ROGALIN

1294 or. Rogalino (Wp. 2 nr 718), 1421 Rogalyno (WR 2 nr 693), 1427 Rogalino Maius (WR 1 nr 1242-1243), 1428 Rogalino quod nominatur Dambye [→ Dąbie] (PZ 10, 143), 1445 Rogalynko! (AE I 100, → przyp. 20), 1487 Maius Rogalyno (PG 10, 66v), 1510 Rogalino Maior (ASK I 3, 277v), 6 km na SE od Mosiny.

1. 1466 n. pow. pozn. (PG 6, 222); [par. Rogalinek1W ŹD 30, podano błędnie R. i Rogalinek jako należące do par. Rogoziniec].

2. 1402 rozgraniczenie R. i Wojkowa [zaginione] (KP nr 1000; o rozgraniczeniu tym wzm. z XVII w. pod 1400: CP 18, 219v); 1405 woźny zapowiada zarośla w granicach R. Andrzeja Olszyckiego [z obecnie nie istniejących Olszyc w pow. pyzdr.] (KP nr 2380); 1418 Mik. Rogaliński toczy proces z Mikołajem z Błociszewa o rz. Wartę, która między Krajkowem i Dobiertkami zmieniła bieg, oraz o jez. → Nieciecza powstałe z [dawnego biegu] rzeki; sąd orzeka, że tak jak czynili ich ojcowie, mają użytkować Wartę po połowie, dopóki nie wróci ona do starego koryta, przy czym ostrów2Cieplucha 200, utożsamia ten ostrów z leżącym również między Krajkowem a Dobiertkami → Otryciem, ale w okolicy były też inne ostrowy nal. od dawna do Krajkowa ma przypaść Mikołajowi z Błociszewa (KoścZ 4, 88; wzm. CA 45, 3 pod 1417).

1491 mł. na Warcie (PG 10, 135v; → p. 3), 1508, 1509 mł. o 1 kole, 1510 młynarz Stanisław → p. 3.

1500 drewno kupione i spławione w Rogalinie, → Rogalinek; 1527 poddani Jana Baranowskiego z R. kradną drewno w lesie w → Rogalinku (CP 111, 114v); 1531 Rogalinek graniczy z R. Jana Baranowskiego (CP 111, 122v).

3. Własn. szlach. 1247 → Rogalinek; 1294 Mirosław syn Przedpełka3O Przedpełku z rodu Łodziów → PSB 28, 702-703; Mirosław był bratem Mikołaja z → Gostynia wdy kal. (o którym PSB 21, 86-87) otrzymuje od ks. Przemysła II imm. sąd. i pozwolenie przeniesienia na pr. niem. swych dóbr Góra, Bnin, Dębiec, R. i Krzesiny; na odwrociu dok. nota, że pr. to przeszło następnie na Andrzeja syna Miroszka (Wp. 2 nr 718).

1357 Jakusz z R.4O. Halecki, Ród Łodziów w wiekach średnich, MH 4, 1911, s. 51, przyjmuje, że Jakusz był wnukiem Mirosława z 1294, po jego synu Henryku. Uwaga o pochodzeniu Rogalińskich od Mirosława jest niewątpliwie słuszna (jak wskazuje dziedziczenie dóbr, zgodność herbu), ale filiacja wydaje się błędna. Henryk Miroszkowic znany jest wszak skądinąd jako kan. pozn. (Wp. 2 nr 948). Jakusz mógł być albo synem Andrzeja (drugiego znanego syna Mirosława), albo też synem samego Mirosława (Andrzej byłby wtedy być może tożsamy ze współczesnym Jakuszowi kasztelanem kal. Andrzejem z Bnina zm. 1367: T. Jurek, Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina († 1367) – przodek Bnińskich herbu Łodzia, „Genealogia” 3, 1993, s. 37-43) zastawia bpowi pozn. Janowi wieś Wiry za 20 grz. (Wp. 3 nr 1355).

1386-87 Marcin z R., Rogaliński (WR 1 nr 19, 21): 1386 tenże pozwany przez kmieci z Krzesinek, wsi komandora joan. pozn., o zabór koni; Marcin odpiera, że zabrał im konie, gdyż najechali na jego dziedzinę (Lek. 1 nr 60).

1387-1423 Jakusz (Jakub) z R., Rogaliński5Wydaje się, że mógł być synem Jakusza z 1357, a zatem bratem Mikołaja (1390-1418). Z zapiski z 1399 wynika, że żyło jednocześnie dwóch Jakuszów Rogalińskich: występują obok siebie jako świadkowie w pewnej sprawie (WR 1 nr 408). Jeden z nich wyróżniał się dodaniem nazwiska Olszycki (→ niżej). Nie wiemy też, czy Jakusza utożsamiać można z Jakubem znanym w 1435 (→ niżej) (WR 1 nr 18, 34, 97, 136, 152, 184, 371, 408, 450, 460, 470, 482, 501, 525, 527, 566, 574, 592, 827, 829, 1111; WR 2 nr 127, 131, 139, 148, 741; WR 3 nr 30, 97, 169, 234, 380; Lek. 1 nr 1435): 1390 tenże w procesie z Mirosławem [z Bytynia?6Mirosław z Bytynia był sąsiadem R. jako dz. Wojkowa (→ niżej), ale może tu chodzić także o Mirosława z Bnina, syna kaszt. kal. Andrzeja (→ przyp. 4), bliskiego krewnego Rogalińskich] przeprowadza wywód swego szlachectwa: jako świadków stawia Mikołaja [z Góry, nie wiadomo której] podsędka pozn. i Mac. Młyńskiego [z Młynów w pow. pyzdr., dziś Trzykolne Młyny] (WR 1 nr 84); 1394 tenże wraz z ż. Małgorzatą toczy proces z Jaśkiem Sołackim o 4 grz. (Lek. 1 nr 1898); 1396-97 tenże toczy proces z Janem (zw. też Januszem lub Jakuszem!) Linde mieszcz. pozn. o 1/3 młyna [gdzie?] (Lek. 1 nr 2218, 2233, 2254, 2535); 1402 tenże → niżej: Święchna; 1402 tenże toczy proces z Miroszkiem z Bytynia o rozgraniczenie R. i Wojkowa; ma się na nie zjawić Jakusz lub Henryk Olszycki (KP nr 1000); 1403 tenże toczy proces z Janem Wronowskim o zabójstwo swego brata i kradzież 2 koni wartości 16 grz. (KP nr 1456); 1421 tenże toczy proces z Andrzejem i Dobiesławem z R. (PZ 7, 4).

1390-1418 Mikołaj z R., Rogaliński [najpewniej ojciec Stanisława7Mikołaj był zatem h. Łodzia, a więc najpewniej uznać go trzeba za potomka dziedziców z XIII w.: prawdop. upatrywać w nim należy syna Jakusza z 1357 (a brata Jakusza 1387-1423?). Inni, liczni występujący na przełomie XIV i XV w. posiadacze części w R. mogli pochodzić z obcych rodzin; por. z Miczkiem Nowiną 1402]: 1390-91 tenże toczy proces z wójtową z Kobylina (Lek. 1 nr 743, 1120); 1391 tenże toczy proces z Piotrem z Wysławic [pow. pyzdr.] (Lek. 2 nr 124); 1400 tenże zapowiada swą wieś Dobiertki (KP nr 139); 1402-03 tenże toczy proces z podwojewodzim [pozn.] Pietraszem ze Starołęki [i → Nagradowic] o zranienie kmiecia Macieja; Mikołaja zastępuje Jasiek Szołdra; Pietrasz dowodzi, że pobił Macieja, gdyż ten pierwszy go zaczepił, przyszedłszy do jego domu i znieważywszy jego matkę (KP nr 1096, 1182, 1560, 1576; WR 1 nr 716); 1404-11 tenże śwd. (WR 1 nr 748, 838; WR 3 nr 371); 1413 tenże jednym z poręczycieli za Paszka Chrząstowskiego (BR 628 nr 54); 1418 tenże → p. 2.

1399-1400 Jakusz z R. (Rogaliński) Olszycki [z Olszyc] (WR 1 nr 408, 450, 460, 471); 1402 tenże, → wyżej: Jakusz; 1405 tenże Jakusz Olszycki z Mieczewa8Nie wiemy, czy ten sam Jakusz występował potem 1417-37 w Mieczewie (WR 4 nr 608; WR 2 nr 638, 694, 744, 783, 1111; Wp. 9 nr 1154, 1162; KoścZ 9, 161v-162; WR 1 nr 1551, 1472), nazywany jest bowiem młodym (WR 2 nr 537), może właśnie dla odróżnienia pod starszego imiennika; w 1443 nazywany jest już niegdyś Mieczewskim (WR 1 nr 1631) (WR 2 nr 266).

