BOREK STARY

(1423 Borek, 1450 Antiqua Borek, 1465 Borki [Antiqua, Nova]) 5 km na E od Tyczyna.

1. 1423 districtus [klucz] Tyczyn (Kw. Hist. X 1896 s. 311-312; ZDM VII 1946); 1450 in terris Rusie (XIII 4276); 1458 klucz (districtus) tyczyński [w tym wieś Borek Stary] należy od dawna do pow. san. (XI 3437); 1478 in terra Premisl. (XIX 172); 1515 z. przem. (ŹD XVIII s. 138); 1530 z. przem. (AS I 21 k. 379).

3. Własn. szlach.; 1423 król Władysław nadaje Janowi z Jičina (Gyczyn) swoje dożywocie na mieście → Tyczyn z całym kluczem (districtus) i wsiami, m.in. Borek, Chmielnik, z tym że po śmierci króla wrócą one do dzieci zm. królowej Elżbiety (ZDM VII 1946); 1450 Wacław książę opolski kwituje Jana z Pilczy swego wuja a brata zm. Elżbiety księżny opolskiej, matki Wacława, z należności za dobra łańcuckie, kańczudzkie i tyczyńskie, w tym wsie Stary Borek, Nowy Borek, Chmielnik, Brzezowka, pozostające nadal własnością Jana Pileckiego (XIII 4276-4278); 1465 Rafał Pilecki dz. w Pilczy, Zalesiu, Borkach Starym i Nowym i Brzezówce (CPr 374 s. 1601-1602); 1478 Stanisław pkom. lubelski, Jan kaszt. biecki i Ota dziedzice z Pilczy, ss. Jana z Pilczy kaszt. krak. dokonują podziału dóbr. Janowi przypada miasto → Tyczyn z wsiami Brzezówka, Chmielnik, Nowy B., i Stary B. i in. (XIX 172); 1515 wieś B. S. należy do dóbr tyczyńskich, 15 1/4 ł., 1 ł. pusty, młyn 6 gr, karczma z browarem 1 wiard. (ŹD XVIII s. 138); 1530 14 1/2 ł. p 6 gr, 5 komorników po 3 gr, młyn 6 gr (AS I 21 k. 379); 1547 Piotr Kmita marsz. kor. przenosi korzyści, jakie ma na dobrach Rafała Pileckiego z Zalesia, na mieście → Tyczyn i wsiach Zalesie, B. S. i in., na wsie Rafała: Przybyszówka i in. (MRPS IV 7835).

Mieszkańcy: 1484 Nicolaus Miczek (Brzezówka s. 54).

4. 1447 [...]rtek Dalon pdwójci z B. (Brzezówka s. 14); 1465 role sołtysów w Starym i Nowym Borku (CPr 374 s. 1602); 1481 szl. Anna ż. Mikołaja sołtysa z B. (XVI 3308); 1495 Jerzy Biernaszowski sołtys z B. (XVI 2243).

5. 1418 Kościół paraf. św. św. Piotr i Pawła i kaplica Sw. Krzyża i NP Marii (Kiryk, Zarys s. 61); 1419 Andrzej pleban z B. współzałożyciel bractwa kapłańskiego dla włości (districtus) rzeszowskiej i tyczyńskiej (Prem. sacra s. 72, 84).

7. Ks. Sadok Barącz, Klasztor ww. oo. dominikanów w Starym Borku. Lwów 1878; R. Świętochowski, Dzieje parafii w Borku Starym. (w:) Kronika Diecezji Przemyskiej, R. 51:1965.