POPOWICE

(1236-49 villa filiorum Splotovic et Woyslaus, 1459 Popowycze) 7 km na S od Wielunia.

1236-46 Jan, prep. z Rudy, nadał kościołowi ś. Wojciecha w Rudzie wieś, którą kupił od synów Splotovica i Wojsława (R 480); 1459 sołtys Bartłomiej z P. (GW 1, 35); 1477 abp zatwierdził ugodę sołtysów w P. (Pat. 1958, 240); 1511, 1518 pow. wiel., 13 ł. (ŹD 211); 1520 par. Kadłub, plebanowi od sołtysa 1/2 grz. dzies. Wieś kanonii koleg. wiel. zw. popowicką, miała 13 kmieci, siedzących na 1 lub 2 ł., z łanu płacono po 1 1/2 grz. i 9 gr, co dawało 21 grz. byli zagr. i chał. (Ł 2, 127, 101); 1552 wieś kanoników wiel., 14 kmieci, 1/2 ł. sołt.; 1553 – 7 ł. (ŹD 301).