1400-04 Zmysław z R., Rogaliński9Jego pochodzenie z naszego R. nie jest całkiem pewne. Z jednej strony wyraźnie związany z niewątpliwymi dziedzicami R. (świadczy obok Jakusza z R., toczy proces z Henrykiem Olszyckim), z drugiej zaś wystąpienie przed sądem w Gnieźnie (WR 5) sugeruje możliwość wiązania go z Rogalinem w pow. gnieźn (WR 3 nr 207; WR 1 nr 574, 753; WR 5 A nr 95); 1403 tenże → niżej: Henryk.

1401, 1402 Mik. Poklatka → niżej.

1401 Wierzchosława i Dzierżka z Łubowic toczą proces z Mik. Poklatką [zapewne z Poklatek w pow. pyzdr.] i jego braćmi o 16 grz. wiana na 1/4 R. (KP nr 749).

1402 Święchna z R.: 1402 taż, Jakusz i Machna Mikoszowa toczą proces z Mik. Poklatką i ustanawiają swym pełnomocnikiem Andrzeja Rogalińskiego (KP nr 903); 1402 Pietrasz Sokolnicki zobowiązuje się odzyskać (exbrigare) od mieszcz. pozn. Wojtka dok. dłużny zm. męża tejże Święchny (KP nr 904); 1402 taż i Małgorzata, jako szwagierki (glotes) Henryka Olszyckiego, toczą proces z Mik. Poklatką o podział R. (KP nr 952).

1402 Andrzej Rogaliński [czy tożsamy z Andrzejem Rogalą 1418-21?] → wyżej; 1405 tenże Olszycki10Choć kusząca wydaje się możliwość identyfikowania go z występującym jednocześnie Henrykiem Olszyckim, były to jednak dwie różne osoby: w zapisce z 1388 (WR 1 nr 50) występują obok siebie Andrzej i Henryk → p. 2.

1402 Henryk Olszycki → wyżej: Jakusz, → wyżej: Święchna; 1402 tenże toczy proces z Jaśkiem z Sołacza (WR 1 nr 554); 1403 tenże toczy proces ze Zmysławem z R. (KP nr 1643).

1402 Miczek Nowina z R.11K 4, 68, uznał go za kmiecia, ale brak ku temu przesłanek [por. z Mikołajem 1390-1418] winien jest Wojtkowi mieszcz. pozn. 1 kopę [gr] (KP nr 813).

1411 Wojciech i Wojciech z R., świadkowie (WR 1 nr 838).

1413-65 Maciej (Maciek) Rogala z R., Rogaliński12Różny od niego był najpewniej Mac. Rogaliński, który 1419-20 miał procesy z Chwalibogiem z Chyb; odnosimy go do → Rogalinka k. Żydowa [brat Dobiesława? → przyp. 16] (WR 1 nr 1305, 1444, 1507, 1544, 1551; WR 2 nr 732): 1413 tenże pozywa Chwała Gołanieckiego [z Gołańczy w pow. kcyn.] o 1 kopę gr, na którą to sumę Chwał ręczył za swego brata Sędziwoja (Cieplucha 259); 1420 temuż ręczy Katarzyna z Uzarzewa, że będzie on spokojnie przez 3 lata posiadał Uzarzewo, a ona przejmie odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie mógłby z tego powodu ponieść jej syn Wojciech z Ludom (PZ 6, 123); 1423-25 tenże i Andrzej z Koryt [pow. kal.] toczą proces z Dominikiem z Jeżewa; Dominik ma dowieść, że spłacił już zobowiązania wobec Zofii Mikoszowej ciążące na kupionej przez niego połowie [jakich dóbr?], ale nie potrafi przeprowadzić dowodu (WR 4 nr 706-707; KoścZ 5, 507v); 1427 tenże toczy proces z Katarzyną z Sepna i Mikołajem z Zador: oni dowodzą, że 4 grz., jakie Maciej ma [zapisane] na R., pochodzą z posagu [żony Macieja?], Maciej zaś dowodzi, że „nie żdżył” sukni swej żony wyżej niż ona „zedrała” (WR 1 nr 1241-1243); 1427 tenże toczy proces z Zygmuntem Strobiszewskim, który dowodzi, że Krajna [żona Macieja?] wniosła temuż Maćkowi Rogalińskiemu 21 grz. z domu Zygmunta [chodzi o wypłacony jej posag?] (WR 1 nr 1270); 1428 tenże toczy proces z Jarosławem, Jerzym i Samsonem z Gorzyczek, którzy winni przejąć jego sprawę z Zygmuntem Strobiszewskim (KoścZ 9 k. 17v, 36v, 49v, 76, 87v, 105, 110v; PZ 10, 86); 1428 wspomn. Zygmunt Strobiszewski odstępuje od roszczeń do przysądzonej mu sumy 21 grz., wobec czego Maciej umarza sprawę przeciwko braciom z Gorzyczek, zaś oni uwalniają go od roszczeń do wiana (dotalicium) ich siostry [żony Macieja?] oraz do płaszcza, który miał im wykupić od Żydów (KoścZ 9, 128v-129; WR 1 nr 1306); 1428 tenże występuje jako rozjemca w sporze Przybysława z Jarosławek z Janem Malechowskim (KoścZ 9, 131v); 1428 tenże → niżej: Dobiesław; 1428 tenże z R. zwanego → Dąbie toczy proces z Zygmuntem ze Strobiszek o bydło i sprzęty domowe wartości 10 grz. (PZ 10, 143); 1429 tenże toczy proces z Janem Tarnką z Grodziska (PZ 10, 167v); 1434 tenże toczy proces z Tomkiem Gądkowskim (PZ 12 k. 165, 234); 1434 tenże zapisuje swej ż. Zofii po 10 grz. posagu i wiana na R. i na 2 ł. w Mieczewie (PG 1, 50); 1437 [tenże?13Może tu chodzić o dziedzica z Rogalina w pow. gnieźn., gdzie jednak w świetle znanych nam źródeł nie występował wtedy Maciej] jednym z arbitrów w sporze bożogrobców z Gniezna z Janem Czechowskim (Wp. 10 nr 1430); 1449 tenże nazwany stryjem Wojciecha syna Dobiesława → niżej; 1459 tenże Rogaliński z Mieczewa winien jest Janowi z Kamionek14Długi u Kamieniewskich miał też Stan. Rogaliński, → niżej: Jan [I], pod 1459 10 grz. (PZ 17, 186); [ok. 1460] tenże zastępuje w sądzie ss. Jana Radzewskiego w ich sporze z Kat. Mieczewską (PyZ 12, 11); 1465 tenże niegdyś z R. toczy procesy z Piotrem z Mieczewa oraz Katarzyną wd. po Wojciechu z Mieczewa (PyZ 12 k. 46v, 52v; PyZ 13 k. 23v, 85, 109).

1413-37 Dosz [czy tożsamy z Dobiesławem 1418-34?] Rogaliński śwd.15Część informacji o Doszu może odnosić się do jego syna Jana, występującego w źródłach 1433-37. Trudno orzec, czy poprawna jest forma Dosz czy raczej Dasz (obie notuje Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. 1, Wrocław 1965-1967, s. 460, 516); w pobliżu R. znajduje się wieś → Daszewice (WR 1 nr 690, 1064, 1544; WR 2 nr 693, 741): 1428 [tenże?] Tosch z R. toczy proces z Trojanem z Nagradowic i Janem Piotrowskim (PZ 10, 112); 1437 tenże toczy proces z Jakuszem z Mieczewa [→ przyp. 8], który zeznaje, że nie ręczył za rozgraniczenie między Dobiesławem a Stanisławem [w R.] (WR 2 nr 1111).

1413-15 Włodek Rogaliński: 1413 tenże pozywa Paszka Chrząstowskiego o to, że w dziedzinie pana Spławskiego napadł go i pojmał w jeństwo (WR 1 nr 694-695); 1415 tenże śwd. (WR 1 nr 805).

1418-37 Dobiesław [czy tożsamy z Doszem 1413-37?] Rogaliński [prawdop. brat Macieja16Wojciech syn Dobiesława nazywał Macieja stryjem, choć określenie to mogło być tu użyte w sensie ogólniejszym] (WR 2 nr 529, 578; WR 1 nr 1305, 1434, 1551): 1421 tenże → wyżej: Jakusz; 1424 tenże toczy proces z sołtysem w R. → p. 4; 1428 tenże toczy procesy z Maciejem z R. [swym bratem?] oraz z Jaśkiem z R. (PZ 10 k. 88v, 112); 1437 tenże → niżej: Stanisław; 1449 tenże zm. → niżej: Wojciech 1449.

