RAJSKIE

(1425 Ralske, 1436 Rayske, 1441 Ralskye, 1482 Ralszke, sz Ralszkyego, 1489 Ralschkye, 1493 Rayszkye) 20 km na SE od Leska.

1. 1436 distr. san. (XIII 83); 1489 terra et distr. san. (XVI 1935); 1530 z. san. (AS I k. 351).

2. 1488 Maciej, pkom. san., i ks. Piotr [Balowie], br. rodzeni z Nowotańca, Hoczwi i in., skarżą Stanisława [Kmitę] z Sobnia, że nie chce sypać granic, gdzie ich brak, i odnawiać dawnych między ich wsiami oba Terpiczowy, Berezka, Wołkowyja i Terka (Tharnawka) z jednej, a wsiami Myczkowce, Solina, R., Bóbrka, Tworylne, z drugiej strony (XVI 1879); 1529 rozgraniczenie → Sobień.

3. Własn. szlach., dobra → Sobień, Lesko. 1425 Jan z R. wiary katolickiej zobowiązuje się przed sądem ziemskim, że nie będzie nadal mieszkał wspólnie z kobietą nie ochrzczoną, Wołoszką Tatianą, z którą mieszkał od dłuższego czasu, a gdyby to czynił, wtedy bez osobnego dowodu pozwoli się ogniem spalić (XI 168); 1436 Jan Goligyan jako zastępca ż. swej Małgorzaty występuje przeciw Mikołajowi [Kmicie], kaszt. przem., który zajął gwałtem dobra ojczyste Małgorzaty, przypadłe jej prawem bliższości po jej br. rodzonym zm. Janie Kmicie i dzieciach tegoż z Bachórza: zamek → Sobień z wsiami i wolami doń należącymi Myczkowce, R., Chrewt i in. (XIII 83); 1441 na podstawie podziału między Małgorzatą, ż. Mościca z Wielkiego Koźmina, a jej stryjem Mikołajem [Kmitą] z Wiśnicza, kaszt. przem., Małgorzata odstępuje Mikołajowi i jego synom zamek → Sobień z wsiami do zamku należącymi Solina, Chrewt, R. i in. (XI 1370); 1456-57 Stanisław, Mikołaj i Jan, br. niedzielni z Wiśnicza, synowie Mikołaja z Sobnia, pozywają Jana [Kmitę] z Wiśnicza, kaszt. lw., o gwałtowne zajęcie dóbr przypadłych im sorte vulgariter loszem: zamku Sobnia i wsi Uherce, R., Chrewt i in. (XI 3348); 1481 Jan Sobieński pozywa szl. Jana, Rafała, Mikołaja i Seweryna Tarnawskich o zabranie m.in. 5 wołów wartości 10 grz. pracowitego Iwana z R. (XVI 1516, 1519, 1520); 1488 właśc. Stanisław [Kmita] z Sobnia (XVI 1879) → p. 2; 1489 Stanisław Kmita, kaszt. san., zapisuje ż. swej Katarzynie, c. Jana Amora z Tarnowa, 6000 zł węg. na połowie swych dóbr: zamek → Sobień, wsie do zamku należące Tworylne, R., Myczkowce i in. (XVI 1935); 1515 R. należy do dóbr leskich [Kmity] Sobieńskiego (ŹD XVIII s. 148); 1518-19 R. i in. własność Piotra i Stanisława Kmitów (MK 33 s. 109; TS 4 s. 194); 1523 podymne → Huzele; 1526 7 ł., młyn, pop (AS I 21 k. 416); 1529 właśc. Piotr i Stanisław Kmitowie (MRPS IV 2, 15608; TS 4 k. 202 n.; CS 11 s. 463 n.); 1530 7 ł., młyn, pop (AS I 21 k. 351); 1536 ville iuris valachici… Ralskye 7 areae valachicae, 1 sołtys, młyn, pop (AS I 21 k. 558).

Mieszkańcy: 1425 Iohannes de R. catholice fidey, Olochialis Tatiana (XI 168); 1452 Lulicz Pyotr (XI 3082); 1480 Iwan (XVI 1427); 1481 prac. Iwan (XVI 1520); 1482 Hywan Vyecznyk, Wecznyk (Oss. 9764 s. 49, 50; Fastnacht, Osadnictwo s. 257); 1493 Lukacz, Demko et Ivanek filii baythkonis de R. (XVI 2168); 1566 Vasko f. Michaelis przyjmuje pr. miejskie Leska (Oss. 9764 s. 115).

4. 1482 Hrycz knyasz de R. jako ławnik sądu leńskiego wsi pr. wołoskiego zw. „strągą” w Lesku (Oss. 9764 s. 49, 50; Fastnacht, Osadnictwo s. 257); 1508 Roman de R. de sua scult. 5 gr (ŹD XVIII s. 119); 1530 sołtys z R. płaci ze swego łanu 12 gr (AS I 21 k. 539); 1531 Ralskye valachica (AS I 34 k. 438); 1536 wieś pr. wołoskiego, dworzyszcza wołoskie, sołtys → p. 3.

5. 1493 pop z R. (baythko de R.; XVI 2168); 1526, 1530, 1536 pop → p. 3.