MUCKELBERGE

1251 [fals. z końca XV w.] Muckelberge, niezident. wzgórza, prawdop. wzgórza morenowe koło wsi Kłosowo i Rudki; wsie te leżą 18 i 16 km na NW od Wałcza.

[Pow. wał.]

1251 [fals. z końca XV w.] granica Wlkp. z Nową Marchią biegnie [z E na W] wzdłuż strugi Przyłęg1Prilang wg źródła i Schr.-Eng. (na MTop. 1950 bez nazwy), prawy dopływ Dobrzycy, źródła ma 1,5 km na N od wsi Kłosowo, ujście 3 km na NE od wsi Rudki, a 17 km na NNW od Wałcza. Struga płynie między wzgórzami morenowymi [w górę jej biegu] i przechodzi przez [stojące nad tą strugą] wzgórza M., które uważane są za miejsce graniczne [prawdop. oznacza to, że pełnią one rolę kopców narożnych, m. in. dla dóbr Frydland], a potem znowu biegnie wzdłuż wspomn. strugi (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297); 1564 taż gran. biegnie [opisaną wyżej trasą] wzdłuż rz. Przyłęg; na wzgórzach M. stoją 3 znaki gran. [postawione] na mocy przywilejów [m.] Frydland (→ Frydland miasto, p. 2, r. 1.314) (Wrede 114).

Uwaga: Pełniejsze regesty obu źródeł → Frydland – dobra, p. 2.

1 Prilang wg źródła i Schr.-Eng. (na MTop. 1950 bez nazwy), prawy dopływ Dobrzycy, źródła ma 1,5 km na N od wsi Kłosowo, ujście 3 km na NE od wsi Rudki, a 17 km na NNW od Wałcza. Struga płynie między wzgórzami morenowymi.