1418-21 Andrzej Rogala Rogaliński [czy tożsamy z Andrzejem Olszyckim 1402-05?]: 1418 tenże śwd. (WR 1 nr 941, 1075; WR 3 nr 844); 1420-21 [tenże?] wicepodsędek w Kościanie17Za łączeniem go z naszym R. przemawia fakt, że był wicepodsędkiem z ramienia Mroczka z Kleszczewa, a Kleszczewo położone jest dość blisko R. Jako żupca określany był przeważnie jako Rogala, nie można więc wykluczyć, że nazwisko Rogaliński urobione zostało od tego przydomka, a nie od wsi R (GUrz. nr C 816); 1421 tenże → wyżej: Jakusz; 1437-49 [tenże?] → Uwaga.

1420-49 Stanisław (Stachnik) z R., Rogaliński, także z → Krajkowa, h. Łodzia (→ p. 6), rycerz pasowany (stren.) [najpewniej syn Mikołaja], ojciec Andrzeja, Jana [I] i Mikołaja (KoścZ 9 k. 166, 201v, 225v, 231v; PG 1, 105): 1420 tenże śwd. (WR 2 nr 638); 1422 tegoż ż. Małgorzata toczy proces z Dziersławem z Goliny (PZ 7, 29); 1425 tenże winien jest 5 grz. Elżbiecie Fafkowej [mieszczce pozn.] i jej synowi Janowi (PZ 8, 37v); 1426 tenże zobowiązuje się zapłacić burgr. kośc. Zachariaszowi [z Piaskowa] 30 grz. tytułem poręki (WR 3 nr 1170); 1426-28 tenże stren. toczy proces z Mac. Brodnickim, za którego poręczył Janowi Goliaszowi przy kupnie Brodnicy na sumę 30 grz. (WR 3 nr 1172; KoścZ 9 k. 7, 21, 22v, 80v), a 1428 odpowiedzialność za Brodnickiego ma przejąć Agnieszka Turewska (KoścZ 9 k. 42, 113); 1428 tenże toczy proces z Janem Goliaszem [z Brodnicy] (KoścZ 9 k. 17v, 30, 48v); 1428 tenże toczy proces z Janem Grabionowskim, z którym procesuje się także Piotrek18Temuż Piotrkowi winien był w 1428 6 grz. Mik. Piotrowski (KoścZ 9 k. 5, 29) sługa (familiaris) pana [Stanisława19Anonimowy „pan Rogaliński” występuje poza tym także w sprawie z Mac. Brodnickiem, co bez wątpienia odnosi się do Stanisława (KoścZ 9, 113). To on właśnie wyróżniał się wśród dziedziców R. jako rycerz pasowany i był często nazywany „panem”] Rogalińskiego (KoścZ 9, 20); 1429 tenże i Andrzej Brodnicki winni są Januszowi Woźnickiemu 31 grz. tytułem poręki za Jana Goliasza [z Brodnicy] (KoścZ 9 k. 179v, 192v, 209v, 216v); 1429 temuż Maciej niegdyś Brodnicki ze Szczodrowa winien jest 3 grz. (KoścZ 9 k. 193v, 209); 1429 tenże stren. sprzeciwia się pozywaniu Mik. Grabionowskiego z Lubonia z folw. w Grabionowie, który należy do tegoż Stanisława; sąd poleca mu przedstawić dok. nabycia tego folw. (KoścZ 9, 195v); 1429 tenże toczy proces z Wyszakiem Jaszkowskim [także Gryżyńskim] i Zygmuntem Strobiszewskim o rozgraniczenie (KoścZ 9, 216v); 1430 tenże toczy proces z Jarosławem z Gorzyczek i Janem z Trzebca [pow. kośc., wieś obecnie nie istnieje] (KoścZ 9, 268v); 1432 tenże → p. 6; 1435 tenże kupuje od Jana Chycińskiego cz. Chycin za 100 grz. (PG 1, 105); 1437 tenże toczy proces z Pawłem z Jezior [Wielkich w pow. pyzdr.], który zeznaje, iż nie ręczył za usunięcie płotu i 3 kopców przez Dobiesława Rogalińskiego zgodnie z wyrokiem rozjemców (WR 2 nr 1111-1112); 1443, 1445 tenże20W jednej z zapisek (k. 100) nazwany Stanisławem z Rogalinka, co musiało być błędem pisarza biskupiego, któremu Rogalinek był widocznie lepiej znany jako wieś kapituły pozn śwd. czynności bpa pozn. Andrzeja z Bnina (AE I k. 50, 50v, 100); 1447 tenże z Janem z Bnina oraz Janem i Mikołajem z Jutrosina krewni (nepotes) Agnieszki ż. Jana z [brak nazwy, zapiska uszkodzona] kupują od niej jej cz. w Sarnowie, Sarnówce i Żołędnicy (PG 2, 177v); 1447 tenże sprzedaje altarii Ś. Jakuba w kat. pozn. 4 fl. czynszu z M.R. z zastrz. pr. odkupu za 48 fl. lub odpowiednią liczbę grz., licząc po 25 gr za każdego fl. (ACC 29, 263); 1449 tenże → niżej: Wojciech; 1459 tenże zm. → niżej: Jan [I].

1420 Janusz Rogaliński śwd. (WR 3 nr 777).

1423-25 Świętosław z R.: 1423 tenże toczy proces ze Zbychną z Brodów, która dowodzi, że nie mówiła, iż nie musi jej oddawać pieniędzy poza 1 grz. (WR 1 nr 1131); 1425 tenże śwd. (WR 1 nr 1144).

1428 Jasiek z R. → wyżej: Dobiesław.

1433 Jasiek Orz z R.21Na związek z naszym R. wskazuje bliskość Szczytnik toczy proces z Chwalibogiem ze Szczytnik [k. Poznania, par. Głuszyna] (WR 1 nr 1424); 1462 tenże zm. → niżej: Katarzyna.

1435 Jakub z R. [czy tożsamy z Jakuszem 1387-1423?] śwd. (WR 1 nr 1551).

1437 Jan syn Dosza z R. [→ przyp. 15]: Mikołaj sołtys z Łagiewnik winien jest mu 2 kopy gr (PZ 14, 8v).

1443-98 Andrzej z R., Rogaliński, syn Stanisława, [brat Jana i Mikołaja]: kariera kościelna → p. 6; 1459 tenże → niżej: Jan; 1464 tenże → niżej: Małgorzata; 1465 tenże z siostrą Elżbietą ż. Piotra Moreckiego [z Mórki] oraz bratankami Janem i Wojciechem z R. sprzedają Piotrowi Iłowieckiemu 1/4 połowy swych dóbr po matce i babce w m. Sarnowa oraz wsiach Sarnówka i Żołędnica za 100 kóp gr (PG 7, 228); 1465-66 tenże dokonuje działów z bratankami → niżej: Jan [II]; 1467 tenże sprzedaje Piotrowi z Mórki [swemu szwagrowi] 1/2 Żabna za 200 kóp gr (PG 7, 289); 1470 tenże → niżej: Jan [II].

1449 opatrzny Wojciech syn zm. Dobiesława z R.: jego stryj Maciej z R. zeznaje przed sądem miejskim w Poznaniu, że pan Stan. Rogaliński zadośćuczynił Wojciechowi za jego dobra po ojcu (AR nr 415); Wojciech pożycza krawcowi Mik. Puchale [z Poznania] 7 grz. (AR nr 414).

1457-61 Jan [I] Rogaliński, syn Stanisława, ojciec Jana [II] i Małgorzaty22Występujący współcześnie Jan Rogaliński dz. w Gaci pochodził z Rogalina w pow. gnieźn: 1457 tegoż ż. Jadwiga23Najpewniej pochodziła z Drzewc k. Ponieca (jako wujowie jej syna Jana występują w 1465 Andrzej Drzewiecki i Bartosz Kociuski niegdyś dz. w Drzewcach). Po śmierci Jana wyszła powtórnie za mąż za Kaspra Kąkolewskiego (→ przyp. 27) (w towarzystwie stryjów Wincentego i Andrzeja z Drzewc oraz wujów Szczedrzyka Lubiatowskiego i Andrzeja Konarskiego) daje swemu stryjowi rodz. Marcinowi z Zaborowa swą cz. Żytowiecka i 125 grz., a w zamian otrzymuje Zaborowo (PG 5, 61); 1459 tenże z bratem Andrzejem kanonikiem kat. pozn. jako dziedzice w R. i Biernatkach [pow. pyzdr.] pozwani przez Mikołaja z Kamionek syna Jakuba Kamieniewskiego o 40 grz. długu ich zm. ojca Stanisława24Długi u Kamieniewskich miał też Mac. Rogaliński (→ wyżej: Maciej, pod 1459) i tyleż szkody (PZ 17, 193); 1464 tenże zm. → niżej: Jan [II].

