MSCISZEWO

1388 or. Mcziszewo (Lek. 1 nr 392), 1406 Msciszewo (KP nr 2580), 1423 Mszczyschewo, Msczyschewo (LBP s. 27, 54), 1500 Msczyssew (CP 111, 2), 1508 Msczischevo (ASK I 3, 7v), 1510 Mszcyschowo, Msczyszewko (LBP s. 25, 53), 1563 Msczissewo, Msczischewo (ASK I 5, 221v; LWK 1, 132), 1580 Mściszewo (ŹD 13), 3 km na NW od Murowanej Gośliny.

1. 1388 M. należy do opola → Chojnica (Lek. 1 nr 392).

[Pow. pozn.]; 1580 par. Goślina Kościelna (ŹD 13).

2. 1406 Dobiesław Bodecki [z Bucza k. Śmigla] w sporze z opatką kl. [cysterek] w Owińskach o rozgraniczenie między wsiami Goślinka, Troskotowo [obecnie Trzuskotowo], Bolechowo i M. (KP nr 2580); 1509 konieczność ponownego rozgraniczenia pomiędzy wsiami Starczynowo, Uchorowo i M., gdyż zniszczeniu uległy stare kopce [gran.] (CP 111, 26); 1516 rozgraniczenie wsi Starczynowo z M., Radzimiem, Uchorowem i Białężynem [k. Murowanej Gośliny] (CP 111, 73v); 1531 Starczynowo wieś kap. kat. pozn. graniczy m. in. z M. klasztoru w Owińskach: kopce [gran.] pomiędzy M., Białężynem i Radzimiem nad rz. Wartą powinny być szybko odnowione, ponieważ [mieszkańcy Starczynowa] są napastowani przez m. in. mieszkańców M. i Jana Banka sołtysa [z M.?] (CP 111, 117v).

3. Własn. kl. w Owińskach. 1406, 1531 → p. 2.

Areał: 1423 → p. 5; 1478 M. w wykazie zaległości podatkowych (PG 58, 72v); 1508 w M. 2 sołtysów, pobór od 2 półł. (ASK I 3, 7v); 1509 pobór od 2 półł., sołtys płaci od 1 ł. (ASK I 3, 44); 1563 pobór od 3 ł. (ASK I 5, 221 v); 1564/65 wieś M. własn. kl. w Owińskach płaci do zamku [stwa?] pozn. od 3 1/2 ł.; po 3 wiertele żyta, 1 ćw. owsa, po 1 wiertelu pszenicy i po 2 gr (LWK 1, 132); 1577 pobór płaci opatka z Owińsk (ASK I 5, 659); 1580 pobór z M. wsi kl. w Owińskach od 2 ł. (ŹD 13).

4. 1500 sołtys z M. i jego ss. oskarżani [przez kmieci ze Starczynowa] o to, że grozili wspomn. kmieciom i często ich napadali, gdy ci uprawiali swoje pola, a także na drodze publicznej, kiedy odstawiali drewno do regensa w Poznaniu oraz przy wielu innych okazjach; ranili owych kmieci i nie udzialali im jakiejkolwiek pomocy (CP 111, 2); 1508, 1509 → p. 3; 1531? → p.2.

5. 1423-1510 do uposażenia prepozyta kat. pozn. i prebendy [w kat. pozn.] zw. „Krzesiny” należy dzies. z 7 ł. w M.: 1423 kop. 1488/92 po połowie dla obu beneficjów, do prepozyta nal. 1 1/2 grz.; 1510 po 7 gr zł. (LBP s. 25, 27, 53, 54).