BŁĘDNA

(1460 Blądne) potok, lewy dopływ Stobnicy (HW 251).

1460 rozgraniczenie między wsiami Domaradz i Płosina Domaradzka bpstwa przem. a wsiami Jasienica i in. Henryka Kamienieckiego, prowadzone m.in. nad wyrzchowynamy pothokow... Blądne et Domaradzkye (VIII 85).