1462 Katarzyna c. zm. Orza z R.; tejże mają Jan z Knyszyna, Maciej z Nieczajny, Wincenty z Soboty bracia oraz Jan, Marcin i Sędziwój z Sadów zapłacić 2 grz. (PZ 17 k. 276, 314).

1464-79 Małgorzata c. Jana [I]: 1464 taż ze stryjem Andrzejem toczy proces z Andrzejem i Janem z Kamionek (PZ 19 k. 30v, 76); [ok. 1465?] taż ze stryjem Andrzejem toczy proces z Piotrem, Maciejem i Urbanem z Wygonowa [pow. pyzdr.] (PyZ 12, 13); [ok. 1465?] taż toczy proces z Wojc. Srockim [zapewne ze wsi Sroki w pow. pyzdr.] (PyZ 12, 13); 1479 taż → niżej: Jan [II]; 1493 [taż?] Małgorzata c. Jana Rogalińskiego25Nie można wykluczyć, że to in. już Małgorzata, c. Jana [II]. W odnośnej zapisce ojciec jej nie został wszak określony jako zm, ż. Jana Dobczyńskiego, który oprawia jej po 250 grz. posagu i wiana na Zaborowie (PG 10, 183).

1464-1510 Jan [II] Rogaliński, syn Jana [I]26Z opisanych niżej działów wynika, że Jan (ojciec Jana) był bratem Mikołaja (ojca Jana i Wojciecha) oraz kan. Andrzeja. Ten ostatni poświadczony jest jako syn Stanisława, a brat Elżbiety ż. Piotra Moreckiego. Współcześnie żyło dwóch Janów: ich rozróżnienie numerami (II to syn Jana, a III syn Mikołaja) nawiązuje do rozwiązania zastosowanego w haśle → Krajkowo; obecnie jednak, dysponując obszerniejszym materiałem, w szeregu szczegółów poprawiamy przeprowadzony wówczas rozdział informacji o obydwu Janach, od 1489 także jako Krajkowski (→ Krajkowo): 1464 tenże syn [zm.] Jana toczy proces z Janem Baranowskim (PZ 19, 12v); 1465 tenże małol. (w towarzystwie stryjów Jana Baranowskiego i Piotra Żukowskiego oraz wujów Bartosza Kociuskiego i Andrzeja Drzewieckiego) wraz z Janem i Wojciechem ss. zm. Mik. Rogalińskiego dają w działach Andrzejowi Rogalińskiemu kan. pozn. [swemu stryjowi] m. Żabno (PG 6, 250v); 1466 tenże (w towarzystwie wspomn. stryjów i wujów z dodaniem jako stryja kan. Andrzeja) dokonuje działów z Janem [III] i Wojciechem ss. zm. Mik. Rogalińskiego: tenże Jan [II] dostaje R., Dobiertki i 1/2 Dąbia, a Jan [III] i Wojciech → Krajkowo i Sulewo [k. Śremu; obecnie Sulejewo] (PG 6, 222); 1470 tenże ze stryjem rodz. Andrzejem oraz braćmi stryj. Janem i Wojciechem [ss. Mikołaja] sprzedają Andrzejowi Choryńskiemu Wronowo za 400 grz. (PG 8, 69); 1479 tenże i jego siostra Małgorzata kwitują Kaspra Kąkolewskiego i jego dzieci Piotra, Andrzeja i Apolonię z sumy 300 grz., którą ich ojciec Jan Rogaliński wniósł do Zaborowa, a którą Janowi i Małgorzacie zapisała ich matka Jadwiga (KoścG 2 k. 68, 77v); 1479 ciż Jan i Małgorzata dokonują działów wsi Zaborowo z dziećmi Kaspra Kąkolewskiego27Z zapisek tych należy chyba wnosić, że Jan i Małgorzata oraz młodzi Kąkolewscy mieli wspólną matkę, której pierwszy mąż (Jan Rogaliński) oprawił posag na Zaborowie, → Krajkowo, przyp. 2 (PG 9, 189); 1481-85 tenże Jan zapisuje swej ż. Jadwidze [Baranowskiej28W 1489 wystąpiła z bratem Janem Baranowskim, a w 1510 nazwano ją c. Jana Baranowskiego. Ojcem jej był zatem Jan kaszt. krzyw. zm. 1484/85 (UDR I/1, 131), który miał syna Jana występującego 1481-85 (→ Baranowo)]: 1481 po 200 grz. posagu i wiana na R., 1483 po 240 grz. na R. i 1/4 Żabna, a 1485 po 400 grz. na R., Dobiertkach, Dąbiu, Żabnie i Żabienku (PG 9 k. 138v, 184v; PG 10, 20); 1485 tenże sprzedaje Adamowi Baranowskiemu brzegi Warty w Dąbiu za 100 grz. (PG 10, 20v); 1485 do dóbr tegoż Jana w R.M. i Dobiertkach wprowadzony Andrzej Kamieniewski (PZ 21, 20v); 1486 tenże kupuje od Jana Baranowskiego z zastrz. pr. odkupu 7 ł. w Chomęcicach za 290 grz. oraz cz. Dąbrówki w pow. pozn. za 40 grz. (PG 10, 44); 1489 tenże daje Janowi [III] i Wojciechowi z Krajkowa swe wsie R., Dobiertki i 1/2 Dąbia, a w zamian otrzymuje Krajkowo i 1/2 Sulewa (PG 10, 111; KoścG 3, 76-76v); 1489 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana [III] Krajkowskiego wieś Witkówki (którą Krajkowski nabył z zastrz. pr. odkupu od Mik. Jaszkowskiego) za 160 grz. (PG 10, 111v); 1489 tenże Rogaliński z Krajkowa zapisuje swej ż. Jadwidze po 300 grz. posagu i wiana na Krajkowie i 1/2 Żabna29W związku z tym Jadwiga (występująca w towarzystwie brata rodz. Jana Baranowskiego i wuja Jakuba Kamieniewskiego) skwitowała Jana Rogalińskiego z Krajkowa ze swej oprawy na Krajkowie z 1/2 młyna i 1/4 Żabna (KoścG 3, 76). Trudno orzec, czy chodzi tu o skwitowanie męża Jana [II] po sfinalizowaniu przeniesienia oprawy z R. na Krajkowo, czy też o skwitowanie Jana [III] jako poprzedniego posiadacza Krajkowa (PG 10, 111v); 1489 tenże30W haśle → Krajkowo wiadomość tę odnieśliśmy do Jana [III], brata Wojc. Żabińskiego. Jest to jednak niewątpliwie fragment rozliczeń związanych z transakcją zamienną, skutkiem której Jan [II] otrzymał Krajkowo, a więc chodzić tu musi chyba o Jana [II] daje Wojc. Żabińskiemu 1/2 Sulewa, a w zamian otrzymuje od niego 1/2 Krajkowa (PG 10, 130); 1495 tenże zapisuje swej ż. Jadwidze po 300 grz. posagu i wiana na Krajkowie i 1/2 Żabna (PG 7, 82);

1495 tenże Jan Rogaliński z Krajkowa kupuje od Marcina Krzyżanowskiego jego cz. Krzyżanowa za 500 grz., a jego ż. Elżbiecie c. zm. Jana Bardzkiego sprzedaje z zastrz. pr. odkupu 7 ł. w Chomęcicach (PG 7, 82v; PG 11, 107); 1505 tenże w sporze z Barbarą wd. po Janie [III] Rogalińskim (PG 65, 74v); 1510 tenże31W haśle → Krajkowo przekaz ten odnieśliśmy błędnie do Jana [III] zapisuje swej ż. Jadwidze c. Jana Baranowskiego po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 Krajkowa i na całym Żabnie (PG 14, 209); 1511 wd. po tymże Jadwiga sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi [III] Krajkowskiemu wieś Krajkowo za 158 grz., zachowując dla siebie 1/2 Żabna (PG 14, 290); 1512 wspomniana Jadwiga skwitowana przez swego syna Jana Krajkowskiego32Dziećmi Jana [II] byli Jan, Piotr, Maciej, Andrzej i Mik. Krajkowscy, Katarzyna ż. Bernarda Ciecirada Chwałkowskiego, a następnie Łukasza Kluczewskiego i Jadwiga ż. Jana Brześnickiego (z Brześnicy w pow. kośc.). O losach tej rodziny → Krajkowo ze wspomn. sumy 158 grz. na Krajkowie (PG 68, 155v); 1513 taż pozywa Mik. Lasotę Zaborowskiego o wygnanie jej z Zaborowa (PG 68, 410v); 1519 taż wd. → Krajkowo.

