ROGACZEWO

1393 or. Rogaczewo (Lek. 1 nr 1424). Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

[Pow. kośc.]

1393 Dzierżek z R. oraz Miczek z Iłowca Małego pozwani przez kanonika pozn. Mik. Jameńskiego [plebana w Jamnie k. Gąbina na Mazowszu] o dziesięciny snop. z ról kmiecych we wspomn. wsiach (Wp. 6 nr 330); 1396 [tenże?] Dziersław Szerszeń Rogaczewski ma zapłacić karę za kradzież (pena furtiva): zapłacił sędziemu, ale nie żupcom sąd.1Być może za Dziersława poręczał w tej sprawie Jerzecki z → Rąbinia (Lek. 2 nr 1897) (solvit domino iudici et nobis non; Lek. 2 nr 1896).

1393 Bylęta z R. w sporze z kmieciem z → Dupiewa o 4 woły (Lek. 1 nr 1424).

1401 Marcin Rokita mieszcz. kośc. pozywa Szymona Łepkowskiego o 7 grz. z R. (KoścZ 2, 5v).

1422 Mikołaj, który posiada zastaw w R., jest śwd. Janusza Sulewskiego2Spór z Wichną mógłby wskazywać, że Sulewski pochodził z Sulewa (obecnie Sulejewo, w par. Goniębice) k. Osiecznej. Być może jednak Janusz Sulewski pochodził z (graniczącego z R.) Sulejewa k. Czempinia, w par. Brodnica, bowiem postawieni przez niego świadkowie pisali się z miejscowości położonych właśnie w okolicach Czempinia i Kościana w jego sporze z Wichną z Sienna [k. Wielichowa, obecnie nie istnieje] (WR 3 nr 947).

1427 Mikołaj z R. [czy ident. z wyst. 1422?] śwd. Janusza Szołdrskiego w jego sporze z Jakubem z Szołdr (WR 3 nr 1195).

1424-25 Paszek (Paweł) Rogaczewski3Może Paszek jest ident. z Paszkiem Wyskotą z Krzemieniewa, a wtedy należałoby go przypisać raczej do → Rogaczewa Wielkiego (tamże, p. 3: Anna [Wyskocianka]): 1424 tenże, Jan Błociszewski, Maciej z Brodnicy, Jan z Mórki i Paweł Chlebowski w sporze z Czemą z → Lubiatowa Małego; 1424 Jan syn Czemy Lubiatowskiego zeznaje, że tenże Paszek, Jan Błociszewski i Jan Morecki [z Mórki] skwitowali swego stryja Czemę Lubiatowskiego z zapłaty sumy głównej [długu?] i odsetek oraz zawarli z nim ugodę we wszystkich sprawach (KoścZ 8 k. 21v-22, 97; WR 3 nr 1036); 1425 tenże Paszek (Paweł) w sporze z Paszkiem z Kuczyny; w imieniu tegoż Paszka termin sąd. przekłada Mikołaj niegdyś Pawłowski (KoścZ 8, 118, dawniej k. 89).

1529 wspomn. jako zm. Bartłomiej Rogaczewski; wd. po nim Agnieszka, obecnie ż. Jana Kanclerzewskiego, sprzedaje kaszt. międz. Piotrowi z Opalenicy 1/2 wsi Łęka Mała [k. Ponieca] w pow. kośc. za 400 grz. (PG 16, 262).

1564 Joanna Rogaczewska ż. Mac. Kobylnickiego (PG 108, 828v).

Uwaga: Rogaczewo w par. Brodnica od obu wsi Rogaczewo w par. Wyskoć dzieli ok. 12-13 km, dlatego też przy braku dodatkowych informacji nie można rozstrzygnąć, o którą wieś chodzi. Nie ma też żadnych podstaw, by łączyć powyższe osoby z Rogaczewem w pow. kal. (por. KKal. s. 303).

1 Być może za Dziersława poręczał w tej sprawie Jerzecki z → Rąbinia (Lek. 2 nr 1897).

2 Spór z Wichną mógłby wskazywać, że Sulewski pochodził z Sulewa (obecnie Sulejewo, w par. Goniębice) k. Osiecznej. Być może jednak Janusz Sulewski pochodził z (graniczącego z R.) Sulejewa k. Czempinia, w par. Brodnica, bowiem postawieni przez niego świadkowie pisali się z miejscowości położonych właśnie w okolicach Czempinia i Kościana.

3 Może Paszek jest ident. z Paszkiem Wyskotą z Krzemieniewa, a wtedy należałoby go przypisać raczej do → Rogaczewa Wielkiego (tamże, p. 3: Anna [Wyskocianka]).