RZEPINEK

(1198, 1228, 1339 → Rzepin, 1351 [1553n.] Rzepin paruum, 1442 Rzepin parua, 1443 Rzepinek, 1470-80 Rzepinek, Rzepynek, 1504 Rzepynek, 1506 Rzepin parva, 1510 Rzepÿn Minor, 1519 Rzepinek, Srzepinek, 1529 Rzepinek, 1531-2 Rzepÿn Minor, 1538n. Rzepin Minor, 1564-5 → Rzepin, 1674n. Rzepinek; Kam. 174; Kop.K 301) 9 km na S od Starachowic, na prawym brzegu rz. Świśliny, naprzeciw Rzepina; ok. 11 km na N od kl.

1. 1351 z. sand. (Derwich 1992 278), 1442n. pow. sand. (Mp. IV 1434), 1827 pow. opat. (Tabela II 159); 1470-80n. par. Świętomarz (DLb. II 464), 1827 par. → Pawłów (Tabela II 159).

2. 1443, 1519 → Rzepin; 1470-80 graniczy z Rzepinem, Świśliną, Radkowicami, → Zawadą, → Dąbrową, Pawłowem, Warszowem i Jadownikami (DLb. III 236, 238); 1532, 1777, 1780 → Rzepin; 1780 graniczy od E z Jadownikami, od S i W z wsiami Swierzawy, Świślina i Radkowice, od N z włościami Bened. święt. (Inw. Rzep. 11).

3. Własn. jak → Rzepin.

1198, 1339, 1351, 1442 → Rzepin; 1470-80 należy do kl. święt. 4 łkm. Kmiecie płacą po 1 grz. czynszu razem z poradlnym, dają po 30 jaj, 2 koguty i 2 sery, pracują po 1 dniu tyg. własnym wozem lub pługiem (DLb. III 236; I 438; II 464); 1504 pobór z 1 ł.(ASK I/7 102); 1506 pobór z 1 ł. i od 1 zagr. (ib. 128v); 1510 pobór z 2 ł. i 1/2 ł. opust. (ib. I/10 20v); 1529 pobór z 3 ł. opust. i karczmy (RP); 1529 należy do stołu opata, płaci 3 grz. czynszu (LR 349); 1531-2, 1538 pobór z 1,5 ł. (ASK I/10 462, 598; I/7 190); 1553, 1564-5 → Rzepin; 1569, 1571 opat święt. daje pobór z 2 ł. i od 1 zagr. z rolą (ASK I/7 264v, 339, 410); 1577 opat święt. daje pobór od 4 kmieci na 2 ł. i 1 zagr. z rolą (ib. 582); 1578 kl. święt. daje pobór od 4 kmieci na 2 ł., 2 zagr. z rolą, 1 komor. bez bydła i z karczmy (ib. I/10 774; Paw. 191); 1629 opat święt. daje pobór od 4 kmieci na 2 ł., 2 zagr. z rolą i 1 komor. bez bydła (RS 1629 62); 1662 pogłówne od 38 mkw (ASK I/67 32); 1673 pogłówne od 26 mkw (ib. 237), 1674 pogłówne od 25 mkw, a w drugiej turze od 24 mkw (ib. 407, 460);

1780 należy do klucza rzepińskiego dóbr stołu opata komendatoryjnego. 7 dymów. 3 kmieci (Jan Kasperek, Mikołaj Sadło, Maciej Chudak), 3 zagr. (Szymon Wrona, Tomasz Pochęć, Bartłomiej Nowicki) i 2 komor. (Stanisław Sławek, wd. Puchalina), 760 zagonów pustych. 1 kmieć pracuje 4 dni tyg. sprzężajem w 2 konie i 2 woły, pozostali po 2 dni tyg. 2 wołami i 1 dniu tyg. pieszo, wszyscy odrabiają po 2 dni powaby i 12 łokci oprawy, dają po 24 gr czynszu, 2 kor. żyta. 2 kapłony i 40 jaj. 1 zagr. pracuje 3 dni tyg. pieszo, odrabia 6 łokci oprawy, płaci 6 gr czynszu, pozostali pracują po 2 dni tyg. pieszo, odrabiają po 4 łokcie oprawy, płacą po 3 gr czynszu, wszyscy odrabiają po 2 dni powaby. Komor. pracują po 1 dniu tyg. pieszo. Inne powinności jak w → Rzepinie. Subsidium charitativum wynosi 120 zł (Inw.Rzep. 10, 29); 1787 liczy 75 mkw, w tym 6 Żydów (Spis II 118); 1827 ma 12 domów i 78 mkw (Tabela II 157).

4. 1339, 1351, 1442, 1553 → Rzepin, p. 3.

5. Dzies. należy do prep. kiel.

1470-80 z całej wsi dzies. kon. z 4 wiązek i snop. wart. do 4, czasami do 5 lub 6 grz., zwożą do stodoły prep. kiel. (DLb. I 438; II 464; III 236); 1529 z całej wsi dzies. snop. wart. 9 grz. należy do prep. kiel. (LR 377); 1780 dzies. snop. należy do prep. kiel. (Inw.Rzep. 10).

7. SG X 146; Derwich 1992 wg indeksu.