BOREK NOWY

(1450 Nowa Borek, 1465 Borki [Antiqua, Nova]) 6 km na SE od Tyczyna.

1. 1450 in terra Rusie (XIII 4276); 1458 klucz (districtus) tyczyński [w tym wieś Borek Nowy] należy od dawna do pow. san. (XI 3437); 1478 in terra Premisl. (XIX 172); 1515 z. przem. (ŹD XVIII s. 138); 1530 z. przem. (AS I 21 k. 379).

2. 1458 Jan Pilecki pozywa Małgorzatę z Dynowa w sprawie granic między jego wsią Borek [Nowy] a jej wsią Hyżne, gdyż nie chce ona sypać granic między tymi wsiami (XI 3429, 3432).

3. Własn. szlach.; 1450 Wacław książę opolski kwituje Jana z Pilczy swego wuja a brata zm. Elżbiety księżny opolskiej, matki Wacława, z należności za dobra łańcuckie, kańczudzkie i tyczyńskie, w tym wsie Stary Borek, Nowy Borek, Brzezówka, pozostające nadal własnością Jana Pileckiego (XIII 4276-4278); 1458 właśc. Jan Pilecki (3429, 3432); 1465 Rafał Pilecki dz. w Pilczy, Zalesiu, Borkach Starym i Nowym i w Brzezówce (CPr 374 s. 1601-1602); 1478 Stanisław pkom. lubelski, Jan kaszt. biecki i Ota dziedzice z Pilczy ss. Jana z Pilczy kaszt. krak. dokonują podziału dóbr. Janowi przypada miasto → Tyczyn z wsiami Brzezówka, Chmielnik, Nowy Borek, Stary Borek i in. (XIX 172); 1515 wieś B. N. należy do dóbr tyczyńskich, 18 ł., młyn 6 gr, karczma z browarem 1 wiard. (ŹD XVIII s. 138); 1530 18 ł. po 6 gr, 3 komornicy po 3 gr, młyn 6 gr, karczma z browarem 6 gr (AS I 21 k. 379); 1547 Piotr Kmita marsz. kor. przenosi korzyści, jakie ma na dobrach Rafała Pileckiego z Zalesia, na mieście → Tyczyn i wsiach Zalesie, B. N. i in., na wsie Rafała: Przybyszówka i in. (MRPS IV 7835).

Mieszkańcy: 1466 Nicolaus Vyszotha, Sta[nisla]us Nyepray, Jacobus Romyesz, Nicolaus Mykula ławnicy (Brzezówka s. 38).

4. 1465 role sołtysów w Starym i Nowym Borku (CPr 374 s. 1602); 1466 ławnicy (wymienieni czterej → p. 3) i szl. Mikołaj sołtys (Brzezowka s. 38).

5. 1465 Jan z Pilczy nadaje kościołowi w Borku [Starym] 1 łan we wsi Nowy Borek, biegnący w kierunku miasta Tyczyna (ADP 174 s. 80).