BLUDZIEN

(1530 Bludzien) pole we wsi Rozpucie.

1530 Mikołaj, Jan i Marcin z Tyrawy Wołoskiej, bracia, wydają przyw. lokacyjny wsi → Rozpucie, której sołtys otrzymuje m.in. pole Bludzien począwszy a fluvio Brzoska z obopolnemi vyerschovinami. (CS 17 s. 659).