżej: Andrzej; 1531 tenże zapisuje wspomn. ż. Annie po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. M. (PG 16, 438); 1534 wspomn. Anna Żabieńska [alias Krajkowska] wd. po tymże Piotrze, obecnie ż. Piotra Wydzierzewskiego (PG 16 k. 653, 663).

1528 Dorota c. Andrzeja Mrowińskiego: tejże zapisuje mąż Piotr Buszewski po 120 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w Buszewie, Otorowie, Słopanowie i Oporowie (PG 16, 218v); 1533 Anna c. Piotra Buszewskiego → wyżej: Andrzej.

1529 Katarzyna c. Andrzeja Mrowińskiego: tejże zapisuje mąż Jan Wielżyński po 120 grz. posagu i wiana na 1/2 swych dóbr w Wielżynie i Bytkowie (PG 16, 311).

1530 Jan Więckowski wójt w Stobnicy → wyżej: Andrzej Mrowiński; 1530 tenże zapisuje ż. Małg. Kwileckiej po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 połowy wsi M. i 1/2 wójtostwa w Brączewie czyli w m. Stobnicy3W Brączewie leżały zapewne łany stanowiące uposażenie wójtostwa w Stobnicy (→ Brączewo, przyp. 2) (PG 16, 327).

1498 wieś M. ma zapłacić 14 grz. kary z powodu nie uiszczenia podatku (PG 62, 6v); 1499 M. w wykazie zaległości podatkowych (PG 62, 41); 1508 pobór od 5 ł., od karczmy 6 gr (ASK I 3, 5); 1510 w M. 6 ł. os. i 8 ł. opust., folw., wiatrak zniszczony (LBP 93); 1510 pobór od 4 ł. (ASK I 3, 250v); 1563 pobór z cz. Marcina Rosnowskiego: od 6 ł., 1 karczmy dor.; z cz. pana [Prokopa?] Mrowińskiego: od 6 ł., 1 karczmy dor., 2 zagr. (ASK I 5, 218v); 1577 pobór z cz. Prokopa Mrowińskiego (ASK I 5, 669v); 1580 pobór z cz. Jana Rosnowskiego: od 4 ł., 6 zagr.; z cz. Prokopa Mrowińskiego: od 2 ł., 1 rataja (colonus), 5 zagr., pasterz od 30 owiec, 1 kwarty roli, wyszynku gorzałki (ASK I 6, 89v; ŹD 9).

Kmiecie z M.: 1431 Ubysz (Hubisch), Marcin Janikowicz, Andrzej Kobylnicki i Wszemysł Łątka (Lanthka) kmiecie z M. ręczą Dobiesławowi z M. za Wacha [kmiecia] z Chludowa (SBP s. 195 nr 543); 1513 prac. Tomasz kmieć z M. (ACC 89, 99).

5. 1423 kop. 1488/92 dzies. snop. z M. nal. do uposażenia prebendy kan. zw. „Strzeszyn-Rokitnica” w kat. pozn. (LBP 38); 1510 dzies. z 6 ł. os. w M. nal. do [uposażenia] Jakuba Roszkowskiego kan. [kat.] pozn., meszne do plebana w Cerekwicy na [utrzymanie] kościelnego, pleb. otrzymuje też dzies. z folw. (LBP 93); koniec XVI w. [zapiska na karcie z 1510] do uposażenia prebendy kan. zw. „Rokitnica” w kat. pozn. należą dziesięciny: snop., wiard. i pieniężna oraz małdraty z kilku wsi, m. in. z M. (LBP 37).

6. 1541 Jan s. Jakuba Mrowińskiego Prutenus [Prus?, Prusak?; przezwisko ojca, czy syna?] student w Krakowie (AS 2, 307).

7. 1487 pan Mrowiński (AR nr 1470); 1509 kmiecie z Kokoszczyna w sporze z Mrowińskim (CP 111, 33).

1 Nie jest identyczny ze Stefanem Skórą z Gaju (→ Gaj, przyp. 2).

2 Uznajemy, że jest to jedna osoba ze względu na osobę Kat. Brodnickiej wspomn. jako ż. Andrzeja Mrowińskiego w 1485 i 1530 (→ p. 3: Andrzej Mrowiński).

3 W Brączewie leżały zapewne łany stanowiące uposażenie wójtostwa w Stobnicy (→ Brączewo, przyp. 2).