1465-1504 Jan [III] i 1465-89 Wojciech ss. Mik. Rogalińskiego33Mikołaj ten nie jest nam znany z bezpośrednich przekazów o jego życiu. Z transakcji synów wnosić można, że nie miał dóbr w R., lecz w Krajkowie, Sulewie, Wronowie, a jego ż. była Katarzyna, późniejsza Jaszkowska: 1465-70 ciż → wyżej [potem aż do 1489 jako dz. → Krajkowa, Krajkowscy]; 1465 Małgorzata ż. Mikołaja z Szołdr w towarzystwie stryja rodz. Andrzeja Rogalińskiego oraz wuja Iwana Golińskiego kwituje swych braci Jana i Wojciecha z Krajkowa z dóbr po ojcu i matce w Krajkowie, Sulewie, Wronowie oraz 100 kóp gr posagu34W haśle → Krajkowo za c. Mikołaja uznaliśmy też błędnie Katarzynę (→ przyp. 41). (KoścZ 15, 20); 1469 ciż Jan i Wojciech otrzymują od swej matki Katarzyny, obecnie ż. Jana Jaszkowskiego, jej oprawę we Wronowie, Sulewie i Krajkowie, a Sulewo sprzedają Janowi Baranowskiego za 100 zł (PG 8, 38v); 1471 ciż Rogalińscy zapisują Pawłowi z Grochowa altaryście w kat. pozn. 2 kopy czynszu z Sulewa (CP 14, 632); 1474 tenże Wojciech zapisuje swej ż. Elżbiecie po 100 kóp gr posagu i wiana na → Krajkowie i Żabnie (PG 9, 11); 1474 tenże Jan zapisuje swej ż. Jadwidze [Chociszewskiej35Nazwana tak w późniejszym akcie działów spadku po Janie w 1506 (PG 65, 129)] po 100 kóp gr posagu i wiana na 1/2 Krajkowa (PG 9, 12v); 1482 ciż sprzedają z zastrz. pr. odkupu Stan. Ksiąskiemu Sulewo za 120 grz. oraz folw. w Jarosławkach za 100 grz. (PG 9, 161); 1484 tenże Jan kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Zatomskiego wieś Witkówki za 200 grz. (PG 10, 8v); 1485 ciż dokonują działów: Jan otrzymuje 1/2 Żabna i Krajkowo, a Wojciech 1/2 Żabna i Sulewo (Cieplucha s. 200, 282); 1486 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi Baranowskiemu 1/2 Witkówek za 84 grz. (PG 10, 52v); 1489 ciż zamieniają Krajkowo na R. → wyżej: Jan [II]; 1489 tenże Jan zapisuje swej ż. Jadwidze po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 R. i Dobiertkach (PG 10, 111v); 1491 tenże Jan Rogaliński kupuje z zastrz. pr. odkupu od Jana Pogorzelskiego [swego teścia] 2 1/2 ł. w Darnowie za 40 grz.; tenże zapisuje swej [drugiej] ż. Barbarze [Pogorzelskiej36W 1505 Jan Pogorzelski wystąpił jako rodz. dziad dzieci Jana Rogalińskiego (PG 65, 84v)] po 250 grz. posagu i wiana na M.R. z młynem na Warcie i na 1/2 sum posiadanych na Darnowie (PG 10, 135v); 1493 temuż Janowi Krajkowskiemu z R. Mik. Chociszewski winien jest 6 zł węg. (PZ 22, 96); 1496 tenże obiecuje sprzedać z zastrz. pr. odkupu Mik. Krzyżanowskiemu37Syn tegoż Mikołaja, Maciej, był zięciem Jana [III] (→ niżej: Katarzyna) 2 1/2 ł. w Darnowie za 40 grz. (KoścG 4, 97); 1500 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi Młynkowskiemu 2 1/2 ł. w Darnowie za 43 grz. (PG 12, 123v-124); 1501 tenże Jan sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Jerzemu [Lwowskiemu] z Ostroroga wieś Witkówki, którą kupił z zastrz. pr. odkupu od Jana Zatomskiego, za 200 grz. (PG 12, 170v); 1504 tenże Jan posiada części młyna w → Rogalinku; 1505 Barbara, wd. po tymże Janie, w sporze z Janem [II] Rogalińskim [z Krajkowa] → wyżej; 1505 Barbara jako wd.38Barbara jako wd. występuje jeszcze 1506-08 (→ niżej: Andrzej, Mikołaj), a potem wyszła bodaj ponownie za mąż: w 1531 jej syn Mikołaj nazywał wszak Jana Zaworskiego swym bratem przyrodnim (→ niżej) toczy proces z Janem Młynkowskim o usunięcie jej z dóbr oprawnych w Darnowie (PG 65, 84v).

1487 Stan. Dębny z M.R. zapisuje swej ż. Dorocie po 25 grz. posagu i wiana na swej 1/2 Dąbia z dworem, folw., bydłem, trzodą, lasami i jeziorami (PG 10, 66v).

1493-1506 Andrzej Rogaliński, syn Jana [III]: 1493 tenże z siostrami Zofią i Katarzyną kwitują Piotra i Mikołaja oraz Wojciecha i Jana Chociszewskich z dóbr po swych rodzicach w Chociszewicach i Bobkowicach39Chodzi o dobra po matce Jadwidze, → przyp. 40 (PZ 22 k. 96, 103); 1505 tenże dz. Dąbia i Dobiertek toczy proces z Janem Pogorzelskim jako dziadem Mikołaja, Doroty i Małg. Rogalińskich (PG 65, 84v); 1506 tenże z bratem Mikołajem, ss. zm. Jana Rogalińskiego (młodszy Mikołaj w towarzystwie stryja Marcina Pigłowskiego i wuja Wojc. Pogorzelskiego) zapisują swej matce i macosze Barbarze40W akcie z PG 65 wyraźnie mowa jest, że Mikołaj to syn, a Andrzej to pasierb Barbary. Andrzej był więc synem Jana z pierwszej żony, Jadwigi Chociszewskiej po 250 grz. posagu i wiana na Dobiertkach, cz. Dąbie i mł. w Dąbiu (PG 13, 95; PG 65, 191v); 1506 tenże z siostrami rodz. Zofią i Katarzyną, dzieci Jana, kwitują Mikołaja, Dorotę i Małgorzatę, dzieci tego ojca [ale z in. matki] z zadośćuczynienia za posag ich matki Jadwigi zapisany na Dobiertkach; Andrzej ma posiadać R., zaś Mikołaj z siostrami dostają Dobiertki i Dąbie (PG 65, 193).

1493-1511 Zofia c. Jana [III]: 1493 taż → wyżej; 1494 taż ż. Jana Kołackiego [z Kołaty w pow. gnieźn.], który zapisuje jej po 100 grz. posagu i wiana (PG 7, 11v; PG 11, 17v); 1506 taż siostra rodz. Andrzeja i Katarzyny [a więc c. Jana z pierwszej ż. Jadwigi Chociszewskiej] (PG 65 k. 129, 193); 1507, 1511 taż → niżej: Mikołaj.

1495-1527 Katarzyna c. Jana [III]41W haśle → Krajkowo (przyp. 3) błędnie zaliczyliśmy ją do poprzedniego pokolenia i uznaliśmy za c. Mikołaja: 1495 taż ż. Mac. Krzyżanowskiego: teść Mik. Krzyżanowski zapisuje jej po 150 zł posagu i wiana na 3 ł. w Krzyżanowie (PG 7, 98; PG 11, 121v); 1506 taż siostra rodz. Andrzeja i Zofii → wyżej; 1506, 1511 taż → niżej: Mikołaj; 1520 tejże mąż Mac. Krzyżanowski zapisuje swe dobra (PG 15, 366v); 1527 taż sprzedaje mężowi dobra w Krzyżanowie, nabyte niegdyś od Jana Krajkowskiego z Krzyżanowa i jego ż. Jadwigi Manieckiej, mąż zaś zapisuje jej po 200 grz. posagu i wiana (KoścZ 19, 130).

