POMIANKA,

pierwotnie Lubieczeń (1382 Lubeczen, 1728 torrens Pomianka) lewoboczny dopływ Prosny, uchodzi koło Bolesławca.

1382 Bern. Wierusz, sędzia wiel., przysądził Jaśkowi Leszczowi Budzickiemu rz. L. z tamtej strony Bolesławca; 1496 król potwierdził, że mieszczanie bolesł. mają prawo łowić ryby in gurgite L1Wymienienie rz. Lubieczeń naprzeciw Bolesławca i Budzie, które leżały po lewej stronie Prosny, wskazuje, że jest to późniejsza Pomianka (MK 17, 124); 1728 torrens P. (K 5, 181).

1 Wymienienie rz. Lubieczeń naprzeciw Bolesławca i Budzie, które leżały po lewej stronie Prosny, wskazuje, że jest to późniejsza Pomianka.