PROSNA

(1268 Przosna, Proszna), lewoboczny dopływ średniej Warty.

1268 Bolesław Pob. zbudował zamek w ziemi rudzkiej nad rz. P. (MPH 3, 35; DH 2, 409); 1357 wsie abpa: Bukownica i Biskupice w ziemi kal. po drugiej stronie rz. P. (Wp 1354); 1396 Władysław Opol. wysłał pomoc do Bolesławca, który opływała zewsząd rz. P. (DH 3, 517); 1401 Bern. Wierusz miał nadać paul. wieruszowskim rz. P. (DP 47 fals.); 1403 Marcin z Borowna, star. bolesł., przysądził wójtowi bolesł. rz. P. od mostu do mł. chotynińskiego z wyjątkiem granic posiadłości Budzice (MK 17, 124-125); 1411 Tomko z Komornik kupił od sołtysa z Wróblewa (zob.) młyn na rz. P. (AGd 756); 1462 Albert z Wróblewa zastawił młyn na rz. P. (GW 1, 85); 1496 król zatwierdził mieszczanom bolesł. m.in. posiadanie P. (MK 17, 124).