RADGOSZCZ

1378 or. Radgoscze (Wp. 3 nr 1756), 1398 Radgoscz (WR 1 nr 361), 1464 Radgosth (PZ 18, 34v), 1470 Radgoszcz (PG 8, 58), 3,5 km na NW od Międzychodu.

1. 1592 pow. pozn. (PG 23, 822v); 1580 par. Międzychód (ŹD 21).

2. 1462 jez. R. → Radgoszcz jezioro.

3. Własn. klasztoru cyst. w Ząbrsku [obecnie Zemsko], potem szlach. 1378 Mikołaj opat i cystersi z Ząbrska dają kasztelanowi starogr. Mikołajowi [z Bytynia] wsie Michocin i R., w zamian klasztor otrzymuje wieś → Rokitno (Wp. 3 nr 1756).

[W XV w. wieś R. wraz z jez. Radgoszcz należały do dóbr → Międzychód, które podzielone były po połowie między Skórów z Gaju i Ostrorogów z Ostroroga.]

1464 Stanisław z Ostroroga [też m. in. z Lwówka, Trzciela i Stobnicy] wda kal. pozwany przez Piotra Bytyńskiego i Jana Baranowskiego z 1/2 m. Międzychód oraz z połowy przynależnych wsi, m. in. z R. (PZ 18, 34v).

1470 Wojc. [Skóra] z Gaju kustosz gnieźn. w dziale dóbr po ojcu otrzymuje od swych braci Andrzeja i Aleksandra 1/2 m. → Międzychód oraz połowy wsi, m. in. R. (PG 57 k. 39v-40, 47v-48; PG 8, 58).

1581-83 Zofia z Tęczyna Ostrorogowa → niżej: pobór.

1591-97 Jan z Ostroroga podczaszy kor., syn Stanisława z Ostroroga i Zofii z Tęczyna: 1591 tenże → p. 5; 1592 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi Opalińskiemu z Bnina kaszt. rogoz. swe dobra, tj. m. Międzychód z wsiami, m. in. folwark R., na 1 rok za 8000 zł pol. (PG 23, 822v); 1597 tenże sprzedaje Krzysztofowi Unrugowi z Nowego Szczawna w ks. głogowskim m. Międzychód z wsiami oraz folw. R. (PG 25, 413).

1580-83 pobór z R.: 1580 od owczarza od 40 owiec, od 1 pasterza (ŹD 21); 1581-83 pobór z R. płaci Zofia z Tęczyna [wd. po Stanisławie z Ostroroga kaszt. międz., zm. 1568] (Piotrkowska 2, 59).

4. 1462 do sołtysów z R. należą dwa jeziora zw. Szczekowa [obecnie jeziora Szekeń Wielki i Szekeń Mały, leżą na NE od wsi R.; → Notecka Puszcza, p. D]; pr. połowu ryb otrzymuje Stanisław z Ostroroga [jako współwłaściciel dóbr Międzychód] (PG 6 k. 70, 72v-73v – dwie wersje tego samego aktu; K 3, 117 – pod błędną datą 1463).

5. 1591 (obl. 1621) Jan z Ostroroga dz. w Grodzisku i Międzychodzie odnawia uposażenie kościoła w Międzychodzie [przy okazji przywrócenia go katolikom], do którego należy m. in. dzies. snop. z folwarków Wielawieś [k. Międzychodu, obecnie Wielowieś] i R. (ACC 138, 460-463).

8. Ok. 500 m na SE od wsi R., na skraju wyniesienia przy wsch. brzegu jeziora (→ Radgoszcz jezioro), znaleziono ślady osadnictwa (kilka fragmentów naczyń obtaczanych) z X-XI w. (Hensel 5, 351-352).

Uwaga: Wspomn. w 1398 Wygłosz pochodził prawdop. z Redgoszczy w pow. kcyn., a nie z naszej R. (→ Rudki k. Ostroroga, p. 3).