MUCLINO

1211 kop. XVI w. Muclino, niezident. wieś w pobliżu Śremu.

1. [Pow. kośc. albo pow. pyzdr.]

3. 1211 ks. Władysław Odonic nadaje kościołowi NMP [opactwo bened. na Piasku] we Wrocławiu wieś M. z jeziorem w pobliżu Śremu (Wp. 1 nr 73; SU 1 nr 124).

Uwaga: Wydawca Wp. waha się między identyfikacją tej wsi z Mechlinem w pow. pyzdr. 4 km na NE od Śremu, a → Mączlinem (Wp. 3 s. 775), ok. 10 km na S od tego miasta. Wydawca SU 1 opowiada sie za Mechlinem. Zwrot „z jeziorem” pasuje do obu tych wsi (w Mechlinie byłoby to starorzecze rz. Warty). Jednak w średniowieczu Mechlin nazywany był konsekwentnie Miechininem, a forma Mechlin (zbliżona do Muclino) pochodzi z nowszych czasów. W żadnej z tych wsi nie ma śladów własności kościoła NMP we Wrocławiu.