RODESPRING

1251 fals. ok. 1514-27 Rodespringk, 1564 roden Pringk, obiekt niezident., prawdop. źródło, między wsiami Orla, Sienica i Stara Studnica; Orla 6 km na NW od Mirosławca.

[Na granicy pow. wał. z Nową Marchią.]

1251 (fals. ok. 1514-27)1Do tej pory powołując się w Słowniku na fals. datowany na r. 1251 (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297) przyjmowaliśmy, że powstał on u schyłku XV w. Obecnie opierając się na ustaleniach E. Syski, przesuwamy tę datę na ok. 1514-27 (Syska) gran. Wielkopolski z Nową Marchią biegnie od jez. → Christianensis Lacus Parvus i jez. → Okonek kolejno: u podnóża wzgórz zw. Montes Wurlovienses [nal. do wsi → Orla], przez Montes Bullenses, k. mostu zw. Pons Winckelensis (k. pól wsi Jakobsdorff) [obecnie Sienica], potem idąc w górę [wzdłuż strugi?] do [obiektu niezident., źródła?] R., a następnie przez jez. → Jespe [obecnie Studzieniec] do oznaczonego [naciosem?] buka, gdzie znajdują się kopce narożne wsi Giżyno w Polsce oraz Pammin [obecnie Pomierzyn] i m. [dóbr?] Kalisz w Nowej Marchii (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297; Syska); 1564 wspomn. gran. biegnie tą samą trasą, opisaną w fals. datowanym na r. 1251 (→ wyżej); przy [obiekcie niezident., źródle?] r.P. schodzą się granice wsi → Orla w Polsce oraz Jakobsdorff i Studnica (1944 Studenitz) w Marchii (Wrede 114-115).

1 Do tej pory powołując się w Słowniku na fals. datowany na r. 1251 (PU 1 nr 544; Wp. 1 nr 297) przyjmowaliśmy, że powstał on u schyłku XV w. Obecnie opierając się na ustaleniach E. Syski, przesuwamy tę datę na ok. 1514-27 (Syska).