1505-37 Mik. Rogaliński syn Jana [III]: 1505-06 tenże, 1506 tenże otrzymuje Dobiertki i Dąbie → wyżej: Andrzej; 1506-08 tenże wraz z matką Barbarą winni są Mac. Krzyżanowskiemu 6 grz. jako ostatnią ratę posagu Kat. Rogalińskiej, siostry Mikołaja (PG 65 k. 171v, 240v); 1507 tenże z matką Barbarą pozywają Zofię Kołacką [swą siostrę przyrodnią] i jej syna Jana o przetrzymywanie cz. Dobiertek, którą zm. Jan Rogaliński sprzedał im z zastrz. pr. odkupu za 30 grz.; Kołaccy odpowiadają, że zapis opiewał na 30 fl. w złocie; Mikołaj wypłaca im więc 50 fl. węg. (PG 65 k. 239v, 240); 1508 tenże daje swemu szwagrowi (gener) Mac. Krzyżanowskiemu w dzierżawę wieś R., Maciej zaś kwituje Mikołaja z zapłaty 6 grz. [tytułem posagu swej ż. Katarzyny] (PG 66, 127v); 1508 tenże małol. wraz z matką Barbarą i w towarzystwie stryja Wojc. Żabieńskiego oraz wujów rodz. Jana i Wojc. Pogorzelskich, sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Mik. Zaworskiemu 6 ł. w Dobiertkach za 35 grz. (PG 14, 64); 1511 tegoż kwitują jego siostry Zofia Kołacka i Katarzyna ż. Mac. Krzyżanowskiego z 70 grz. tytułem posagu ich zm. matki Jadwigi (PG 68, 88);

1519 tenże Mikołaj daje Hieronimowi Wronowskiemu wsie R., Dobiertki i opust. Dąbie, a w zamian otrzymuje Wronowo i 360 grz. (PG 15, 275v); 1520 tenże kupuje od Anny Przesieckiej zakonnicy w Owieńskach jej cz. Przesieki [obecnie Przysieka] w pow. gnieźn. za 100 grz. (PG 15, 348); 1520 tenże otrzymuje od swej ż. Agnieszki Przesieckiej jej cz. Przesieki i Kowalewa w pow. gnieźn. i zapisuje jej na 1/2 tych dóbr po 350 grz. posagu i wiana (PG 15, 361v); 1521 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mik. Miedźwiedzkiego 3 ł. w Przesiece za 50 grz. (GZ 10, 58); 1522 tenże z Przesieki sprzedaje Annie c. Winc. Czeszewskiego, a ż. Jana Bielawskiego wieś Wronowo za 500 grz. (PG 15, 454; KoścG 6, 166v); 1523 tenże kupuje od Małgorzaty wd. po Wojc. Sokolnickim jej oprawę na Sokolnikach w pow. gnieźn. za 40 grz. (GZ 10, 71v);

1527 tenże Mikołaj kupuje z zastrz. pr. odkupu od Grzegorza Kozielskiego 2 ł. w Laskowie w pow. gnieźn. za 17 grz. (GZ 10, 97); 1529 tenże kupuje od Urszuli Żabickiej ż. Jana Łekieńskiego 1/2 Puzdrowic w pow. kcyn. za 300 grz. oraz (z zastrz. pr. odkupu) Kiedrowo w pow. kcyn. za 100 zł (PG 16, 311v-312); 1530 tenże zapisuje swej ż. Katarzynie c. Jana Sokolnickiego po 120 grz. posagu i wiana na Puzdrowcu, Wiatrowie, Przesiece i Kiedrowie (PG 16, 342); 1531 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Zofii Potrzonowskiej, wd. po Janie Lubowickim, a ż. Jana Zaworskiego, jej oprawę na Lubowicach w pow. gnieźn. za 200 grz., oraz sprzedaje Janowi Zaworskiemu, swemu bratu przyrodniemu [→ przyp. 38], swą cz. Puzdrowca [w pow. kcyn.] za 1000 zł (PG 16, 421); 1532 tenże kupuje od Wojc. Czekanowskiego Kuszewo w pow. gnieźn. za 600 grz. (PG 16, 541v), a 1533 z zastrz. pr. odkupu cz. Wiatrowa w pow. gnieźn. za 30 grz. (GZ 10, 164v); 1533 tenże zapisuje swej ż. Kat. Sokolnickiej po 100 kóp gr posagu i wiana na Kuszewie i 2 ł. w Przesiece (PG 16, 556v); 1535 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Wojc. Czekanowskiemu cz. jeziora w Wiatrowie za 30 grz. (PG 16, 742); 1537 tenże (GG 23, 258v); 1540 tenże zm.42Wd. po nim Kat. Sokolnicka w 1541 występuje jako ż. Jana Nieświatowskiego (PG 17 k. 483, 485), jego ss. Jan, Wojciech, Adam, Andrzej i Dobrogost43Z synów tych Jan występuje 1535-62, w 1562 jako mąż Łucji Żarczyńskiej; Wojciech występuje 1540-45, jako zm. wspomn. w 1562, miał syna Jana; Adam występuje 1540-66 (1554 był jeszcze małol.); Andrzej występuje 1540-73 (1554 jeszcze małol.), przy czym przekazy o nim stanowią prawdziwą zagadkę: zarówno w 1556, jak i 1571-73 występuje jako mąż Kat. Żarczyńskiej wd. po Wojc. Modrzewskim (z Modrzewia w pow. kcyn.), chociaż w międzyczasie był nazywany 1562 narzeczonym, a 1564 mężem Doroty c. Mik. Baranowskiego, a 1571 mężem Katarzyny c. Jakuba Iłowieckiego; Dobrogost występuje 1556-64. Córką Mikołaja była Regina występująca 1554-67, 1563 ż. Krzysztofa Bożejewskiego [z Bożejewic w pow. kcyn.], a 1566-67 ż. Marcina Racięckiego [z Racięcic w pow. kon.] (TD) (PG 17, 405v).

1505-65 Dorota c. Jana [III]: 1505-06 → wyżej: Andrzej; 1519 taż Dorota ż. Jana Kanińskiego44Wg Ciepluchy 201, Jan Kaniński w 1511 wystąpił jako dz. w R, który zapisuje jej po 100 grz. posagu i wiana (PG 15, 283); 1531 taż wd. (KoścG 8, 202v); 1531-33 taż ż. Wojc. Kobylnickiego, który zapisuje jej po 250 grz. posagu i wiana na Kobylnikach w pow. kośc. (PG 16, 440v; KoścZ 19, 160v); 1553 taż zapisuje swemu bratankowi rodz. Janowi Rogalińskiemu [synowi Mikołaja] oraz Annie Wybranowskiej córce swej rodz. siostrzenicy po 100 zł ze swego posagu, oprawionego na Kobylnikach (KoścZ 20, 8); 1559-65 taż wd. po Kobylnickim (KoścG 12, 181v; KoścG 17, 73); 1564 taż czyni zapisy dla Andrzeja Rogalińskiego [syna Mikołaja] oraz Anny i Doroty cc. Mac. Wybranowskiego (PG 108 k. 828v, 832v).

1505-06 Małgorzata c. Jana [III]45Najpewniej to o jej potomstwo chodziło w 1553, kiedy to Dorota (jej siostra) wspominała Annę Wybranowską, córkę swej rodzonej siostrzenicy, a 1564 cc. Mac. Wybranowskiego (→ wyżej). Nie znamy jednak męża Małgorzaty → wyżej: Andrzej.

1519-20 Hieronim Wronowski, Konarski: 1519 tenże Wronowski → wyżej: Mikołaj; 1519 tenże Konarski z R. zapisuje swej ż. Agnieszcze c. Mac. Krzyżanowskiego [i Kat. Rogalińskiej] po 100 grz. posagu i wiana na 1/2 R., 1/2 Dobiertek i 1/2 połowy opust. Dąbia (KoścZ 19, 75; KoścZ 22, 66v), a 1520 po 125 grz. posagu i wiana (PG 15, 359v).

1523 Mac. Konarski z Malechowa otrzymuje od swej matki Doroty [c. Jana Bnińskiego] wsie R., Dobiertki i 1/2 Dąbia, które przypadły jej po zm. Hieronimie Wronowskim, a w zamian daje jej Malechowo (KoścZ 19, 102v-103; KoścZ 22, 89); 1523 tenże → niżej.

1523-31 Jan Baranowski46Jan był synem Adama Baranowskiego, a więc siostrzeńcem Jadwigi, ż. Jana [II] Rogalińskiego (→ przyp. 28): 1523 tenże kupuje od Mac. Malechowskiego R., Dobiertki i 1/2 opust. Dąbia za 1000 zł (PG 15, 509), a 1524 sprzedaje te dobra z zastrz. pr. odkupu Mac. Kaczce Pigłowskiemu za 40 grz. (PG 16, 10); 1525 tenże zapisuje na R. czynsz [komu?] (Cieplucha 141); 1527, 1531 tenże Jan Baranowski → p. 2.

1524 Marta Konarska panna, c. zm. Mik. Zdrojewskiego, zapisuje w testamencie Piotrowi Konarzewskiemu i Mac. Krzyżanowskiemu swe pr. do sumy 360 grz. po zm. Jarosławie Konarskim swym rodz. siostrzeńcu, która to suma ciąży na dobrach Doroty Malechowskiej w R., Dobiertkach i Dąbiu (PG 16, 10v).

