BŁĘDOWA

(1438 [? lub 1459-1472] Blądowa, 1450 Blandowa, 1515 Blądowa, 1530 Bląndowa) 10 km na E od Tyczyna.

1. 1438 [? lub 1459-1472] in districtu Prevorsciensi, parafia Chmielnik (ZDM V 1431); 1450 in terra Rusie (XIII 4276); 1458 w sprawie o granice między wsią B. Jana Pileckiego a wsią Dylągówką (Dylagowa) Małgorzaty z Dynowa, zastępca Pileckiego żąda przeniesienia sprawy do pow. przem., a zastępca Małgorzaty stwierdza, że klucz (districtus) tyczyński należy od dawna do pow. san. (XI 3437); 1478 in terra Premisl. (XIX 172); 1515 z. przem. (ŹD XVIII s. 138); 1530 z. przem. (AS I 21 k. 379).

2. 1438); [? lub 1459-1472] droga publiczna w Chmielniku w kierunku B. (ZDM V 1431); 1458 Jan Pilecki pozywa Małgorzatę z Dynowa o niechęć sypania granic między jego wsią B. a wsią Hyżne, zastępca Małgorzaty żali się, że Jan nie chce sypać granic między jej wsią Dylągówką a B. (XI 3429, 3431, 3437)1Sprawa o granice między Dylągówką a Błędową wskazuje, że obszar powstałej później wsi Zabratówki należał wówczas do Błędowej.

3. Własn. szlach. 1438 [? lub 1459-1472] Jan z Pilczy Pilecki wwda krak. uposaża kościół paraf. w Chmielniku dla wsi Chmielnik i B. (ZDM V 1431) → p. 5; 1450 Wacław książę opolski kwituje Jana z Pilczy, swego wuja a brata zm. Elżbiety księżny opolskiej, matki Wacława, z należności za dobra łańcuckie, kańczudzkie i tyczyńskie, w tym wsie Chmielnik, Brzezówka, B., pozostające nadal własnością Jana Pileckiego (XIII 4276-4278); 1453 Sandochna ze Zgłobienia wd. po Spytku z Jarosławia pozywa Jana z Jarosławia albo z Przeworska i tegoż braci, Spytka i Jakuba albo Rafała, w sprawie czynszu z wsi B. (XIII 4332); 1458 właśc. Jan z Pilczy Pilecki (XI 3429, 3431, 3437); 1464 szl. Stanisław z B. bierze w zastaw od Jana z Nowotańca za 60 grz. 5 kmieci we wsi Średni Terpiczów [dziś Średnia Wieś] (XVI 88); 1475 zamiana ról w B. i Brzezówce (Brzezówka s. 71); 1478 Stanisław pkom. lubelski, Jan kaszt. biecki i Ota dziedzice z Pilczy, ss. Jana z Pilczy kaszt. krak. dokonują podziału dóbr. Janowi przypada miasto → Tyczyn z wsiami Brzezówka, Chmielnik, B. i in. (XIX 172); 1508 karczma z browarem w B. płaci 12 gr (ŹD XVIII s. 122); 1515 wieś B. należy do dóbr tyczyńskich, 11 ł., młyn 6 gr, karczma z browarem 1 wiard. (ŹD XVIII s. 138); 1530 10 ł. po 6 gr, 1 komornik 3 gr, młyn 3 gr, karczma 3 gr (AS I 21 k. 379); 1547 Piotr Kmita marsz. kor. przenosi korzyści, jakie ma na dobrach Rafała Pileckiego z Zalesia, na mieście → Tyczyn i wsiach Zalesie, B. i in., na wsie Rafała: Przybyszówka i in. (MRPS IV 7835).

4. 1438 [? lub 1459-1472] dziesięcina z ról sołtysa w B. dla kościoła w → Chmielniku (ZDM V 1431).

5. 1438 [? lub 1459-1472] Jan z Pilczy uposaża kościół paraf. św. Bartłomieja w → Chmielniku dla tejże wsi i B., nadaje plebanowi dziesięcinę z ról sołtysów w obu wsiach, po kłodzie żyta i owsa z łanu od kmieci i stołowe w wym. wsiach od poddanych (ZDM V 1431).

8. Część wsi Woli Rafałowskiej, znanej dopiero w r. 1589 lecz należącej dawniej do obszaru Błędowej, nosi nazwę Grodzisko (Słownik geogr. Król. Polskiego t. XIII s. 812).

1 Sprawa o granice między Dylągówką a Błędową wskazuje, że obszar powstałej później wsi Zabratówki należał wówczas do Błędowej.