BOBERKA

(1534 Boberka) potok, prawy dopływ Sanu, dziś Rzeka (HW 167), uchodzi we wsi Boberka.

1534 rozgraniczenie między dobrami Ternowa (Thernow) i in. Piotra Kmity w z. san. a Turka, Mielniczne i in. szlachty z Turki w z. przem., rozpoczęte przy granicy dóbr król. stwa Samborskiego, wymienia potok Boberka należący do dóbr Ternowa (CS 13 s. 879-880); 1537 Piotr Kmita marsz. w. kor. wydaje przyw. lokacyjny wsi Boberka sołtysowi, któremu sprzedaje sołectwo nad potokiem Boberka. Sołtys winien osadzić wieś nad potokiem B., poczynając „a fluvio mały gluboki potok” w górę potoku B. (Stadnicki, O wsiach s. 29-30).