1554-62 Piotr Baranowski: 1554 tenże dz. R., Dobiertek i Dąbia (PG 98, 820v); 1555 tenże zapisuje swej ż. Zofii Słupskiej po 600 zł posagu i wiana (PG 19, 268v); 1562 tenże wykupuje za 72 grz. czynsz, jaki niegdyś Jan Baranowski zapisał na R., Dobiertkach i Dąbiu na rzecz kanonii w koleg. NMP in Summo w Poznaniu (PG 106, 505).

1577 Mac. Baranowski zapisuje swej ż. Annie Górskiej po 3500 zł posagu i wiana na 1/2 swej cz., jaka w działach z braćmi przypadnie mu w Baranowie, R., Dobiertkach i Grzybnie (PG 21, 737v); 1577 tenże, 1580 tenże i Andrzej Baranowski → niżej; 1580 Andrzej Baranowski syn zm. Piotra zobowiązuje się sprzedać bratu Maciejowi przypadającą sobie w działach z braćmi 1/2 R., Dobiertek i Dąbia za 6000 zł (PG 137, 451).

1488-92 w R. jest 14 ł. (LBP 43); 1508 pobór od 6 ł., od karczmy 6 gr, od młyna o 1 kole (ASK I 3, 17v); 1509 pobór od 6 ł., sołtys od 1 1/2 ł., od karczmy 3 gr, od młyna (ASK I 3, 56v); 1510 pobór od 6 ł. i karczmy (ASK I 3, 277v); 1563 pobór od 5 1/2 ł. (ASK I 5, 232v); 1577 pobór z cz. Mac. Baranowskiego (ASK I 5, 707v); 1580 pobór z cz. Mac. Baranowskiego od 2 półł., 2 zagr., 1 rybaka; z cz. Andrzeja Baranowskiego od 2 półł. i 1 zagr. (ŹD 30).

1403 kmieć Maciej (KP nr 1182; WR 1 nr 716; → wyżej: Mikołaj); 1510 młynarz Stanisław z R. (PG 66, 357v).

4. 1424 Wawrzyniec sołtys z R. toczy proces z Dobiesławem dz. w R.; sołtysa zastępuje w sądzie Nieustęp ze Świekotek (PZ 7, 145); 1509 sołtys posiada 1 1/2 ł. (ASK I 3, 56v).

5. 1423 (kop. 1488-92) wiard. dzies. z 14 ł. w R.M. należą do uposażenia prebendy „Rogalin” w kapitule kat. pozn. (LBP 43-44).

6. 1432 Stanisław z R. opatruje swą pieczęcią z herbem Łodzia akt, w którym szlachta i miasta woj. pozn. zobowiązują się uznać królem jednego z synów Władysława Jag. (Wp. 9 nr 1289, pieczęć 54).

1443-98 Andrzej z R., Rogaliński: 1443 tenże syn Stanisława, student w Krakowie (AS 1, 105); 1446-98 tenże kanonik kat. pozn., 1479 prokurator kapituły, 1481-94 skarbnik kapitulny, zm. 1498 (DembKan 188-189; LBP 275; ACC 109, 277; ACC 123, 282v; ACC 42, 63; KoścZ 15, 20; A 171, 175; PG 6 s. 222, 250; PG 7 s. 228, 289; DBL nr 255; CP 3 nr 7, 10, 13; Theiner 2 nr 286; AC 1 nr 744, 842; AC 2 nr 1388, 1440); 1472 kapituła zleca mu odbudowę i zarząd mł. kapitulnego [pod Poznaniem] (AC 1 nr 617-619); 1485 tenże regens wsi Trojanowo (PZ 21, 38v); 1492 tenże wspomn. jako były regens Trojanowa (AC 1 nr 816); 1500 tenże wspomn. jako były regens kapitulnych wsi Trzcielino oraz Pabianowo i Junikowo (CP 111 k. 12v-13, 16).

8. Na podwórzu przed pałacem w R. odnaleziono pozostałości osady z XIII-XV w. (archiwum IAE).

Uwaga: Istnieje też → Rogalinek, a także Rogalino w pow. gnieźn. (par. Kłecko), Rogalin w pow. nak. (par. Wielowicz), a także Rogalin w pow. radziejowskim na Kujawach. Z Rogalina gnieźn. wywodziła się rodzina szlach. o nazwisku Rogaliński.

Nie wiemy, skąd pochodził Andrzej, który 1437 kupił wójtostwo w → Rogoźnie (PG 1, 134) i był wójtem jeszcze 1449 (M Rogoźno I 3, → Cieśle). Dz. Andrzej występuje bowiem wcześniej zarówno w naszym R. (1418-21), jak i w Rogalinie w pow. gnieźn. (AC 2 nr 99: 1417 proces z pleb. ze Sławna). Nie wiemy też, skąd pochodzili Mik. Rogaliński (1511: AC 2 nr 1657) oraz studenci w Krakowie: 1410 Mirosław syn Klemensa, 1440 Piotr syn Klemensa z Rogalina (AS 1 s. 28, 97).

1 W ŹD 30, podano błędnie R. i Rogalinek jako należące do par. Rogoziniec.

2 Cieplucha 200, utożsamia ten ostrów z leżącym również między Krajkowem a Dobiertkami → Otryciem, ale w okolicy były też inne ostrowy.

3 O Przedpełku z rodu Łodziów → PSB 28, 702-703; Mirosław był bratem Mikołaja z → Gostynia wdy kal. (o którym PSB 21, 86-87).

4 O. Halecki, Ród Łodziów w wiekach średnich, MH 4, 1911, s. 51, przyjmuje, że Jakusz był wnukiem Mirosława z 1294, po jego synu Henryku. Uwaga o pochodzeniu Rogalińskich od Mirosława jest niewątpliwie słuszna (jak wskazuje dziedziczenie dóbr, zgodność herbu), ale filiacja wydaje się błędna. Henryk Miroszkowic znany jest wszak skądinąd jako kan. pozn. (Wp. 2 nr 948). Jakusz mógł być albo synem Andrzeja (drugiego znanego syna Mirosława), albo też synem samego Mirosława (Andrzej byłby wtedy być może tożsamy ze współczesnym Jakuszowi kasztelanem kal. Andrzejem z Bnina zm. 1367: T. Jurek, Kasztelan kaliski Andrzej z Bnina († 1367) – przodek Bnińskich herbu Łodzia, „Genealogia” 3, 1993, s. 37-43).

5 Wydaje się, że mógł być synem Jakusza z 1357, a zatem bratem Mikołaja (1390-1418). Z zapiski z 1399 wynika, że żyło jednocześnie dwóch Jakuszów Rogalińskich: występują obok siebie jako świadkowie w pewnej sprawie (WR 1 nr 408). Jeden z nich wyróżniał się dodaniem nazwiska Olszycki (→ niżej). Nie wiemy też, czy Jakusza utożsamiać można z Jakubem znanym w 1435 (→ niżej).

6 Mirosław z Bytynia był sąsiadem R. jako dz. Wojkowa (→ niżej), ale może tu chodzić także o Mirosława z Bnina, syna kaszt. kal. Andrzeja (→ przyp. 4), bliskiego krewnego Rogalińskich.

7 Mikołaj był zatem h. Łodzia, a więc najpewniej uznać go trzeba za potomka dziedziców z XIII w.: prawdop. upatrywać w nim należy syna Jakusza z 1357 (a brata Jakusza 1387-1423?). Inni, liczni występujący na przełomie XIV i XV w. posiadacze części w R. mogli pochodzić z obcych rodzin.

8 Nie wiemy, czy ten sam Jakusz występował potem 1417-37 w Mieczewie (WR 4 nr 608; WR 2 nr 638, 694, 744, 783, 1111; Wp. 9 nr 1154, 1162; KoścZ 9, 161v-162; WR 1 nr 1551, 1472), nazywany jest bowiem młodym (WR 2 nr 537), może właśnie dla odróżnienia pod starszego imiennika; w 1443 nazywany jest już niegdyś Mieczewskim (WR 1 nr 1631).

9 Jego pochodzenie z naszego R. nie jest całkiem pewne. Z jednej strony wyraźnie związany z niewątpliwymi dziedzicami R. (świadczy obok Jakusza z R., toczy proces z Henrykiem Olszyckim), z drugiej zaś wystąpienie przed sądem w Gnieźnie (WR 5) sugeruje możliwość wiązania go z Rogalinem w pow. gnieźn.

10 Choć kusząca wydaje się możliwość identyfikowania go z występującym jednocześnie Henrykiem Olszyckim, były to jednak dwie różne osoby: w zapisce z 1388 (WR 1 nr 50) występują obok siebie Andrzej i Henryk.

11 K 4, 68, uznał go za kmiecia, ale brak ku temu przesłanek.

12 Różny od niego był najpewniej Mac. Rogaliński, który 1419-20 miał procesy z Chwalibogiem z Chyb; odnosimy go do → Rogalinka k. Żydowa.

13 Może tu chodzić o dziedzica z Rogalina w pow. gnieźn., gdzie jednak w świetle znanych nam źródeł nie występował wtedy Maciej.

14 Długi u Kamieniewskich miał też Stan. Rogaliński, → niżej: Jan [I], pod 1459.

15 Część informacji o Doszu może odnosić się do jego syna Jana, występującego w źródłach 1433-37. Trudno orzec, czy poprawna jest forma Dosz czy raczej Dasz (obie notuje Słownik staropolskich nazw osobowych, pod red. W. Taszyckiego, t. 1, Wrocław 1965-1967, s. 460, 516); w pobliżu R. znajduje się wieś → Daszewice.

16 Wojciech syn Dobiesława nazywał Macieja stryjem, choć określenie to mogło być tu użyte w sensie ogólniejszym.

17 Za łączeniem go z naszym R. przemawia fakt, że był wicepodsędkiem z ramienia Mroczka z Kleszczewa, a Kleszczewo położone jest dość blisko R. Jako żupca określany był przeważnie jako Rogala, nie można więc wykluczyć, że nazwisko Rogaliński urobione zostało od tego przydomka, a nie od wsi R.

18 Temuż Piotrkowi winien był w 1428 6 grz. Mik. Piotrowski (KoścZ 9 k. 5, 29).

19 Anonimowy „pan Rogaliński” występuje poza tym także w sprawie z Mac. Brodnickiem, co bez wątpienia odnosi się do Stanisława (KoścZ 9, 113). To on właśnie wyróżniał się wśród dziedziców R. jako rycerz pasowany i był często nazywany „panem”.

20 W jednej z zapisek (k. 100) nazwany Stanisławem z Rogalinka, co musiało być błędem pisarza biskupiego, któremu Rogalinek był widocznie lepiej znany jako wieś kapituły pozn.

21 Na związek z naszym R. wskazuje bliskość Szczytnik.

22 Występujący współcześnie Jan Rogaliński dz. w Gaci pochodził z Rogalina w pow. gnieźn.

23 Najpewniej pochodziła z Drzewc k. Ponieca (jako wujowie jej syna Jana występują w 1465 Andrzej Drzewiecki i Bartosz Kociuski niegdyś dz. w Drzewcach). Po śmierci Jana wyszła powtórnie za mąż za Kaspra Kąkolewskiego (→ przyp. 27).

24 Długi u Kamieniewskich miał też Mac. Rogaliński (→ wyżej: Maciej, pod 1459).

25 Nie można wykluczyć, że to in. już Małgorzata, c. Jana [II]. W odnośnej zapisce ojciec jej nie został wszak określony jako zm.

26 Z opisanych niżej działów wynika, że Jan (ojciec Jana) był bratem Mikołaja (ojca Jana i Wojciecha) oraz kan. Andrzeja. Ten ostatni poświadczony jest jako syn Stanisława, a brat Elżbiety ż. Piotra Moreckiego. Współcześnie żyło dwóch Janów: ich rozróżnienie numerami (II to syn Jana, a III syn Mikołaja) nawiązuje do rozwiązania zastosowanego w haśle → Krajkowo; obecnie jednak, dysponując obszerniejszym materiałem, w szeregu szczegółów poprawiamy przeprowadzony wówczas rozdział informacji o obydwu Janach.

27 Z zapisek tych należy chyba wnosić, że Jan i Małgorzata oraz młodzi Kąkolewscy mieli wspólną matkę, której pierwszy mąż (Jan Rogaliński) oprawił posag na Zaborowie, → Krajkowo, przyp. 2.

28 W 1489 wystąpiła z bratem Janem Baranowskim, a w 1510 nazwano ją c. Jana Baranowskiego. Ojcem jej był zatem Jan kaszt. krzyw. zm. 1484/85 (UDR I/1, 131), który miał syna Jana występującego 1481-85 (→ Baranowo).

29 W związku z tym Jadwiga (występująca w towarzystwie brata rodz. Jana Baranowskiego i wuja Jakuba Kamieniewskiego) skwitowała Jana Rogalińskiego z Krajkowa ze swej oprawy na Krajkowie z 1/2 młyna i 1/4 Żabna (KoścG 3, 76). Trudno orzec, czy chodzi tu o skwitowanie męża Jana [II] po sfinalizowaniu przeniesienia oprawy z R. na Krajkowo, czy też o skwitowanie Jana [III] jako poprzedniego posiadacza Krajkowa.

30 W haśle → Krajkowo wiadomość tę odnieśliśmy do Jana [III], brata Wojc. Żabińskiego. Jest to jednak niewątpliwie fragment rozliczeń związanych z transakcją zamienną, skutkiem której Jan [II] otrzymał Krajkowo, a więc chodzić tu musi chyba o Jana [II].

31 W haśle → Krajkowo przekaz ten odnieśliśmy błędnie do Jana [III].

32 Dziećmi Jana [II] byli Jan, Piotr, Maciej, Andrzej i Mik. Krajkowscy, Katarzyna ż. Bernarda Ciecirada Chwałkowskiego, a następnie Łukasza Kluczewskiego i Jadwiga ż. Jana Brześnickiego (z Brześnicy w pow. kośc.). O losach tej rodziny → Krajkowo.

33 Mikołaj ten nie jest nam znany z bezpośrednich przekazów o jego życiu. Z transakcji synów wnosić można, że nie miał dóbr w R., lecz w Krajkowie, Sulewie, Wronowie, a jego ż. była Katarzyna, późniejsza Jaszkowska.

34 W haśle → Krajkowo za c. Mikołaja uznaliśmy też błędnie Katarzynę (→ przyp. 41).

35 Nazwana tak w późniejszym akcie działów spadku po Janie w 1506 (PG 65, 129).

36 W 1505 Jan Pogorzelski wystąpił jako rodz. dziad dzieci Jana Rogalińskiego (PG 65, 84v).

37 Syn tegoż Mikołaja, Maciej, był zięciem Jana [III] (→ niżej: Katarzyna).

38 Barbara jako wd. występuje jeszcze 1506-08 (→ niżej: Andrzej, Mikołaj), a potem wyszła bodaj ponownie za mąż: w 1531 jej syn Mikołaj nazywał wszak Jana Zaworskiego swym bratem przyrodnim (→ niżej).

39 Chodzi o dobra po matce Jadwidze, → przyp. 40.

40 W akcie z PG 65 wyraźnie mowa jest, że Mikołaj to syn, a Andrzej to pasierb Barbary. Andrzej był więc synem Jana z pierwszej żony, Jadwigi Chociszewskiej.

41 W haśle → Krajkowo (przyp. 3) błędnie zaliczyliśmy ją do poprzedniego pokolenia i uznaliśmy za c. Mikołaja.

42 Wd. po nim Kat. Sokolnicka w 1541 występuje jako ż. Jana Nieświatowskiego (PG 17 k. 483, 485).

43 Z synów tych Jan występuje 1535-62, w 1562 jako mąż Łucji Żarczyńskiej; Wojciech występuje 1540-45, jako zm. wspomn. w 1562, miał syna Jana; Adam występuje 1540-66 (1554 był jeszcze małol.); Andrzej występuje 1540-73 (1554 jeszcze małol.), przy czym przekazy o nim stanowią prawdziwą zagadkę: zarówno w 1556, jak i 1571-73 występuje jako mąż Kat. Żarczyńskiej wd. po Wojc. Modrzewskim (z Modrzewia w pow. kcyn.), chociaż w międzyczasie był nazywany 1562 narzeczonym, a 1564 mężem Doroty c. Mik. Baranowskiego, a 1571 mężem Katarzyny c. Jakuba Iłowieckiego; Dobrogost występuje 1556-64. Córką Mikołaja była Regina występująca 1554-67, 1563 ż. Krzysztofa Bożejewskiego [z Bożejewic w pow. kcyn.], a 1566-67 ż. Marcina Racięckiego [z Racięcic w pow. kon.] (TD).

44 Wg Ciepluchy 201, Jan Kaniński w 1511 wystąpił jako dz. w R.

45 Najpewniej to o jej potomstwo chodziło w 1553, kiedy to Dorota (jej siostra) wspominała Annę Wybranowską, córkę swej rodzonej siostrzenicy, a 1564 cc. Mac. Wybranowskiego (→ wyżej). Nie znamy jednak męża Małgorzaty.

46 Jan był synem Adama Baranowskiego, a więc siostrzeńcem Jadwigi, ż. Jana [II] Rogalińskiego (→ przyp. 28).